מסלול הלימודים בגנטיקה

  • כללי
  • קבלה למסלול
  • תכנית הלימודים
  • MSc Study Track in Genetics
תכנית הלימודים

היקף הלימודים לתואר שני – 30 ש"ס

 

תכנית הלימודים בכל מסלול מורכבת כדלהלן:

 

קורסי חובה פקולטטיים - 10 ש"ס.

קורס בטיחות (בשנה הראשונה ללימודים) – ללא קרדיט.

סמינר מחקר קבוצתי – 2 ש"ס.

סמינריון מחלקתי לתלמידי תואר שני -  כל תלמיד ישתתף בסמינריון של המחלקה בה הוא מבצע את עבודת המחקר או בסמינר המסלול – (באישור הוועדה המחלקתית) – 2 ש"ס כל שנה.

 

אחד משני הקורסים:

 

קורס חובה במסלול

מס' הקורס שם הקורס ש"ס
0453.3394 מהדנ"א ועד לאוכלוסיות 3 ש"ס
0453.3397 נושאים עכשוויים בגנטיקה א' (סמינר המסלול) 2 ש"ס
0453.4397 נושאים עכשוויים בגנטיקה ב' (סמינר המסלול) 2 ש"ס

 

 

 

סל השלמות חובה מלימודי התואר הראשון (בחירה אחת מתוך 2)

מס' הקורס שם הקורס ש"ס
0455.3360 הנדסה גנטית 3 ש"ס
0455.3682 גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי 4 ש"ס

 

במידה וקורסים אלו נלמדו במסגרת התואר הראשון, יילמדו במקומם קורסי בחירה במספר שעות זהה.

 

על התלמיד להשלים את תכנית לימודיו ל – 30 ש"ס על ידי קורסים שונים אותם יבחר מבין קורסי

המדרשה או קורסי שנה ג' לתואר ראשון. ניתן גם לבחור בקורסים מפקולטות אחרות (עד 4 ש"ס).

 

קורסים מלימודי תואר ראשון שהמסלול רואה בהם תנאי הכרחי לקבלה:

מבוא לביולוגיה מולקולרית

גנטיקה כללית

מיקרוביולוגיה

אחת מארבע המעבדות: ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, ביולוגיה של התא, גנטיקה.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive