חטיבה במדעי הרוח למצטיינים

  • אודות התכנית
  • תנאי קבלה
  • מבנה התכנית
  • רשימת הקורסים

התכנית מורכבת מקורסים בהיקף של 26 ש"ס, לאורך שלוש שנות לימוד. ניתן לבחור קורסים נוספים בפקולטה למדעי הרוח.

לתלמידים, בעיקר בשנים ב'-ג', תהיה בחירה וגמישות לגבי חלוקת השעות במהלך השנים (בכפוף לאישור יועץ התכנית מטעם מדעי הרוח, ד"ר ירון כהן צמח). 

ראש התכנית הרב תחומית במדעי הרוח ויועץ התכנית מטעם מדעי החיים יהיו אחראיים על היצע הקורסים והתאמתם לצרכי התלמידים. 

תנאי המעבר משנה לשנה: ממוצע 85 ומעלה בקורסי הפקולטה למדעי החיים וממוצע 85 ומעלה בקורסי החטיבה. 

תלמידים התכנית פטורים מחובת "כלים שלובים". 

התואר שיוענק הוא תואר ראשון בביולוגיה. התכנית תצויין בגליון הציונים אך לא בתעודת הסיום. 

כל שעות המסלול משוקללות לתואר. 

 

 

חישוב הקורסים לתואר: 

סה"כ שעות לתואר עם מסלול חטיבה במדעי הרוח - 157 ש"ס

16 ש"ס - תוספת למכסת השעות לתואר ( 6 ש"ס מתוכן יינתנו כחלופה לפטור מקורסי "כלים שלובים")

10 ש"ס - על חשבון קורסי בחירה במדעי החיים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive