רישום לקורסים בפקולטות אחרות

  • לכל מסלול מכסת שעות (ש"ס) שניתן ללמוד בפקולטות מסויימות שאינן מדעי החיים. על התלמיד לעיין בתוכנית המסלול .
     
  • בכל הנוגע לרישום לקורס מחוץ לפקולטה, להשתתפות בו ולבחינה בו, חל על התלמיד תקנון הפקולטה/החוג בהם ניתן הקורס.
     
  • מידע על מועדי רישום מתפרסם על גבי לוחות המודעות בפקולטות הרלבנטיות. הרישום מתבצע ביחידה הנותנת את הקורס. טופס הפנייה יש לקבל במזכירות התלמידים, בפקולטה למדעי החיים.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive