מסלול הלימודים במדעי הצמח

  • כללי
  • קבלה למסלול
  • תכנית הלימודים
  • MSc Study Track in Plant Sciences
כללי

המסלול למדעי הצמח מכשיר סטודנטים בכל התחומים של מדעי הצמח ובכלל זה הנדסה גנטית וביולוגיה מולקולרית והתפתחותית של צמחים, ביוטכנולוגיה בצמחים, אקולוגיה של הצומח ביבשה ובים, מחלות צמחים ויחסי גומלין בין צמחים לאורגניזמים אחרים. בוגרי המסלול זכאים לתואר "מוסמך האוניברסיטה" במדעי הצמח.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive