מסלול הלימודים לתואר מוסמך בביוטכנולוגיה

  • קבלה למסלול
  • תכנית הלימודים
תכנית הלימודים

היקף הלימודים לתואר שני - 30 ש"ס

 

 תכנית הלימודים המפורטת כאן מיועדת לתלמידים אשר התואר הראשון שלהם הוא במדעי החיים או במקצועות קרובים (כמו חקלאות).

לתלמידים משטחים אחרים (כמו כימיה והנדסה) תורכב תכנית אישית בהתאם ללימודים קודמים ובהתחשב בשטחי התעניינותם.

תכנית הלימודים בכל מסלול מורכבת כדלהלן:

 

1. קורסי חובה פקולטטיים - 10 ש"ס.

קורס בטיחות (בשנה הראשונה ללימודים) – ללא קרדיט.

סמינר מחקר קבוצתי – 2 ש"ס.

סמינריון לתלמידי תואר שני -  כל תלמיד ישתתף בסמינריון של המחלקה / בית ספר  בו הוא מבצע את עבודת המחקר או בסמינר המסלול – (באישור הוועדה המחלקתית בית ספרית) – 2 ש"ס כל שנה.

 

אחד משני הקורסים:

 

2. קורסי חובה של המסלול

 

מס' הקורס שם הקורס ש"ס
0453.3391 תהליכי הפרדה לתוצרים ביולוגיים - לא יינתן בתש"פ 2 ש"ס
0453.3388 הנדסת נוגדנים 2 ש"ס

 

 

3. מקבוצת הקורסים הבאה יש לבחור לפחות 9 ש"ס:

 

מס' הקורס שם הקורס ש"ס
0411.3129 ביואתיקה וביוטכנולוגיה - לא יתקיים בתש"פ 3 ש"ס
0453.4105 עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה 2 ש"ס
0455.3804 גנטיקה מולקולארית וביוטכנולוגיה של צמחים 4 שו"מ
0455.3834 עקרונות ביוטכנולוגיים בהנדסת רקמות 2 ש"ס
0421.3804 שיטות בביולוגיה מבנית 3 ש"ס
0453.3114 טכנולוגיה אנזימטית - לא ניתן בתש"פ 2 ש"ס
1221.9000 יסודות היזמות ?
0116.5942 אופקים חדשים של מערכות לשחרור מבוקר של תרופות וחומרים ?

 

 

4.    סל קורסי חובת השלמה מלימודי התואר 1,2

      (מקנה עד 4 ש"ס)

 

מס' הקורס שם הקורס ש"ס
0455.2688 אימונולוגיה כללית 4 ש"ס
0455.3682 גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי 4 ש"ס
0455.3779 פרקים בביוטכנולוגיה 4 ש"ס
 

 

5.   להשלמת מכסת השעות לתואר (סה"כ  30 ש"ס) ניתן ללמוד קורסים

      משנה ג' (תואר ראשון),  מפקולטות אחרות, או ממסלולים אחרים במדרשה.

 

6.  לתלמידים שקיבלו תואר "בוגר" בביולוגיה במסלול דו-חוגי -

      קורסים מלימודי תואר ראשון שהמסלול רואה בהם תנאי הכרחי לקבלה:

א.  ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית

ב.  גנטיקה

ג.  מיקרוביולוגיה.

 

הערות

1. לא חל על תלמידי המסלול לביוטכנולוגיה בתואר ראשון באוניברסיטת ת"א.

2. לא ידרשו יותר משני קורסי השלמה (בתיאום עם ראש המסלול ו\או המנחה).  

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive