מלגות קרן וולף לשנת תשע"ז

הגשת בקשה למלגה לדוקטורנטים מצטיינים

03 נובמבר 2016
מלגות

לעוזרות המנהליות שלום רב,

נא הפצנה לחברי הסגל במחלקתכן את הדף המידע וטופס הגשת בקשה למלגות קרן וולף לדוקטורנטים מצטיינים:

דף מידע 

טופס הגשת בקשה 

 

כל מחלקה מתבקשת להמליץ על מועמד/ת אחד/ת בלבד.

מסמכי המועמד/ת הנבחר/ת (מחלקתית), יועברו ב-2 העתקים, (hard copy) למשרד הדקאן ע"י העוזרת המנהלית של המחלקה,

עד לא יאוחר מיום שלישי 29.11.2016 .

 

מכיוון שכל פקולטה מתבקשת להמליץ על מועמד אחד,

יש להעביר את המסמכים ללשכת דקאן עד התאריך – 29.11.2016 ולא כפי שמופיע במכתב המצ"ב !!!!

 

בנוסף,

נא להעביר גרסה אלקטרונית של מסמכי המועמד/ת המחלקתי/ת, באמצעות הדוא"ל, לכתובת: shifrag@tauex.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive