חטיבה במדעי הרוח למצטיינים

  • אודות התכנית
  • תנאי קבלה
  • מבנה התכנית
  • רשימת הקורסים

התכנית שגובשה במחשבה זו מבקשת לצרף לתחומיה סטודנטים בעלי נתוני קבלה גבוהים, אשר התקבלו לשנה א' במדעי החיים במסלול החד חוגי. תלמידים אלו יזומנו לראיון אישי אשר ייערך על ידי וועדת קבלה משותפת שתבחן את יכולת המועמד לחשיבה מופשטת. 

התלמידים המתקבלים לתכנית יזכו במלגת לימודים בגובה של 50% משכר הלימוד למשך שלוש שנים בלבד, אשר תהיה כפופה לעמידתם בתנאי התכנית (הצטיינות בלימודים ובמעבר משנה לשנה - פירוט ב"מבנה התכנית"). 

תלמיד המבצע הארכת לימודים לא יקבל מלגה בשנת ההארכה. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive