חטיבה במדעי הרוח למצטיינים

  • אודות התכנית
  • תנאי קבלה
  • מבנה התכנית
  • רשימת הקורסים

תכנית מדעים ורוח - תש"פ

 

שנה א' (6-8 ש"ס) - 2-3 קורסי חובה + תרגיל כתיבה אקדמית

קורס שלא נלמד כחובה יכול להילמד גם כקורס בחירה

ניתן לבחור מרשימת הקורסים הבאים:

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד א' ב' 16:00-14:00 גילמן 144 ש'
0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם א' ג' 18:00-16:00 גילמן 326 ש'
0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל א' א' 14:00-12:00 גילמן 326 ש'
0662.3125.01 עובדות ופרשנות פרופ' שי פרוגל ב' ב' 18:00-16:00 גילמן 326 ש'
0662.2119.01 הפילוסופיה של הטכנולוגיה ד"ר גלית ולנר ב' ג' 20:00-18:00 גילמן 282 ש'
0662.1757.01 חשיבה ביקורתית ד"ר נווה פרומר ב' ד' 18:00-16:00 גילמן 326 ש'

 

אחד מהתרגילים הבאים:

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0662.1010.03 כתיבה אקדמית ד"ר טל קוגמן א' ד' 10:00-8:00 גילמן 361א ת'
0662.1010.04 כתיבה אקדמית ד"ר גלית ולנר א' ד' 18:00-16:00 גילמן 362א ת'
0662.1010.05 כתיבה אקדמית ד"ר גבע שרון א' ה' 14:00-12:00 גילמן 362א ת'
0662.1010.06 כתיבה אקדמית ד"ר רוני רצ'קובסקי ב' א' 18:00-16:00 גילמן 362א ת'
0662.1010.07 כתיבה אקדמית ד"ר פפרמן טליה ב' ג' 12:00-10:00 גילמן 362א ת'
0662.1010.08 כתיבה אקדמית ד"ר עידן שמעוני ב' ג' 16:00-14:00 גילמן 362א ת'
0662.1010.09 כתיבה אקדמית ד"ר יובל גוז'נסקי ב' ה' 12:00-10:00 גילמן 362א ת'

 

 

שנים ב' ג' (18-20 ש"ס) – רלוונטי לתשפ"א ויעודכן בהתאם

 

היצע הקורסים יעודכן בחלקו מידי שנה

 

שנה ב' (8-10 ש"ס) -  סדנה + 3-4 קורסי בחירה

 

סדנאות

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0662.2255.01 סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד ד"ר ננה אריאל א' ב' 12:00-10:00 גילמן 458 סד'
0662.2627.01 סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבד מר יונתן כהן ב' ב' 18:00-16:00 דן-דוד 209 סד'
0662.2627.02 סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבד מר דן להב ב' ד' 18:00-16:00 גילמן 319א סד'

 

שיעורי בחירה (6-8 ש"ס)

 

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0455.2553 פילוסופיה של הביולוגיה  ד"ר שני ענבר ב ד' 16:00-14:00 בריטניה 06 ש'

שיעורים מהתכנית הרב תחומית במדעי הרוח

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0662.1308.01 לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות ד"ר נועה גדי
ד"ר ירון כהן צמח
א' ד' 16:00-14:00 גילמן 326 ש'
0662.2603.01 תרבות הסייבר ומדע בדיוני ד"ר יעל מאורר א' ב' 14:00-12:00 גילמן 280 ש'
0662.2607.01 משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה ד"ר רנארד גלוזמן א' ה' 18:00-16:00 גילמן 326 ש'
0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר א' ה' 12:00-10:00 גילמן 144 ש'

או

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0618.1032.02 מבוא לפילוסופיה חדשה פרופ' צבי טאובר ב' ג' 18:00-16:00 גילמן 144 ש'
0662.2235.01 רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים* ד"ר ננה אריאל ב' א' 14:00-12:00 גילמן 282 ש'
0662.2604.01 אתיקה יישומית ד"ר ירון כהן צמח ב' ג' 18:00-16:00 גילמן 282 ש'

 

שיעורים מהחוג לפילוסופיה

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר א' ה' 12:00-10:00 גילמן 144 ש'
0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד א' ב' 18:00-16:00 גילמן 144 ש'
0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ א' ג' 14:00-12:00 גילמן 144 ש'
0618.1059.01 מבוא לאסתטיקה פרופ' חגי כנען ב' ב' 20:00-18:00 גילמן 144 ש'

 

שיעורים מהמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0659.2118.01 הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א' (השלמות) ד"ר עדו יעבץ א' ד' 20:00-18:00 גילמן 281 ש'
0659.2119.01 הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר) פרופ' שאול קציר ב' ב' 14:00-12:00 גילמן 279 ש'
0659.4613.01 פילוסופיה של המדע המשך (השלמות) ד"ר אורי בלקינד ב' ב' 16:00-14:00 גילמן 277 ש'
0659.5155.01 שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה (השלמות) פרופ' עמוס מוריס- רייך ב' ב' 12:00-10:00 גילמן 317 ש'

 

 

שנה ג' (8-10 ש"ס)  - סדנה ושני סמינרים

 

סדנת חובה

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0662.2619.01 עבודת צוות - סדנה ד"ר תובל עתליה א' ד' 18:00-16:00 גילמן 319 סד'

 

סדנת בחירה

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0662.2622.01 סדנת פרוזה מר יובל שמעוני ב' ד' 18:00-16:00 גילמן 362א סד'

 

סמינרים (2 מתוך המבחר)

 

מהתכנית הרב תחומית במדעי הרוח

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0662.3086.01 שלשה מבטים על השיח: פרלמן, ויטגנשטיין ופוקו פרופ' שי פרוגל א' ד' 16:00-14:00 גילמן 317א ס'
0662.3120.01 תורת המחלוקות ד"ר יקותיאל שהם ב' ה' 16:00-14:00 גילמן 317א ס'
0662.3126.01 תרבות אלגוריתמית ד"ר וייסמן כרמל א' ג' 14:00-12:00 גילמן 320 ס'

 

מהמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

מס' הקורס שם הקורס מרצה סמ' יום שעות בניין חדר סוג
0659.2146.01 מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות ד"ר לין חלוזין דברת ב' ג' 16:00-12:00 דן-דוד 102 ס'

 

סמינר מכון כהן - 4 ש"ס

יעודכן בהתאם להיצע הסמינרים בשנה הרלוונטית

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive