עקרונות סטטיסטיים בניסויים (0400.6000)

שם הקורס באנגלית: Statistics

 

מרצה הקורס: ד"ר לוי סיגל

 

ימים ושעות הקורס

סוג: שיעור
מספר קורס סמסטר יום משעה עד שעה בניין חדר
0400.6000.01 ב ד 11:00 14:00 שרמן 002
 
סוג: תרגיל  
מספר קורס סמסטר יום משעה עד שעה בניין חדר שם המתרגל
0400.6000.02 ב ה 09:00 10:00 בריטניה 005 גב' גפטר לי
 
סילבוס:
 
נושאי הקורס:
1. סטטיסטיקה תיאורית: מדדי מיקום, פיזור וקשר. שיטות גראפיות לסיכום נתונים.
2. הסתברות: התפלגות נורמלית ומשפט הגבול המרכזי.
3. השוואת קבוצות: בדיקת השערות ורווחים למדגם אחד ולשני מדגמים (ב"ת ומזווג). מבחן פירסון לאי-תלות ויישום לפרופורציות. שיטות א-פרמטריות להשוואה. 
4. ניתוח שונות חד ודו-כווני. בעיית המרובות.
5. רגרסיה: קווית ומרובה. בדיקת טיב המודל. טרנספורמציות ורגרסיה לוגיסטית. 
6. אם יוותר זמן: תצפיות חוזרות ומודל מעורב.

הקורס ישים דגש על חשיבה סטטיסטית, שיקולים שיש לעשות בזמן תכנון ניסויים, ומגבלות השיטות הנלמדות. התרגולים יכללו הדרכה לתוכנה סטטיסטית.
 
 
דרישות קדם: אין
 
נוכחות חובה
 
הרכב ציון: 
חובות הקורס: שעורי בית שבועיים (חלקם תוך שימוש בתוכנה). הציון יתבסס על מבחן סופי והגשת תרגילים.

פטור מהקורס: על סמך 2 קורסים קודמים בסטטיסטיקה: קורס בסיסי וקורס מתקדם שחופף לסילבוס הקורס. לקבלת הפטור יש להגיש למרצה סילבוסים של הקורסים שנלמדו וגליון ציונים.
 
מטלת סיום: בחינה בכתב
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive