Message Board - הודעות לסטודנטים

עידכונים לסמסטר א' תש"פ

 

שנה א'

 

התרגילים בכימיה כללית - יתחילו בשבוע השני

 

קורסי בחירה

תלמידים המעוניינים להירשם לקורסים אלו מתבקשים להגיע למזכירות הפקולטה החל מיום א' 27/10/19 ועד יום ג' 29/10/19 (כולל)

בקורסים בהם מספר התלמידים מוגבל תעשה בחירה אקראית , הודעה נוספת בנושא תפורסם בהמשך .

 

להלן רשימת קורסי הבחירה :

 04551620 – הכרת האקולוגיה של קבוצות צמחים מיוחדים בגנים הבוטניים

יום  ב'  10-12  בגן הבוטני מוגבל ל- 25 תלמידים , הסיור הראשון יתקיים  ביום ב' 4/11

 

04553835 – קוגניציה בבעלי חיים

יום ד'  18-20 ב-02 שרמן

 

שנה ב' ו- ג'

 

חיסונים – השיעור הראשון יתקיים ב-7/11.

גנטיקה – התרגילים יתחילו בשבוע השני.

גנטיקה מעבדה – הקורס יתחיל בשבוע השלישי.

ביולוגיה מולקולריתמעבדה – הקורס יתחיל בשבוע השישי.

גנטיקה של אוכלוסיות והתיאוריה האבולוציונית – הקורס יתחיל בשבוע השני.

נוירוביולוגיה – לא יתקיימו תרגילים בשבוע הראשון.

 

ביוכימיה חלוקת התלמידים לתרגיל לפי שמות משפחה

אותיות א' – 02 שרמן

אותיות ב'-ל' (כולל) – 105 שרמן

אותיות מ'-ע' (כולל) – 03 שרמן

אותיות פ'-ק' (כולל) – 02 שרמן

אותיות ר'-ת' (כולל) – 03 שרמן.

 

התרגיל יתחיל בשבוע השני ויתקיים אחת לשבועיים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive