לוח זמנים של מועדי הרישום לקורסים לשנה"ל תשע"ט

בידינג 2018

סטודנטים נרשמים לבידינג
 

מקצה ראשון

בכיתת המחשבים

 

 

בכל מחשב המחובר לאינטרנט

מחוץ לקמפוס

4.9.18

11:00-18:00

 

מתאריך 4.9.18 בשעה 11:00

עד 6.9.18 בשעה 10:00

5.9.18

10:00-18:00

 

 

 

מקצה שני

בכיתת המחשבים

 

 

בכל מחשב המחובר לאינטרנט

מחוץ לקמפוס

02.10.18

11:00-18:00

 

מתאריך 2.10.18 בשעה 11:00

עד 4.10.17 בשעה 10:00

03.10.18

10:00-18:00

 

 

 

מקצה שלישי

 

בכל מחשב

מתאריך  15.10.18- בשעה 11:00

עד יום     22.10.18- בשעה 10:00

 

מקצה שלישי נועד לשינויים, ביטול והוספת קורסים .

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive