בטיחות (0400.1001)

שם הקורס באנגלית: Safety in the Laboratory

 

מרצה הקורס: פרופ' ססה גואידו

 

ימים ושעות הקורס

סוג: שיעור
מספר קורס סמסטר יום משעה עד שעה בניין חדר
0400.1001.01 א ו 08:15 13:00 בריטניה 014

 

סילבוס:
 
מושגים ועקרונות בבטיחות, בטיחות בשימוש ברדיואיזוטופים, ארגומיה תעסוקתית, סיכונים ביולוגיים, חומרים מסוכנים, גלילי גז, היבטי בטיחות, סילוק פסולת, ארגון תחנת עבודה, כיבוי אש.

הקורס יינתן במרוכז במספר מפגשים בתחילת שנה”ל.
 
 
דרישות קדם: אין
 
נוכחות חובה
 
מטלת סיום: בחינה בכתב
 
ספרות:
חוברות בטיחות -אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive