בטיחות (0400.1001)

שם הקורס באנגלית: Safety in the Laboratory

 

מרצה הקורס: ד"ר פראג גלי

 

סוג: הדרכה אישית

 

ימים ושעות הקורס

מספר קורס סמסטר
0400.1001.01 א

 

סילבוס:

 
מושגים ועקרונות בבטיחות, בטיחות בשימוש ברדיואיזוטופים, ארגומיה תעסוקתית, סיכונים ביולוגיים, חומרים מסוכנים, גלילי גז, היבטי בטיחות, סילוק פסולת, ארגון תחנת עבודה, כיבוי אש.

הקורס יינתן במרוכז במספר מפגשים בתחילת שנה”ל.
 
 
דרישות קדם: אין
 
נוכחות חובה
 
מטלת סיום: בחינה בכתב
 
ספרות:
חוברות בטיחות -אוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive