מסלול ביואינפורמטיקה במסגרת תואר שני במדעי המחשב, מדעי החיים או רפואה

  • כללי
  • קבלה למסלול
  • תכנית הלימודים
  • מנחים
תכנית הלימודים

הלימודים יכללו קורסים, ביצוע עבודות מחקר, הגשת עבודת גמר (תזת מוסמך) בכתב, ועמידה בבחינת גמר.

הקורסים הנדרשים יורכבו מארבע חטיבות. כל חטיבה תורכב ממספר קורסים (לא כל הקורסים מתקיימים מידי שנה),
כאשר התלמידים יידרשו  ללמוד  30 ש"ס בסה"כ, בכפוף להגבלות הבאות על מספר הנקודות מכל חטיבה:

 

  • מחטיבה 1 (מדעי המחשב וסטטיסטיקה) יש ללמוד לפחות 6 ש"ס.
  • מחטיבה 2 (מדעי החיים / רפואה) יש ללמוד לפחות 6 ש"ס.
  • מחטיבה 3 (קורסים ייעודיים) יש ללמוד שלושה קורסים (9 ש"ס סה"כ) וסמינר משותף  בביואינפורמטיקה (2 ש"ס).
  • מחטיבה 4 (קורסים מיחידות אחרות) ניתן ללמוד לכל היותר 3 ש"ס (עד 5 ש"ס לסטודנטים שלומדים עד 2 ש"ס בסמינר מחקר)             

 

 

בנוסף, יוכלו הסטודנטים ללמוד עד 4  ש"ס סמינר מחקר לפי דרישת המנחה.                                                                                                        

1. קורסים במדעי המחשב: 
    לפחות 6 ש"ס, ולפחות 3 ש"ס מכל אחת משתי הקבוצות א' ו-ב'.
    באישור המנחה והוועדה ניתן ללמוד קורסים אחרים מרשימת קורסי המוסמך בביה"ס למדעי המחשב, המפורטים בידיעון בית הספר.

 

א. קורסים בלמידה חישובית, כריית מידע, סטטיסטיקה ורשתות עצבים מלאכותיות: 

 

מס' הקורס שם הקורס ש"ס
0368.3235 מבוא ללמידה חישובית 3‏+1 ת'
0368.4180 שיטות מתקדמות בלמידה חישובית 3
0368.4016 זיהוי תבניות 3
0365.4240 כריית מידע 3
0368.4225 כריית מידע 3
0368.3324 רשתות עצבים מלאכותיות 3
0365.2103 תיאוריה סטטיסטית 3 +2 ת'
0365.4133 תיאוריה סטטיסטית מתקדמת 3
0365.4423 ניתוח רב-משתני 3
0368.4149 חישוב עיצבי 3

 

 

ב. קורסים באלגוריתמים:

 

מס' הקורס שם הקורס ש"ס
0368.4222 ניתוח אלגוריתמים 3
0368.4139 שיטות אלגוריתמיות 3
0368.4485 אלגוריתמים מתקדמים 3
0368.4493 אלגוריתמים דינמיים 3
0368.3169 אלגוריתמים בפעולה 3
0368.4041 אלגוריתמים מקוונים ומקורבים 3
0368.4042 אלגוריתמי קרוב קומבינטוריים 3
0368.4211 גיאומטריה חישובית 3
0368.4226 חישוב מדעי 3
0368.4821 נושאים מתקדמים במבני נתונים 3
 

 

2. קורסים במדעי החיים / רפואה (לפחות 6 ש"ס):

 

תלמידי מדעי החיים ייקחו קורס בטיחות בסמסטר הראשון לתואר.

בנוסף, יש לבחור את הקורסים במדעי החיים וברפואה מהקורסים המפורטים מטה, למעט קורס אחד בהיקף של עד 3 ש"ס,
אותו ניתן לבחור ממכלול קורסי הבחירה בביולוגיה לשנה ג' תואר בוגר, או מקורסים מתקדמים בפקולטה לרפואה לשנה ג',
או מקורסי המוסמך. קורס חופף לקורס שנלקח במסגרת התואר הראשון או דרישות ההשלמה לא יוכל להילקח. 
באישור המנחה והוועדה ניתן ללמוד קורסים אחרים מרשימת קורסי המוסמך או קורסי הבחירה בפקולטה למדעי החיים או בביה"ס לרפואה.

 

מס' הקורס שם הקורס ש"ס
0455.3798 איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמיינות ואפופטוזיס 3
0455.3032 ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקות ממקור חיידקי 2
0455.3682 גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי 4
0455.3360 הנדסה גנטית 3
0455.3034 נגיפים גורמי מחלות - מנגנונים מולקולריים 3
0455.3237 מבוא לנוירוביולוגיה 3
0455.3024 גישות חדשות לאנליזה גנטית של אוקריוטים - לא ניתן בתש"פ 2
0455.2688 אימונולוגיה כללית 4
0455.3035 גנטיקה מולקולרית של האדם - לא ניתן בתש"פ 2
0421.4129 ביולוגיה מולקולרית למתקדמים:עולם הרנ"א - לא ניתן בתש"פ 3
0452.1115 גישה מערכתית בחקר מערכת החיסון - לא יינתן בתש"פ 2
0452.1116 מניפולציה של ביטוי גנים: מכלי מחקרי לרפואה אישית מותאמת - לא יינתן בתש"פ 2
0455.3061 גנטיקה של אוכלוסיות והתאוריה האבולוציונית 2
0453.3394 מה-DNA ועד לאוכלוסיה 3
0104.2505 מבוא לפרמקולוגיה 6
0111.2701 אבולוציה של האדם 2
0117.5618 מבוא לתורת המחלות 4
0114.6545 גנטיקה בעידן הפוסט גנומי 1
0114.6592 אופקים חדשים בתהליכי עיבוד רנ"א 2
0111.2118 ביולוגיה של התא 3
0114.6570 נושאים נבחרים בביולוגיה התפתחותית וסרטן 2
0141.2007 תנועה תוך תאית:מנגנונים מולקולריים 2
0141.2005 מוות תאים בתהליכי התפתחות 2
0116.5926 נוירוביולוגיה מולקולרית 4
0455.2665 ביוכימיה מעבדה 4
0455.2626 גנטיקה כללית – מעבדה 4
0114.6753 ביואינפורמטיקה בעידן ה Omics 2
0116.5299 ביולוגיה מבנית וחישובית 2
0158.1001 מבוא לאפידמיולוגיה 2+1
0158.1013 שיטות סקר ומחקר באפידמיולוגיה (מחקר אוכלוסייתי) 2

 

 

3. קורסים ייעודיים בביואינפורמטיקה (סמינריון משותף בביואינפורמטיקה, בהיקף 2 ש"ס + שלושה קורסים, בהיקף 9 ש"ס סה"כ):

 

א .סמינר בביואינפורמטיקה אחד מהסמינרים הניתנים על-ידי אנשי התכנית בתחום הביואינפורמטיקה (לא סמינר מחקר). 
 

ב. 0368-4190 - אלגוריתמים לניתוח נתוני עתק במדעי החיים וברפואה (מדעי המחשב)

ג.  0368.4212 - ניתוח רשתות ביולוגיות (מדעי המחשב).

ד. 0421.3815 - מידול מערכות ביולוגיות (מדעי החיים).

ה. 0455.3072 - גנטיקה בעידן הרפואה האישית (מדעי החיים)

ו. 0365.4565 - נושאים בגנטיקה סטטיסטית (סטטיסטיקה).

ז. קורס ליבה מתכנית התואר הראשון בביואינפורמטיקה אשר לא נלקח בעבר במסגרת תואר הבוגר ('אבולוציה מולקולרית', 'ביולוגיה מבנית חישובית').  

 

4.  קורסים מיחידות אחרות (לכל היותר 3 ש"ס. תלמידים שלומדים עד 2 נק' בסמינר מחקר יוכלו ללמוד עד 5 ש"ס מקבוצה זו):

 

מס' הקורס שם הקורס פקולטה ש"ס
1411.5971 דיני פטנטים משפטים 2
0618.1041 מבוא לפילוסופיה של המדע מדעי הרוח 2
1231.2212 התנהגות ארגונית למינהל עסקים ניהול 2
1242.3213 ניהול פרוייקטים טכנולוגיים ניהול 1+1
0111.1320 מבוא לאתיקה רפואית רפואה 1.5
 

סטודנטים בתכנית רשאים ללמוד קורסים אלה ללא דרישות קדם. ניתן לקחת קורסים אחרים בהמלצת המנחה ובאישור הועדה.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive