קורסים לתאר ראשון

אבולוציה (0455.2536)
Evolution
פרטי הקורס
הקורס מציג לתלמיד את שדה המחקר של האבולוציה, ואת הכוחות העיקריים המניעים תהליכים אבולוציוניים. חלקו הראשון של הקורס עוסק בהיבטים בסיסיים של האבולוציה כתיאוריה וכתהליך. בחלקו השני מקשר הקורס בין גנטיקה של אוכלוסיות וגנטיקה כמותית מצד אחד, לבין סלקציה וסחיפה גנטית מצד שני. חלקו האחרון של הקורס מוקדש לנושאים מתקדמים יותר, ובכלל זה שאלות פתוחות בחקר האבולוציה.

נושאי הלימוד:
• מבוא: מהי אבולוציה; תולדות התפתחות הרעיון
• העדויות לקיומה של האבולוציה
• סיסטמטיקה (מיון) ושחזור עצים פילוגנטיים
• מנגנון הברירה הטבעית
• גנטיקה של אוכלוסיות ומודלים של סלקציה
• תהליכים אקראיים והתיאוריה הניוטרליסטית
• ממודלים של שני גנים ועד גנטיקה כמותית
• חקר אדפטציות
• רמות הפעולה של הברירה הטבעית; האבולוציה של אלטרואיזם
• בעיית האבולוציה של ה-Sex
• ברירה זוויגית (sexual selection)
דרישות קדם: ידע בסיסי בגנטיקה על סמך קורסי מבוא כגון ביולוגיה של התא או גנטיקה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה מסכמת – 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב

:ספרות


Ridley, M. 1996. 2004 Evolution 2nd and 3rd Editions. Blackwell Science Inc.
Freeman, S. and Herron, J.C. Evolutionary analysis (2nd and 3rd Edition). Prentice Hall
Futuyma, D.J. 1998. Evolutionary Biology 3rd Edition. Sinauer Associates, Inc.
(יבלונקה, ח. 1994. אבולוציה. האוניברסיטה הפתוחה (סדרת חוברות

 


 

 

אבולוציה מולקולרית (0455.3348)
MOLECULAR EVOLUTION
פרטי הקורס
הקורס יציג את התחום של אבולוציה מולקולרית, בין השאר ידונו הנושאים הבאים:
• רקע היסטורי וביולוגי.
• מבוא לגנטיקה של אוכלוסיות.
• בניית עצים פילוגניים, ידונו האלגוריתמים פרסימוניה מרבית, neighbor joining, minimum evolution, נראות מרבית.
• אבולוציה של גנומים והכפלות גנים.
• חשיבות המוטציה וקצבי אבולוציה.
• זיהוי מקרים של סלקציה דרווינית חיובית ברמת הדנ”א.
• דוגמאות של מחקרים באבולוציה מולקולרית.
דרישות קדם: -
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי: 100% בחינה סופית
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

אבני דרך בהיסטוריה של תורת האבולוציה (0455.3088)
Milestones in the history of the theory of evolution
פרטי הקורס
שאלת המוצא והמגוון של עולם החי העסיקה הוגי-דעות רבים במשך ההיסטוריה. תורת האבולוציה היא תצרף – או מארג – של רעיונות, שבמרכזו "מוצא המינים בדרך הברירה הטבעית" של צ'רלס דרווין.
תורת האבולוציה עצמה עברה אבולוציה, הודות לתרומתם של תומכיו בני-זמנו של דרווין, ובמיוחד ההסתייגויות שהעלו מתנגדיו, ושאילצו את דרווין ותומכיו לחשוב מחדש ולהתאים את התיאוריה למדע המשתנה. תהליך אבולוציוני זה נמשך עד ימינו, והתצרף הולך ומתרחב לאור שיטות מחקר חדשות, שפותחו במאה העשרים ושאפשרו לגלות עובדות ולפתח נקודות מבט שונות להבנת המתרחש בעולם החי.
בקורס זה נסקור את הרעיונות שקדמו לתורת האבולוציה כפי שהגה אותה דרווין, ואת רעיונותיהם של תומכיו שהרחיבו והעמיקו אותה. נסקור גם את ההסתייגויות של מתנגדיו העיקריים, ונבחן אם התשובות להסתייגויות אלה מניחות את הדעת.
בין האישים שרעיונותיהם ייסקרו בקורס :ויליאם פיילי, תומס מלתוס, קרלוס ליניאוס, אראסמוס דרווין, ז'ורז' לואי לקלרק[דה בופון],ז'ורז' קיוויה, ז'אן בפטיסט למרק, צ'רלס לייל -- צ'רלס דרווין, אלפרד וולאס, תומס הקסלי -- לואי אגאסי, סמואל וילברפורס, פלימינג ג'נקין, ג'ון ג'קסון מיבארט.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: הציון "עבר" יינתן על סמך רישום הנוכחות בשיעורים

 


 

 

אופקים חדשניים בביולוגיה (0455.2686)
NEW HORIZONS IN BIOLOGY
פרטי הקורס
מטרת הקורס היא לתת לתלמידי השנה השנייה בפקולטה למדעי החיים מושג ראשוני על נושאי המחקר החדשניים בהם עוסקים החוקרים במחלקות השונות של הפקולטה. סקירה זו אמורה לסייע לתלמידים בבחירת הקורסים השונים לכווני התמחותם בשנים הבאות, בהתאם לשטחי ההתעניינות והנטיות האישיות.
ההרצאות תינתנה ע”י נציגים מכל אחת ממחלקות הפקולטה למדעי החיים.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
נוכחות חובה לפחות 80% מהשעורים

חובה להשתתף בשעור האחרון

 


 

 

אוריינות מדעית (0455.2776)
Scientific Literacy
פרטי הקורס
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים הבנה של מבנה המאמר המדעי. במהלך הקורס נקרא בעיון מאמרים מדעיים בתחומים הקרובים לתכנית המסלול וננתח את התכנים של כל פרק מפרקי המאמר: תקציר, מבוא, חומרים ושיטות, תוצאות ודיון. כמו כן נלמד להשתמש במראי מקום ולחפש אינפורמציה נוספת במאגרים ממוחשבים. כמו כן נתרגל כתיבה בסגנון מדעי בעזרת דוגמאות מהיום-יום.

בקבוצה של פרופ’ גיל סגל יועברו מאמרים בנושא: ”ביולוגיה מולקולרית של חיידקים פתוגנים”.
בקבוצה של פרופ’ איתי בנהר יועברו מאמרים בנושא: ”פיתוח ויישום של גישות מולקולריות בביוטכנולוגיה”.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בסוף הקורס יינתן מבחן בסגנון ה-unseen.
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

אימונולוגיה כללית (0455.2688)
GENERAL IMMUNOLOGY
פרטי הקורס
• תגובות חיסוניות מולדות ונרכשות
• מבנה ותפקיד אימונוגלובולינים
• הרצפטור לאנטיגן על תאי T
• מולקולות MHC
• מנגנונים אפקטורים בפעילות מערכת החיסון
• תהליכים דלקתיים
• הבסיס המולקולרי לביטוי מולקולות אימונוגלובוליניות, הרצפטור לאנטיגן על תאי T ומולקולות MHC• ציטוקינים, כמוקינים, מולקולות אדהזיה.
• אינטראקציות בין תאים במערכת החיסון
• תהליכי חינוך ואקטיבציה של תאים במערכת החיסון
• תגובות אלרגיות
• מחלות אוטואימוניות ומחלות חסר אימוניות
• סרטן, אינפקציות ויראליות ובקטראליות, תגובות לפרזיטים.
מס תלמידים: 250
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

אימונולוגיה כללית מעבדה (0455.3686)
IMMUNOLOGY - LABORATORY
פרטי הקורס
• שיטות מעבדתיות באימונולוגיה, תוך הדגשה על אפשרויות היישום בענפים שונים של מדעי החיים.
• שיטות שונות להפקת נוגדנים ולניקויים
• שיטות מדידה אימונולוגיות - שיטות מדידה אנזימו-אימוניות לאנטיגנים ולנוגדנים
• הכרת התגובה התאית - תגובת תאים לימפואידים למיטוגנים
• שיטות לקביעת הביטוי של חלבונים ע”פ תאים לימפואידים
היקף הקורס: 6 מעבדות אחת לשבוע כ\\”א
דרישות קדם: דרישה מוקדמת: קורס אימונולוגיה כללית.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי: מבחן 70% והערכת מדריך 30%. חובת נוכחות בכל המעבדות ול-2 שע\\’ ביום ה\\’ בשבוע 3 לסיום מע\\’ 3 ולחצי שעה ביום ב\\’ בשבוע 5 לסיום מע\\’5.
מטלת סיום: בחינה בכתב

:ספרות

Kuby Immunology פרקים 4 ו-6

 


 

 

אינטראקציות צמח פתוגן (0455.3424)
PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS
פרטי הקורס
• מחלות צמחים: הגדרה; גורמי מחלה; השפעה על הצמח; משמעות כלכלית; הנדסה גנטית בשירות הפיטופתולוגיה.
• מערכת החיסון הצמחית: הגנה פאסיבית, הגנה פעילה, חומרי הגנה, הפעלת מערכת ההגנה הפעילה, מולקולות , פעילות, מסלולי העברת סיגנל, מנגנון גן מול גן, מאפיינים מולקולריים וביוכימיים של גנים לעמידות, יישומים ביוטכנולוגיים.
• מחלות בקטריאליות – סימפטומים, מנגנוני הדבקה, גורמי וירולנטיות, מערכות הפרשה III Type , הכוונה של חלבונים בקטריאליים שמופרשים לתוך תאי הצמח.
• מחלות ויראליות ואגרובקטריות – הכרת הוירוסים העיקריים הפוגעים בצמחים והמחלות שהם גורמים, הכרת המבנה המולקולרי של וירוסי צמחים ודרך התרבותם, הבסיס המולקולרי לתנועתם של וירוסים בצמחים ומנגנונים מולקולריים הקשורים בפתוגניות שלהם, ייצור צמחים טרנסגניים עם עמידות כנגד וירוסים.
• פטריות פתוגניות – מנגנוני חדירה והתבססות AVR genes , בקרה של מסלולי העברת אותות, מנגנוני הדבקה, טוקסינים, הדברה ביולוגית, הקניית עמידות באמצעות הנדסה גנטית.
הקורס כולל שעתיים שבועיות הרצאה
הקורס כולל סיור של חצי יום (באותו יום שבו ניתן הקורס).
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה - 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

איפיון מחלות נוירודגנרטיביות ע"י הדמיה (0455.3515)
Imaging Characterization of Neurodegenerative Diseases
פרטי הקורס
איפיון מחלות נוירודגנרטיביות ע"י הדמיה (0455.3515)
Imaging Characterization of Neurodegenerative Diseases
הקורס מיועד לתלמידי תואר שני ושלישי ותלמידי שנה ג\’ במסלול ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש על המוח

הקורס יכלול שני חלקים:
1. הקדמה כללית להדמיה in-vivo : שיטות הדמיה (MRI, PET, US, SPECT ו-CT), מדדים כמותיים ושיטות עיבוד תמונה סטטיסטיות – כ-4 שיעורים.
2. בחלקו השני של הקורס כל שיעור יוקדש למחלה ספציפית בה יוצגו בשעה הראשונה מחלה נוירודגנרטיבית ותסמיניה, הפתולוגיה הידועה, מודלים בבע”ח. בשעה השנייה יוצגו הממצאים מהדמיה והקשר שלהם לפתולוגיה הידועה ולתסמינים. יעשה דיון ברלוונטיות של המודל בבע”ח למחלה בבני אדם. בין המחלות שיתוארו: שבץ, טרשת נפצה, דמנציה (אלצהיימר), פרקינסון וסכיזופרניה.


ד. מטרות הקורס:
1. לדעת מהן שיטות ההדמיה המאפשרות אפיון של מחלות נוירודגנרטיביות
2. איך ניתן לאפיין שינויים מורפולוגיים ברקמה בעזרת הדמיה נמחלות נוירודגנרטיביות
3. איך ניתן לאפיין שינויים פיסיולוגיים ותפקודיים במחלות נוירודגנרטיביות
4. איך מתבטאים תהליכים פתולוגיים ספציפיים בהדמיה
דרישות קדם: נוירואנטומיה (חובה)
מבוא לנוירוביולוגיה (עדיף, לא חובה)
מיפוי המוח ב MRI (חובה)
נוכחות חובה
מטלת סיום: עבודה\פרויקט
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

איתותים מולקולרים בתהליכי חלוקה התמינות ואפופטוזיס (0455.3798)
SIGNALING PATHWAYS CONTROLLING CELL DIFFERENTIATION, CELLGROWTH AND APOPTOSIS
פרטי הקורס
• כיצד מקבל התא אותות מהסביבה?
• אילו קולטנים ( רצפטורים) ומשרנים ( ליגנדים) מתווכים העברת אותות.
• מבנה מולקולרי של קולטנים ומשרנים ממשפחות שונות
• רצפטורים עם פעילות אנזימתית
• רצפטורים מצומדי חלבוני –G
• מנגנוני העברת אותות המבקרים תהליכי חלוקה,התמיינות ונדידת תאים.
• התהליך האוטופאגי מנגנון ותפקיד.
• מות ( אפופטוזוס) והשרדות של תאים : מנגנון תהליך האפופטוזיס ; השראת אפופטוזיס ע”י קולטנים ( משפחת Bcl , משפחת הקספאזות, תפקיד המטוכונדריה בתהליך); מנגנונים להשרדות תאים.
דרישות קדם: איו
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
מאמרים

 


 

 

אנליזה גנטית של ההתפתחות (0455.3039)
GENETIC ANALYSIS OF DEVELOPMENT
פרטי הקורס
הקורס יעסוק בגישות שונות המשלבות גנטיקה וביולוגיה מולקולרית לחקר נושאים שונים בהתפתחותץ אורגניזם המודל יהיה בדרך כלל דרוזופילה.
ייבחרו מספר נושאים (לדוגמה: קביעת הצירים בעובר ; תרומה אימהית לעומת זיגוטית ; גרדיינטים מורפוגנטיים; pattern formation ; אינטראקציות בין תאים בהתפתחות. תודגש חשיבותם להבנת מחלות שונות באדם, למשל סרטן ומחלות נוירודגנרטיביות) והם יוצגו בהרצאות מבוא שלאחריהן. בכל שבוע יקראו כל התלמידים מאמר או שניים נבחרים בנושא , ותלמיד אחד או שניים יציגו אותם ויפתחו לאחר מכן דיון בהם.
הרכב ציון:
הציון יינתן עפ”י השתתפות פעילה והרצאת המאמר.

 

 


 

 

אקולוגיה (0455.1809)
Ecology
פרטי הקורס
הקורס יהיה מורכב מ- 4 חטיבות:
• מבוא לאקולוגיה אקוסיסטמחת ולביולוגיה אורגניזמלית
• אקולוגיה של אוכלוסיות
• אקולוגיה של חברות ומערכות אקולוגיות
• האדם ומקומו במערכת האקולוגית.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון הסופי יקבע לפי הבחינה בכתב
מטלת סיום: בחינה בכתב

:ספרות

Cain, M.L; Bowman W.D. & Hacker S.D. Ecology - Second Edition. Sinauer Associates, Inc.

 


 

 

אקולוגיה של הצומח בא"י (0455.2809)
ECOLOGY OF THE FLORA OF ISRAEL
פרטי הקורס
מטרות הקורס ”אקולוגיה של צומח ארץ ישראל” להקנות לתלמיד ידע על חברות הצומח העיקריות של ישראל והבנת הגורמים המשפיעים על תפוצה של חברות הצומח בארץ-ישראל.

המטרות הספציפיות של הקורס הן:
• להקנות הכרת הצומח של ארץ-ישראל בבית גידולו.
• להקנות הכרת האקולוגיה והביולוגיה של המינים המאפיינים הנופים השונים בישראל
• הבנת השפעת גורמים הביוטים [קרקע, אקלים, כו’] וביוטים [תחרות, רעייה, כו’] על התפוצה של צומח ארץ ישראל.

הקורס יתבסס על פעילויות שיתבצעו בכיתה ובסיורים שונים ברחבי הארץ. מרכיבי הקורס העיקריים כוללים: הרצאות פרונטליות [כ- 30 שעות], סיורים
[5.5 ימים] , קריאת מאמרים, דיונים בכיתה.

נושאי ההרצאות:
• חברת צמחים והגדרתה – הקדמה בנושאי פיטוגיאוגרפיה
• השפעות גורמי מיסלע, קרקע ואקלים על תפוצת צמחים וחברות צמחים בישראל
• חבלי צמחייה של ישראל
• תהליכי סוקצסיה ראשונית ומשנית [סלע, שריפה, עיבוד חקלאי]
• חברות הצמחים של חבל הים התיכוני, האירנו-טורני, הסהרו-ערבי והסודני

סיורים
• תרגיל בהכרות צורות החיים והגדרת חברות צמחים בגן הבוטני [חצי יום]
• צומח החולות והקרקעות הקלות של מישור החוף
• צומח של דרום השפלה, צפון הנגב והר הנגב
• צומח של השפלת יהודה והרי יהודה
• הצומח של הכרמל וגליל המערבי
הרכב ציון:
הקורס יתבסס על פעילויות שיתבצעו בכתה ובסיורים שונים ברחבי הארץ. מרכיבי הקורס העיקריים כוללים:
הרצאות פרונטליות
סיורים (5 ימים)
קריאת מאמרים
דיונים בכתה ובשדה

הערכה של התלמיד/ה:
הציון הסופי של הקורס ייקבע על פי בחינת הסיום (80%), דו”ח על דוחות סיורים ( 15%) והשתתפות בדיוני הכתה וסיורים (5%).נוכחות בסיורים חובה!!
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

ארגון דינמיקה והעברת אותות בתאים: הדמיה וגישות ביופיזיקליות (0455.3363)
ORGANIZATION, DYNAMICS & SIGNALING IN CELLS: IMAGING & BIOPHYSICS
פרטי הקורס
(1) תכונות ותפקוד ממברנות ביולוגיות: חשיבות תנועת ליפידים וחלבונים במישור הממברנה לפעילות התא.
(2) סוגי חלבוני ממברנה - הבדלים במבנה ותפקוד.
(3) סוגי תנועה של רצפטורים ממברנליים (לטרלית, רוטציונית, אנכית) - חשיבות ביולוגית ודרכי מדידה.
(4) הדמיה בתאים חיים: טכניקות ושימושים.
(5) גורמים השולטים בתנועה של רצפטורים - תיאוריות והוכחות ניסיוניות (עקרונות מדידות בשיטות Fluorescence Recovery After Photobleaching).
(6) הדמיה של אורגנלות ומולקולות בודדות.
(7) גורמים השולטים בתנועה של רצפטורים - עקרונות מדידות תנועה רוטציונית בממברנה.
(8) השפעת אינטראקציות בין רצפטורים לבין השלד התוך-תאי והמטריקס החוץ-תאי על תנועתם בממברנה - עקרונות ודוגמאות ממערכות ביולוגיות.
(9) יצירה והנצה של וסיקולות בממברנות תאיות.
דרישות קדם: אין דרישות קדם
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון הסופי נקבע על סמך בחינה אמריקאית בסוף הקורס.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Basic information about cell membranes, membrane proteins and lipids, and cytoskeletal organization can be found in the book: Molecular Cell Biology (Lodish, H., Baltimore, D., Berk. A., Zipursky, S.L., Matsudaira, P. and Darnell, J.), Third Edition, W.H. Freeman, New York (1995). Later editions of this book are fine, and other books of basic cell biology can also cover the same material and are fine (for example, the book by Bruce Alberts).

Henis, Y.I., Rotblat, B. and Kloog, Y. (2006) FRAP beam-size analysis to measure palmitoylation-dependent membrane association dynamics and microdomain partitioning of Ras proteins. Methods 40:183-190.

Kusumi, A. Hiroshi, I., Nakada, C., Murase, K. and Fujiwara, T. (2005) Single-molecule tracking of membrane molecules: plasma membrane compartmentalization and dynamic assembly of raft-philic signaling molecules. Semin. Immunol. 17:3-21.

Hancock, J.F. (2006) Lipid rafts: contentious only from simplistic standpoints. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 7: 456-462.

Additional references to relevant papers will be given during the course.

 


 

 

אתולוגיה חישובית (0455.3543)
ANALYSIS OF MOVEMENT AND BEHAVIOR PATTERNS IN ANIMALS
פרטי הקורס
קורס זה מאפשר לתלמידים המעוניינים בתחום התנהגות בעלי חיים ללמוד כיצד לייצג ולנתח התנהגות באופן שיחשוף את מבנה ההתנהגות
הנושאים שבהם יעסוק הקורס:
שימוש בשפה גיאומטרית סימבולית (כתב התנועה אשכול-וכמן) לניתוח ההתנהגות ולזיהוי דפוסי תנועה.
בקרה של תנועה (MOTOR CONTROL).


חלק מהקורס ישא אופי של סדנאות. השתתפות בקורס מותנית באישור המרצה.
דרישות קדם: דרישות מוקדמות: רצוי מבוא להתנהגות בעלי חיים.

הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון ייקבע על סמך עבודת בית
מטלת סיום: מבחן בית

 


 

 

ביואלקטרוכימיה (0455.3388)
BIOELECTROCHEMISTRY AND BIOSENSORS
פרטי הקורס
עקרונות באלקטרוכימיה בסיסית, מדידות מתח ומדידות זרם, טרנספורט, שימושים אנליטיים, מערכות רדוקס ביוולוגיות,ביוסנסורים אלקטרוכימיים, מערכות מצומדות ומערכות קטליטיות, אלקטרודות אנזימטיות, מערכות ביוקטליטיות נוספות,תאי דלק ביולוגיים, מערכות דטקציה של הכרה ביולוגית, ביוסנסורים אופטיים ופיאזואלקטריים.
הרכב ציון:
הרצאה או עבודה

 


 

 

ביוגיאוגרפיה (0455.3703)
BIOGEOGRAPHY
פרטי הקורס
הקורס יציג רעיונות ומושגים עיקריים בביוגיאוגרפיה כללית וישראלית, תוך התייחסות הן לספר הלימוד והן למאמרים עדכניים בתחום. הדוגמאות ילקחו בעיקרן מחולייתני יבשה. נושאי הלימוד:
• חבלים ביוגיאוגרפיים, הקשר בין מוצא המינים וביוגיאוגרפיה
• טווחי תפוצה, מפות תפוצה, ואיך הן משקרות לנו
• עושר מינים, ודגמים במגוון המינים: היסטוריה, אקלים והשפעותיהם
• הסקה סטטיסטית בביוגיאוגרפיה – מודלים סטטיסטיים, רגרסיה וניתוח שונות משותפת (ANCOVA)
• ביוגיאוגרפיה של איים - סופרים מינים
• ביוגיאוגרפיה של איים - רדיאציה, היווצרות חברות ואבולוציה באיים
• כללים ביוגיאוגרפיים ומאקרואקולוגיה
• פילוגיאוגרפיה (Phylogeography)
• השפעת עידן הקרח - ביוגיאוגרפיה של הפלייסטוקן
• ביוגיאוגרפיה בים
• ביוגיאוגרפיה של ישראל - היווצרות עולם החי של ישראל
• חבלים ביוגיאוגרפיים בישראל

תלמידי המסלול לאקולוגיה ואבולוציה ותלמידי המסלול המחקרי למצטיינים יכולים ללמוד את הקורס כבר בשנה ב’

כל ההרצאות יהיו בסמסטר א’. הקורס יכלול 2-3 סיורים בשדה במהלך סמסטר ב’ (5-6 ימי סיור, 3-4 לילות סיור - כל סיור 2-3 ימים), כולל לינה מחוץ לאוניברסיטה.
סיור בספארי יתקיים בסמסטר א’, וסיורים בגן הזואולוגי יתקיימו בסמסטר א’. ההשתתפות בסיורים חובה.
מס תלמידים: 45
דרישות קדם: אקולוגיה, סטטיסטיקה, אבולוציה ומבוא לעולם החי
נוכחות חובה
הרכב ציון:
ניתן להחמיץ לא יותר מיום אחד בו מתקיימים סיורים
מבחן מסכם יהיה בכתב או בעל פה
הציון יקבע לפי ציון המבחן הסופי (90%) ולפי השתתפות פעילה בהרצאות ובסיורים (10%)
ספרות:

Lomolino, M. V., Riddle, B. R., Whittaker, R. J. and Brown, J. H. 2010. Biogeography. 4th edition. Sinauer Associates, Inc., Sunderland, MA.

Quammen, D. 1997. The song of the dodo: Island biogeography in an age of extinctions. Touchstone Books, New-York.

 


 

 

ביוטכנולוגיה בצמחים (0455.3462)
Plant Biotechnology
פרטי הקורס
1. ביוטכנולוגיה של צמחים- רקע כללי.
2. גנומים צמחיים והאינטראקציה ביניהם: גרעין, כלורופלסט, מיטוכונדריה.
3. יצירת צמחים טרנסגניים וביטוי גנים בצמחים.?א. החדרת DNA זר לצמחים באמצעות טרנספורמציה.?ב. הינדוס גנים זרים לביטוי בצמחים, שימוש בפרומוטורים.?ג. משפחות גנים, הפעלת גנים ייחודית לרקמה וכתגובה לתנאים חיצוניים.
4. גישות של Genomics, Proteomics, Metabolomics להבנת שינויים הקורים בתאים ול- gene discovery. השפעות אפיגנטיות.
5. מוטגנזה ע”י T-DNA וטרנספוזונים ושימוש בגישות של Forward and Reverse Genetics.
6. רגולציה באמצעות miRNAs, siRNAs: RNAi.
7. זיהוי אינטראקציה בין פרומוטורים ופקטורי שעתוק ובין חלבונים.
8. יישומים ביוטכנולוגיים בצמחים: שיפור מזון, יצירת חלבונים לצרכים רפואיים, עמידות לפגעי טבע, טיפוח זנים מתקדמים.
9. גנומיים וגנומיקה של פטריות: מאפייני גנים, ניצול אינפורמציה גנטית לביוטכנולוגיה.
10. יישומים ביוטכנולוגיים בפיטריות.
דרישות קדם: ידע בביולוגיה מולקולרית וגנטיקה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הקורס מחולק לשלושה חלקים. בסוף כל חלק יערך בוחן. ציון הבוחן יהיה 10% מהציון הכללי.
מטלת סיום: פרויקט שכולל הרצאה ועבודה מסכמת בכתב.
הרכב ציון: 30% - בחנים, 30% הרצאה המציגה את הפרויקט, 40% - סיכום הפרויקט בכתב
מטלת סיום: עבודה\פרויקט
ספרות:
המאמרים המעודכנים יומלצו במהלך הקורס ויוזכרו במצגות.

 


 

 

ביוכימיה - אנזימולוגיה ומטבוליזם (0455.2548)
Biochemistry-Enzymology and Metabolism
פרטי הקורס
• מבוא לביוכימיה ומולקולות ביולוגיות (כולל: חלבונים, סוכרים, ליפידים וחומצות גרעין)
• מבנה המים, חומצה, בסיס, PH , PK, הידרופוביות והידרופיליות
• מבוא לחומצות אמיניות וחלבונים
• תכונות של חומצות אמיניות, אמפוטריות, ריאקציות אופיניות
• זיהוי אפיון ובדוד של חומצות אמיניות, כרומטוגרפיה שיטות הפרדה
• מבנה ראשוני, שניוני, שלישוני ורביעוני של חלבונים
• אלוסטריה, המוגלובין
• בדוד חלבונים ואפיונם
• מבוא לאנזימטיקה: קינטיקה אנזימטית, אנרגית אקטיבציה, ריאקציות מסדר אפס, ראשון ושני
• אנליזה של קינטיקה אנזימטית , KM, V max
• עיכוב של אנזימים. עיכוב תחרותי ובלתי תחרותי. עיכוב בלתי הפיך
• גורמים המשפיעים על פעילות אנזימטית: PH, טמפרטורה, יונים, מעכבים ספציפיים של אנזימים. מנגנון הפעילות של כימוטריפסין
• רגולציה של פעילות אנזימטית: אנזימים אלוסטריים, מודיפיקציה קוולנטית
• מבוא לביוארגטיקה: תרמודינמיקה וישום לביוכימיה. מבוא למטבוליזם
• מבנה סוכרים, פרוק וביוסינטזה של רב סוכרים, גליקוליזה
• מעגל Krebs
• גלוקונאוגנזה, מעגל הפנטוזות
• ליפידים: תפקיד, מיון ומבנה: מטבוליזם של חומצות שומן, שעוות, אצילגליצרולים (טריאצילגליצרולים) ופוספוליפידים ספינגוליפידים, ליפידים פשוטים, טרפנים, סטרואידים (סטרולים)
• מבנה ממברנות: ליפידים בממברנות - bilayer ותכונותיו. חלבונים בממברנות: פריפרליים ואינטגרלים. דטרגנטים אורינטציה, פלואידיות. חלבוני מודל. מודלים של מבנה ממברנות
• מבנה מיטוכונדריה, חמצון-חיזור ושרשרת הנשימה
• פוספורילציה אוקסידטיבית ופוטפוספורילציה
• מערכות טרנספורט: מפל אלקטרוכימי, פוטנציאל ממברנה, סוגי טרנספורט, פסיבי, אקטיבי, משאבות: facilitated diffusion נשאים.
• Na K-ATPase, Ca ATPase טרנספורט אקטיבי המונע ע”י מפלי יונים
• Na-K-ATPase
• יונופורים. בקטריורודופסין, רודופסין ראיה.
• מטבוליזם של ליפידים: פרוק וביוסינטזה, עיכול שומנים ליפופרוטאינים בקרה הורמונלית.
• מטבוליזם של חנקן אורגני: מעגל האוריאה, פירוק חומצות אמיניות.
• טרנסדוקציה של סיגנלים לתוך התא
• אינטגרציה של תהליכים מטבוליים.
הרכב ציון:
הרכב ציון הסופי:
בחינה סופית 80%
שני בחנים 20%
תלמיד אשר לא יגיש לפחות 80% מהתרגילים במועדם - לא יורשה לגשת לבחינה הסופית
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:

L. Stryer Biochemistry
Principles of Biochemistry - Lehninger
מהדורה אחרונה

 


 

 

ביוכימיה מעבדה (0455.2665)
Biochemistry Laboratory
פרטי הקורס
קינטיקה אנזימטית, פגישה אחת
Butyryl choline esterase כמודל ללימוד קינטיקה אנזימטית:
1. קביעה של קבוע מיכלאיס-מנטן Km ושל המהירות המירבית Vmax על ידי שימוש בנתונים מגרף רציפקוקאלי לפי Lineweaver Burke
2. אפיון עיכוב תחרותי של האנזים ע”י הסם ההלוצינוגני phencyclidine וקביעה של קבוע העיכוב Ki
3. רכישת נסיון בשימוש ב-microplate reader, ספקטרופוטומטר המאפשר מדידה בו זמנית של 96 ריאקציות.
================================
הפרדת חלבונים מתערובת ואפיונם, שתי פגישות
הפרדת ליזוזים ואובומוקואיד מתערובת ע”י כרומטוגרפיה של החלפת יונים

1. קביעת הפעילות האנזימטית של ליזוזים
2. עיכוב של פעילות האנזים הפרוטאוליטי טריפסין על ידי אובומוקואיד מחלבון ביצה
3. קביעת המסה המולקולרית של חלבונים על ידי אלקטרופורזה בגל פוליאקרילאמיד בנוכחות דטרגנט בתנאים דנטורטיבים
Polyacrylamide gel electrophoresis, PAGE
4. הקניית המושגים יחידת פעילות אנזימטית, פעילות ספציפית, דרגת נקוי, ניצולת.
5. לימוד המעלות והחסרונות של שיטות שונות לקביעת ריכוז חלבון.
=================================

ביוסינתזה של שומנים , פגישה אחת
שימוש בחומר רדיואקטיבי [חומצת חומץ מסומנת ב-14 [C במעקב אחרי מסלול מטבולי
1. יצירה של חומצות שומן ע”י אנזימים מסיסים מכבד חולדה
2. אינקורפורציה של חומצות שומן לגליצרידים ופוספוליפידים ע”י אנזימים ממברנאלים מכבד חולדה.
3. זיהוי וקביעה כמותית של תוצרי המסלול הביוסינתטי ע”י כרומוטוגרפיה ברבדים דקים.
4. שימוש במונה קרינת beta ובפוספוראימאג’ר
ו-phosphorimager.
5. עיכוב ביוסינתזה של ליפידים ע’’י DHEA, הורמון מונע השמנה.
6. הקניית כללי בטיחות והרגלי עבודה בשימוש בחמר רדיואקטיבי.
===========================================

שיעתוק, פגישה אחת
יצירת RNA על תבנית של DNA ואפיון תוצרי השעתוק
1. שיעתוק סימולטני של שני רצפי DNA הנשלטים כל אחד על ידי פרומוטר ייחודי, על ידי T3 RNA polymerase
ו-T7 RNA polymerase
2. בידוד תוצרי השיעתוק ואפיונם לפי אורכם ע”י אלקטרופורזה בגל אגארוז.
3. אפיון תוצרי השיעתוק על ידי היברידיזציה עם אוליגונוקלאוטידים סינתטים מסומנים בביוטין [Northern blot] , וגילוי חומצות גרעין בשיטת Enhanced Chemiluminescence,
5. גילוי, זיהוי ואפיון של DNA ותוצרי השיעתוק שלו בג’ל על ידי שימוש בגלאים פלורסצנטים הבולעים אור אינפרא אדום
]IRdyes, Odissey infrared imager[

===========================================
אינדוקציה של גן זר Transgene, פגישה אחת
ערור הביטוי של גן המקודד לאנזים gama-glutamyl transpeptidase מאדם, הנמצא תחת בקרה של הפרומוטר ל- metallothioneine מכבש, שהוכנס לתאי עכבר.
1. אינדוקציה של הטראנסגן ע”י אבץ.
2. קביעת הפעילות הספציפית של האנזים כפונקציה של ריכוז המשרן
3. קביעת מיקום האנזים בממברנת התא.
4. זיהוי האנזים בחתכי כלית עכבר בגל ע”י צביעה היסטוכימית המבוססת על הפעילות האנזימטית.

הקורס ייתקיים במחצית השניה של הסמסטר.

בתחילת כל שבוע יתקיים שיעור פרונטאלי כהקדמה למעבדה של אותו שבוע. . ההופעה חובה

בקורס שש פגישות בלבד. הכנת המעבדות מסובכת ויקרה. לפיכך, הכלל של עזיבת הקורס בשבועיים הראשונים של הסמסטר אינו חל על הקורס הזה. וחיסורים, למעט אלה הנובעים ממחלה או מילואים יפגעו בציון הסופי.


** הערה: תוכן הקורס ניתן לשינוי. במידה ויחולו שינויים, הם ייפורסמו באתר הקורס הכי מאוחר שבוע לפני תחילת הקורס.

מטרות המעבדה:
הקניית מושגי יסוד, ידע ומיומנות בעבודה כמותית במעבדה ביולוגית.
דרישות קדם: הקורס ביוכימיה אנזימולוגיה ומטבלויזם או קורס מקביל לו.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
דוחות מעבדה 50%
הערכת מדריך 30%
בחן סופי : 20%
:ספרות
ספרי ביוכימיה בספריה: הדפים הרלוונטים מצוינים בחוברת המעבדה

 


 

 

ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית (0455.2549)
Introduction to Molecular Biology
פרטי הקורס
שטף המידע התורשתי.
הגנוטיפ – מבנה, שכפול, תחזוקה והשתנות:
• מבנה דנ”א: אבני בניין, מבנה הנוקלאוטיד, מבנה ראשוני, זיקות מייצבות מבנה, הסליל הכפול, קונפורמציות דנ”א אחרות, טופולוגיה, המארז הכרומטיני, חלבונים מזהי רצף דנ”א. מבנה רנ”א שניוני ושלישוני, חיזוי מבנה.
• שכפול דנ”א – כללים, רכיבים ומערכות ניסוי.
• נזקי דנ”א ותיקונם, התגובה התאית לנזקי דנ”א.

• טכנולוגיית הגן – שיבוט גנים, אפיון וביטוי ואנליזת תפקוד גנים משובטים.
• מחזור חלוקת התא ובקרתו.
מגנוטיפ לפנוטיפ:
סוגי הרנ”א בתא.
ביוסינתזת רנ”א: שיעתוק, עיבוד tRNA, rRNA, ו – mRNA (כולל שחבור ומודיפיקציות).
רנ”א פולימראזות ופקטורי שיעתוק, רמות בקרת ביטוי גנטי בחיידקים ובאוקריוטים כולל מודיפיקציית היסטונים ומתילציית דנ”א.
ביוסינתזת חלבונים: הצופן הגנטי, רכיבי מערכת התרגום, מנגנון התרגום בחיידקים ובאוקריוטים
דרישות קדם: ביוכימיה א, כימיה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Watson et al., Molecular Biology of the Gene, 5th edition

Lodish et al., Molecular Cell Biology 6th edition

 


 

 

ביולוגיה התפתחותית (0455.3063)
Developmental Biology
פרטי הקורס
מטרת הקורס בביולוגיה התפתחותית היא הקניית הבסיס הרחב ביותר להבנת תהליכי התפתחות עוברית בבעלי חיים ובצמחים. הקורס בנוי באופן שמלמד את עקרונות ויסודות תהליכי ההתפתחות העוברית בעיקר בבעלי חיים, ומתמקד על הקשר האבולוציוני בניהם. בקורס נלמדים תהליכי יסוד כיצירת תאי המין, ההפריה, ההתלמות, הגסטרולציה והאורגנוגנזה בשיטה השוואתית בין בעלי חיים שונים. דגש מיוחד מושם על הקשר בין האונטוגנזנה והפילוגנזה בתהליכי ההתפתחות. כן נלמד על ההיבטים המולקולרים של תהליכי התפתחות, ובעיקר של מערכת העצבים.

נושאי הקורס:
מבוא לביולוגיה התפתחותית
התפתחות תאי המין (זרע וביצית)
תהליך ההפריה
התפתחות בצמחים
תהליכי ההתלמות
תהליכי הגסטרולציה
אורגנוגנזה
התפתחות בנמטודה
ציטופלסמה ייחודית
אינדוקציה עוברית
אמבריולוגיה ניסויית
דגמי התפתחות ורגנרציה
היבטים מולקולרים בהתפתחות מערכת העצבים כמודל.”

הקורס ניתן על ידי פרופ’ לילי ורדימון (מרכזת) , ד”ר עודד כנר ומרצים אורחים
דרישות קדם: ביולוגיה של התא, גנטיקה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן סופי 100% נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:
ספר הלימוד העיקרי בקורס הוא:Devlopmental Biology
Gilbert S.F
Sinauer
8th editions (2007)

 


 

 

ביולוגיה התפתחותית של צמחים (0455.3047)
Developmental Plant Biology
פרטי הקורס
מטרות הקורס:
ללמד התפתחות וביולוגיה של צמחים תוך התמקדות במבנה, התמיינות, תפקוד, מנגנוני בקרה הורמונליים, ביוכימיים ומולקולריים מרמת התא עד הצמח השלם, זאת תוך שילוב גישות מחקריות שונות הנדרשות למחקר מודרני.
נושאי הקורס:
מנגנונים לקביעת הפולריות בתאים וברקמות צמחיות, מערכת ההפרשה התאית והשלד התוך תאי ותפקידם בקביעת הצורה של התא הצמחי. חלבונים שמבקרים פולריות בתאים. המנגנון המולקולרי להובלת אוקסין בין תאים, רקמות ואברים, ותפקידיו בצמח השלם ובתגובותיו לתנאי סביבה. בקרת גנים ע”י אוקסין. מריסטמות וארגון הנצר והשורש. תקשורת הורמונלית בין מריסטמות קודקודיות. תאים נורמליים לעומת תאים סרטניים, בקרתם ההורמונלית, מבנה רקמות בוגרות ומבנה עפצים, ובקרה על התפתחותם. מנגנונים מולקולריים שמבקרים זהות מריסטמה ומנגנונים הקובעים גודל תאים ברקמה. גנים המבקרים התפתחות מריסטמות, מעבר לפריחה עד סיום שלב המריסטמה. אבולוציה של עלים, התפתחות וקביעת הסימטריה בפרחים. מבנה והתפתחות של רקמות ההובלה. הובלה פולרית של אוקסין ותפקידיה בבקרת ההתפתחות של רקמות הובלה. היוצרות מערכות ההובלה בעלים, גבעולים ושורשים. מנגנונים הורמונליים, בהם מעורבים: אוקסין, ציטוקינין, גיברלין, אתילן, המכוונים דיפרנציאציה של תאים ברקמות הובלה. מערכות ההובלה, ארכיטקטורה, וביולוגיה של עצים.
דרישות קדם: ההוראה בקורס תתבסס על ידע מוקדם מהקורסים הבאים: מבוא למדעי הצמח – שנה א’, פיסיולוגיה של הצמח – שנה ב’, ביולוגיה של התא – שנה א’, גנטיקה – שנה ב’, ביוכימיה א’ ו-ב’ – שנה ב’, או קורסים מקבילים.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
השתתפות בשעורים היא חובה ותנאי על מנת לגשת לבחינה.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


1. Raven, Evert and Eichhorn 2005 Biology of Plants
2. Davies 2004 Plant Hormones: Biosynthesis, Signal Transduction, Action
3. Leyser and Day 2003 Mechanisms in Plant Development
4. Taiz and Zeiger 2006 Plant Physiology
5. Buchanan, Gruissem and Jones 2000 Biochemistry and Molecular Biology of Plants
6. Evert 2006 Esau’s Plant Anatomy
7. Selected articles
8. מאמרים נבחרים שעליהם יתקיימו דיונים בכיתה.

 


 

 

ביולוגיה ימית (0455.3053)
Marine Biology
פרטי הקורס
מעל 70% מפני כדור הארץ מכוסים בימים ובאוקיאנוסים בעומק ממוצע של מעל 2000 מ’. האוקיאנוסים מהווים שטח ונפח של בתי גידול הגדול בהרבה מזה שעל פני כל היבשות. חלק משמעותי ביותר מכלל אוכלוסיית האדם על פני כדור הארץ מתגורר לאורך החופים ונהנה ממשאבים שונים שהים מספק. הכלכלה של מדינות רבות מושתת על הים ובעיקר של שירותים ומשאבים שונים שהים מספק, כמו בתחום המזון, תובלה, תיירות, נופש, תרבות ופולקלור. הצפיפות ההולכת וגוברת של אוכלוסיית האדם לאורך החופים יוצרת לחצים סביבתיים ובעקבותיהם, לעיתים קרובות, נגרמת פגיעה באקוסיסטמות החופיות. לחצים אלה נגרמים בעקבות בנייה מאסיבית, פיתוח נמלים, תעשיות מזהמות, קידוחים ימיים, יבוש מקטעי ים, בנית איים מלאכותיים ומבנים אחרים כמו שוברי גלים ומזחים. הפגיעה בימים בכלל ובאזורים חופיים בפרט, החמירה לאחרונה, וזאת עקב שינויים גלובליים המביאים להתחממות מי הים ועליה בשיעור החומציות שלהם. בנוסף תרחישים של עלית מפלס מי הים ואירועי מזג אויר קיצוני, המלווים את השינויים הגלובליים, צפויים לגרום לפגיעות נוספות בסביבה החופית.

הקורס עוסק בתחומים שצוינו לעיל ובמסגרתו תיעשה לסטודנטים היכרות עם מגוון בתי גידול ימיים והאורגניזמים החיים בהם, מאזור הכרית (גאות ושפל) ועד לים העמוק. דגש יושם על התאמות האורגניזמים השונים לסביבת חיים שונות בעיקר באזור החופי בימים טרופיים, ממוזגים וקרים הן מבחינה מבנית והן מבחינה תפקודית. ישום דגש על לימוד דוגמאות מחופי הארץ, הים התיכון וראש מפרץ אילת. יושם דגש על תופעות גלובליות בימים, גם תוך כדי התייחסות מיוחדת לרלוונטיות שלהם לחופי הארץ. בקורס יילמדו בין השאר הנושאים הבאים:
• ההרכב הכימי והתכונות הפיזיקליות של מי הים ובתי גידול ימיים נבחרים.
• קבוצות של אורגניזמים ימיים: מיקרואורגניזמים, צמחים, חסרי חוליות ובעלי חוליות.
• מארג מזון בים וגישות מחקריות ללימוד שרשרות מזון.
• דוגמאות לבתי גידול ימיים אופייניים והתאמות קבוצות האורגניזמים לאקוסיסטמות בהן הם חיים.
• מערכות סימביוזה בקרב אורגניזמים ימיים.
• ביוטכנולוגיה ימית – היבטים כלכליים ורפואיים של אורגניזמים ימיים.
• ייצור ראשוני בים – פוטוסינטזה בפיטופלנקטון , אצות ועשבי ים.
ההשתתפות בשיעורים היא חובה.
דרישות קדם: קורס זואולוגיה הניתן לשנה א’. אם קורס זה לא נלמד על הנרשמים לדבר עם מרכז הקורס.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הקורס כולל הרצאות המזכות ב 3 ש”ס. סיור המזכה ב – 1 ש”ס נוספת. מספר המקומות בסיור מוגבל ל- 48 תלמידים והמועדים שיקבעו מחייבים.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


חומר לקריאה אשר יועלה לאתר הקורס. חומר הקריאה מחייב לבחינה, גם אם לא נדון בהרצאה.

 


 

 

ביולוגיה ימית - סיור (0455.3823)
Marine Biology - field trips
פרטי הקורס
במסגרת הקורס ינתנו שני סיורים שיעסקו בתחומים שצוינו לגבי הקורס ”בילוגיה ימית”. סיור אחד יוקדש לסיור בחוף הים התיכון ובמהלכו תיעשה היכרות ולימוד של בתי גידול ימיים ומגוון האורגניזמים החיים בהם באזור הכרית (גאות ושפל) בהקשר לתופעת החיגור. דגש יושם על התאמות האורגניזמים לסביבות חיים שונות ותנאי הסביבה, בעיקר באיזורים סלעיים וחוליים מבחינה מבנית והן מבחינה תפקודית. הסיור השני יעשה במסגרת הפלגה קצרה על ספינת מחקר בחוף הים התיכון ובה ילמדו שיטות מחקר ימיות-אוקינוגרפיות המקובלות באיזורים חופיים ותעשה הכרות עם המכשור המתאים, שכולל דיגום מי ים מעומקים שונים, קביעת פרודוקטיביות, רמות נוטריאנטים ועוד. ההשתפתות בשני הסיורים חובה!

מתוך כל תאריכי הסיורים, המועדים הממשיים יקבעו על פי תנאי מזג האוויר והים סמוך למועד הסיור המתוכנן.ההרשמה לסיור מחייבת.
דרישות קדם: קורס פתוח להרשמה רק לתלמידי הקורס בביולוגיה ימית המשתתפים בו באותה שנת לימודים.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
תלמידים אשר ישתתפו בשני הסיורים יזכו בנקודת קרדיט נוספת בקורס ביולוגיה ימית ויזוכו בסך הכל ב-4 נקודות קרדיט. ציונם ישוקלל בהתאם לציון אותו ישיגו בבחינה של הקורס ביולוגיה ימית.
ספרות:
חומר אשר יועלה לאתר הקורס.

 


 

 

ביולוגיה ימית - תרגיל (0455.3829)
Marine Biology - Exercise
פרטי הקורס
פרופ’ יהודה בניהו, דרור צוראל ומשה לייבה

הסקה איכותית (Qualitative Reasoning) הינה גישה, אשר תופסת תאוצה בשנים האחרונות ומאפשרת לבחון מערכות שונות דרך מודלים ממוחשבים. בתרגיל נבחן בעזרת מודלים אלו את מערכת שונית האלמוגים, איזור הגאות והשפל, עומק הים ועוד בהקשר של יחסי הגומלין בין בעלי החיים הנמצאים בהם לבין גורמים סביבתיים. הדבר יעשה תוך שימוש בתוכנה חדשנית בשם Dynalearn בעזרתה נלמד כיצד לבנות מודלים וכיצד להשתמש בהם על מנת לחזות השפעות אפשריות של גורמים שונים על הסביבה הימית.

התרגיל מתבסס על חומר הנלמד בקורס ביולוגיה ימית שמהווה דרישה מוקדמת להשתתפות בו. ההרשמה לתרגיל פתוחה לתלמידי שנה ב’, ג’ ומל”מ אשר יתקבלו לקורס הנ”ל בשנת הלימודים תשע”א, או שלקחו אותו בעבר. התרגיל מורכב מהרצאות קצרות ועבודה מודרכת שבועית במעבדת המחשבים של הפקולטה למדעי החיים, באורך של שעה אחת כל פעם. בנוסף, במהלך הסמסטר הסטודנטים יתבקשו לבצע מספר תרגילים בעזרת התוכנה, כולל תרגיל מסכם, ולהגישם באופן שוטף, כולל מצגת קצרה לסיכום, בה יוצג מודל שיבנה בעזרת התוכנה. הגשת התרגילים תזכה את המשתתפים בקורס בשעת הקרדיט השנייה (סה”כ שתי נקודות).

מספר התלמידים מוגבל ל- 20
דרישות קדם: קורס בביולוגיה ימית, או קורס דומה מבחינת הסילבוס.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הנוכחות בתרגיל חובה.
הגשת כל התרגילים הנה חובה ועל פיהם יקבע הציון הסופי.
מטלת סיום: עבודה\פרויקט

 


 

 

ביולוגיה מולקולרית של מחלות מדבקות ממקור חיידקי (0455.3032)
MOLECULAR BIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES FROM BACTERIAL ORIGIN
פרטי הקורס
מטרת הקורס היא הכרת אסטרטגיות שונות שבהם משתמשים חיידקים פתוגנים כדי להתגבר על מנגנוני ההגנה של תאי המאכסן. במהלך הקורס יתוארו לעומק מספר מערכות של חיידקים פתוגנים הומניים כגון: Yersinia, Listeria, Helicobacter, Bordetella, Legionella, Vibrio, Salmonella . יתוארו בפירוט הגנים הקשורים בפתוגניות של חיידקים אלו, ותפקידם של תוצרי גנים אלו במהלך ההדבקה והתרבות החיידק במאכסן. בנוסף יתוארו שיטות מולקולריות (כגון in-vivo expression technology, signature tagged mutagenesis, genomic subtraction) שבעזרתן נמצאו גנים וירולנטיים, וכן השימוש באינפורמציה של רצפי גנומים שלמים למציאת גנים הקשורים במערכות פתוגניות.
דרישות קדם: קורס מיקרוביולוגיה כללית
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

ביולוגיה של מערכות (0455.3466)
Genomics, Proteomics and Systems Biology
פרטי הקורס
עם השלמת ריצוף הגנום של מספר גדול של אורגניזמים, ניתן היום לחקור שאלות ביולוגיות ברמת הגנום השלם. בקורס נלמד על השיטות החדישות הנקראות : GENOMICS ו- PROTEOMICS .נלמד על DNA microarrays , נלמד גם על שימוש במחשבים על מנת לאתר גנים ולחקור את ביטויים.

הקורס מתבסס על קריאת מאמרים ודיון בהם.
הרכב ציון:
הציון יינתן עפ”י השתתפות פעילה

 


 

 

ביופיזיקה מולקולרית (0455.3673)
MOLECULAR BIOPHYSIVS
פרטי הקורס
תהליכים פיזיולוגים מתרחשים על פרקי זמן ארוכים בסדרי גודל מזמן ההתרחשות ברמה מולקולרית.
הקורס יטפל במעבר שבין האירוע המולקולרי לבין השתקפותו המיקרוסקופית תוך בחירת נושאים מאפיינים.

הנוכחות בקורס היא חובה.
מס תלמידים: 25
מטלת סיום: מבחן בית

 


 

 

בקרה אנדוקרינית (0455.3051)
ENDOCRINE REGULATION
פרטי הקורס
מטרות הקורס:
להקנות לתלמידים את המושגים הקשורים בבקרה אנדוקרינית, האבולוציה והתפתחות של הבלוטות האנדוקריניות בחולייתנים ; הבקרה ואופן היצור, ההפרשה, הפעולה והפירוק המטבולי של הורמונים; מעורבותם של הורמונים במערכות פיסיולוגיות שונות.

הנושאים העיקריים בהם יעסוק הקורס (לא כל בנושאים ילמדו בכל שנה):
• בלוטת יותרת המוח [היפופיזה] וההורמונים המופרשים ממנה.
• הציר היפותלמוס-היפופיזה-גונדות ובקרת רבייה
• הפעילויות השונות של פפטידים היפותלמיים
• שיטות זיהוי ומדידת הורמונים
• בלוטת המגן
• הפיקוח האנדוקריני על המטבוליזם של סידן
• הלבלב ומטבוליזם של גלוקוז
• בקרת צריכת מזון
• בלוטת האדרנל, פיקוח על מלחים, אנרגיה ו- stress
• בלוטת האצטרובל, מלטונין ומעורבותו בשעון הביולוגי
 
דרישות קדם: הקורס מוצע לסל האורגניזמי והמולקולרי במסגרת קורסי חובת בחירה לתלמידי תואר ראשון, שנה ג’ ותלמידי מל”מ.דרישות מוקדמות – קורסים בחוליתניים, פיזיולוגיה, ביוכימיה. במקרים שדרישות אלו לא קיימות מומלץ להתייעץ עם המרצה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרצאות פרונטליות
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Hadley, Endocrinology, 6th
Edition
וספרים נוספים שנמצאים בספריה

 


 

 

בקרה הורמונלית של התנהגות בע"ח (0455.3652)
HORMONAL CONTROL OF ANIMAL BEHAVIOR
פרטי הקורס
הקורס יעסוק בקשר הדדי שבין המערכת האנדוקרינית, הנוירואנדוקרינית וההתנהגות.
מטרת הקורס להכיר ולהבין את הגורמים החיצוניים והפנימיים הפועלים על בעלי-חיים והמשפיעים על התנהגותם.
להדגמת יחס הגומלין של המערכות הנ”ל, ינותחו במשך הקורס תופעות התנהגותיות כגון: התנהגות מינית, התנהגות הורית, תוקפנות והתנהגויות אחרות.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון (0455.3431)
MOLECULAR APPROACH TO LEARNING AND MEMORY
פרטי הקורס
במסגרת הקורס גישה מולקולרית ובעיות למידה וזיכרון נתעסק בהיבטים שונים של תהליך הלמידה ואחסון המידע הנקלט בזיכרון. לשם כך, נעסוק במספר מודלים ניסיוניים ונלמד את העקרונות הבסיסיים של תהליכי הלמידה מהרמה ההתנהגותית עד לרמה המולקולרית. מודלים אלה יכללו תהליכי למידה פשוטים כגון: למידה לא אסוציאטיבית [סנסיטיזציה והביטואציה] וכן למידה אסוציאטיבית בחסרי חוליות. כמו-כן נעסוק בתהליכי למידה מורכבים המדמים זיכרון דקלרטיבי אשר יתבססו על מודלים ניסיוניים שמקורם ביונק [LTP] . מטרת הקורס היא להבין את תהליכי הלמידה והזיכרון החל מהתנהגות בעל החיים דרך המערכות המעבדות את המידע הנקלט, במרכיבים התאיים וכלה במולקולות שעוברות שינוי בתגובה למידע המאוחסן בזיכרון.
הרכב ציון:
בסוף הקורס יש להגיש עבודה שהיא תרגול לכתיבת הצעת מחקר.

 


 

 

גנטיקה בעידן הרפואה האישית (0455.3072)
Systems Genetics
פרטי הקורס
שונות פנוטיפית, למשל זו המתבטאת בחולי ובבריאות באדם, נובעת במקרים רבים מאוסף גדול של גורמים גנטיים וסביבתיים. קורס זה יעסוק בגישות המשלבות כלים בגנטיקה עם שיטות מתחום הביולוגיה של מערכות (systems genetics) על מנת להצליח ולשייך גנוטיפים לפנוטיפים של מחלות. נושאי ההרצאות בקורס: וורייציה גנטית באדם, פרוייקט ה- Haplotype Map ,גנטיקה של תכונות כמותיות, אסוציאציה בין גנוטיפים למחלות (QTL analysis), מבחני אסוציאציה רחבי היקף (GWAS), שונות ב-CNVs במבחני אסוציאציה, הגדרות פנוטיפים קליניים ומולקולריים, גנטיקה של ביטוי גנים, אסוציאציה בין נתונים גנטיים ותכונות מורכבות על בסיס מודלים של רשתות מולקולריות, שימושי ריצוף מתקדם בפיתוח המודלים, שימושים במודלים של עכברים. הקורס יתמקד בלימוד השיטות החישוביות והכלים הסטטיסטיים המשמשים בנושאים אלו, וילווה בדוגמאות ממחלות באדם ובעכבר.

רקע: תכונות מורכבות נשלטות ע”י שילוב בין פקטורים גנטיים וסביבתיים בדרך מסובכת. ואולם, שינויים גנטיים וסביבתיים אינם מובילים למחלות באופן ישיר, אלא דרך השפעה על מגוון תהליכים מולקולריים שהם המובילים למצב הפזיולוגי הקשור במחלה. על מנת להבין את הגורמים להבדלים הקיימים בין אנשים בתכונות מורכבות כגון מחלות, יש למדוד ולשלב נתונים רבים ושונים, בינהם נתונים גנטיים, מולקולריים (כגון רמות ביטוי גנים) ופזיולוגיים (כגון חומרת המחלה או אחוז תמותה). האתגר שבשימוש בנתונים אלו הוא כפול: ראשית, אינפורמציה זו היא רב-מימדית בטבעה, ושנית, חלקם של הנתונים נמדדים באופן רחב היקף. עיבוד ושילוב אינפורמציה זו לכדי הבנה של תהליכי מחלה מצריך לפיכך פיתוח שיטות אלגוריתמיות וסטטיסטיות מורכבות ויעילות. אנו מצויים בראשיתו של עידן הרפואה האישית בו פיתוח שיטות אלו יאפשר ניבוי חומרת מחלה והתאמת התרופות באופן אישי עבור פציינטים אינדיבידואלים.

קהל יעד: הקורס מוגבל ל-24 משתתפים. הקורס מיועד לתלמידי המסלול לביואינפורמטיקה שנה ג, או לתלמידי תארים מתקדמים במדעי החיים ובמסלול לביואינפורמטיקה. תלמידי שנה ג במסלולים אחרים במדעי החיים יכולים להרשם באישור המרצה.
דרישות קדם: ביולוגיה של התא, גנטיקה, מבוא לסטטיסטיקה (למדעי המחשב) או סטטיסטיקה (לביולוגים), תוכנה 1 (למדעי המחשב) או תכנות ב-Perl לביולוגים.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
יקבע על סמך שני תרגילי בית (ניתן להגיש בזוגות, 40% מהציון) ופרוייקט סיום(60%) שייכלול תכנות אלגוריתם, הפעלתו על נתונים ביולוגיים וניתוח ביולוגי של התוצאות.

ספרות:


Introduction to Quantitative Genetics (4th Edition 1996).
Douglas S. Falconer, Trudy F.C. Mackay.

 


 

 

גנטיקה כללית (0455.2526)
general genetics
פרטי הקורס
מטרת הקורס היא להפגישכם עם עקרונות דרכי ההורשה של תכונות ברמת האורגניזם מחד גיסא, ועם הגנים, דרכי פעולתם והבקרה עליהם ברמה המוליקולרית מאידך גיסא. יודגשו מקרים מהאדם על מנת להדגים כיצד הרפואה מיישמת כיום את העקרונות שיוצגו בקורס.
הנושאים בקורס יכללו, בין השאר:חוקי מנדל והרחבתם;התיאוריה הכומוזומלית של ההורשה; קביעת מין, שינויים במבנה הכרומוזומים ובמספרם, השפעות סביבה על ביטוי הגנים; אינטראקציה בין גנים; גנטיקה של תכונות כמותיות; תאחיזה ושחלוף; שיטות למיפוי גנים; DNA - מבנהו, שכפולו ושיעתוקו; טבע הגן, תרגום ופיענוח הקוד הגנטי; סוגי המוטציות ופעולת חומרים מוטגניים; מנגנוני תיקון DNA; בקרה על פעולת הגנים הפרוקריוטים בהתפתחות של רב תאיים; עקרונות של מניפולצית גנים; תורשה אימהית; גנים באוכלוסיות.
גישות גנומיות לחקר מבנה ותפקוד של גנים
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

גנטיקה כללית - מעבדה (0455.2626)
GENETICS-LABORATORY
פרטי הקורס
המעבדה נועדה ללמוד את השיטות הבסיסיות בגנטיקה של חיידקים,שמרים ובני אדם. השיטות כוללות אנליזה פנוטיפית, שיטות מיקרוביולוגיות ושיטות מולקולריות של עבודה ב-DNA. נושאי המעבדה:
• גנטיקה בשמר התסיסה: דומיננטיות, רצסיביות, תכונות אוטוזומליות ותכונות אחוזות למין ומיפוי גנים באמצעות רקומבינציה.
• גנטיקה בהפלואידים(שמרים): מוטנטים במסלולים ביוכימיים, אנליזה של טטרדות, רקומבינציה.
• גנטיקה של חיידקים: העברת גנים, מיפוי גנים ואנליזה של מוטציות במסלולים מטבוליים.
• גנטיקה של בני אדם: קבוצות דם, תאחיזה למין, מנדליזם, גנטיקה של אוכלוסיות, שימוש בסמנים מולקולריים ושיטות מולקולריות לאפיון גנטי של פרטים ואוכלוסיות.
מס תלמידים: 90
דרישות קדם: מעבדת מבוא לביולוגיה מולקולרית
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון נקבע לפי דוחות, בחנים (בהתאם להחלטת המרצים בקורס), הערכת מדריך ומבחן מסכם.
המבחן ינתן בשעור האחרון של הסמסטר.
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה בצמחים- (0455.3804)
PLANT MOLECULAR GENETICS ADVANCED LABORATORY COURSE
פרטי הקורס
הקורס יכלול הרצאות ומעבדות קומפלימנטריות:

• החדרת גנים לצמחים, סימנים סלקטיביים, פרומוטרים וגנים מדווחים.
• גנטיקה מולקולרית של צמחים טרנסגנים.
• שימוש במוטנטים - ככלי להבנת תהליכים בארבידופסיס בצמח דגם.
• בקרת ביטוי של פרומוטורים.
• ביוטכנולוגיה בצמחים
דרישות קדם: קורס בסיסי בביולוגיה מולקולרית
נוכחות חובה
הרכב ציון:
75% דוחות המסכמים את תוצאות הניסויים והרקע התאורטי
25% השתתפות בשעורים ותפקוד במעבדות
ספרות:
תנתן עם התחלת הקורס

 


 

 

גנטיקה מולקולרית של האדם (0455.3035)
Human Molecular Genetics
פרטי הקורס
בין נושאי הקורס:
• ארגון גנום האדם.
• בקרת פעילות גנים.
•גן הגלובין והמוגלובינופטיות.
• מוטציות בגנים והדרכים המולקולריות לזיהוין.
• דרכי שיבוט של גנים הקשורים במחלות.
• הטבעה גנומית.
•אינאקטיבציה של כרומוסום x ו קביעת המין באדם.
• גנים אלסטיים.
• מחלות מיטוכונדריות.
• מודלים אנימליים למחלות גנטיות.
•סרטן, גנטיקה, אונקוגנים וטומור סופרסורים.
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

גנטיקה של אוכלוסיות והתורה האבולוציונית (0455.3061)
Population genetics and the theory of evolution
פרטי הקורס
הקורס יציג מודלים חישוביים בגנטיקה של אוכלוסיות – בנייתם, ויישומם לשאלות מרכזיות בתאוריה האבולוציונית. הקורס יכלול:
מבוא - רכיבים בסיסיים של מודל; שווי משקל ויציבות
צורות שונות של ברירה טבעית – ברירת חיוניות, ברירה מינית, ברירה גמטית
מודלים של מוטציה
רקומבינציה וLinkage Disequilibrium
אפיסטזיס ונופי כשירות מורכבים
סחיפה גנטית
מבנה אוכלוסיה ורביה שאינה מקרית
תורת המשחקים האבולוציונית
מודלים לאבולוציה של שיתוף פעולה
גנטיקה של אוכלוסיות צמחים לעומת בעלי חיים
ברירה בכמה רמות – הגן, הפרט, הקבוצה והאוכלוסיה; קונפליקטים בין הרמות.
האבולוציה של המערכת הגנטית
האבולוציה של קצבי מוטציה
היתרון האבולוציוני של רביה מינית ורקומבינציה
הרכב ציון:
בחינה מסכמת – 80%, תרגיל – 20%
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

גנטיקה של מיקרואורגניזמים ובקרת הביטוי הגנטי (0455.3682)
MICROBIAL GENETICS
פרטי הקורס
תוכן הקורס:
דיונים במבנה בפעולה ובבקרה שלמנגנוני ביטוי החומר הגנטי בחיידקים בדגש על הנושאים הבאים:
• התפתחות הגנטיקה המודרנית לבחינה רב מערכתית: מונחי הגנומיקה, טרנסקריפטומיקה ופרוטיאומיקה.
• האבולוציה של גישות למיפוי גנטי בחיידקים מהעבר להווה.
• שיטות מיפוי קלאסיות
• רקומבינציה כללית וספציפית כתהליכים חיוניים לשחלוף מידע גנטי.
• מיפוי על-ידי קוניוגציה
• מיפוי על ידי טרנסדוקציה כללית
• מיפוי על ידי טרנסדוקציה ספציפית
• מיפוי בעזרת טרנספוזונים
• שיטות מיפוי מודרניות
• מיפוי בעזרת אנזימי רסטריקציה והיברידיזציה [המפה של Kohara)
• פרויקטי פיענוח גנומים בקטריאליים
• מבוא לשימוש ב- DNA chips לגנומיקה ולטרנסקריפטומיקה
• פלסמידים
• בקרת ההכפלה לבקרת מספר העותקים
• סגרציה של רפליקונים
• מערכות Post segregational killing
• בקרת הביטוי הגנטי כתגובת החיידקת לשינויים סביבתיים. השימוש במוטנטים ובגישות רב-מערכתיות ללימודן. רשתות העברת סיגנלים בחיידקים.
• מערכת התגובה לעקה כללית General dtress response
• מערכת התגובה לנזקים ל- DNA The SOS response
• מערכת התגובה לעקת חום The heat-shock response
• מערכת התגובה להרעבה לחומצות אמיניות The stringent response
• Recoding: צורות ביטוי בלתי שגרתיות של הצופן הגנטי.
• מודל האופרון בבקרת ביטוי גנים:
• בקרה חיובית ושלילית
• בקרת שיעתוק על ידי אנטי-טרמינציה
• בקרה מרחוק Action at a distance
• מתגים גנטיים.
• פרוטיאוליזה כמנגנון בקרה גנטי
• פרוטיאזות תלויות-אנרגיה
• TmRNA ותפקידו בתיוג חלבונים לדגרדציה
• פרוטיאזות כשפרונים מולקולריים
• מולקולות RNA קטנות ותפקידיהם בבקרת ביטוי גנים
• בקרה חיובית ושלילית ברמת התרגום
• גילוי ואפיון מולקולות חדשות בעזרת DNA microarrys
• מערכות העברת סיגנלים
• Two component ststems
• התנהגות קבוצתית של חיידקים
• Quorum sensing in Gram positive and Gram gative bacteria
• התארגנות ”רב תאית” ויצירת ביופילמים.
דרישות קדם: דרישות מוקדמות:
קורסים בגנטיקה כללית, ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית ומיקרוביולוגיה.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

הכרת האקולוגיה של קבוצות צמחים מיוחדים בגנים הבוטניים (0455.1620)
ecology of special plant groupsin the botanic gardens
פרטי הקורס
קורס סיורים בגנים הבוטניים, סמסטר סתיו 2010 – סילבוס (מורה: ד”ר יובל ספיר)
מטרת הקורס להעשיר את הסטודנטים בנושאים נבחרים בתחום הבוטניקה, ולתת לסטודנטים כלים להבנת עולם הצומח, המבנה המורפולוגי, האקולוגיה והאבולוציה של צמחים. ההוראה תהיה בדרך של סיורים בגנים הבוטניים ונושאי ההרצאות יודגמו בעזרת צמחי הגנים.

1) הכרות עם הגן, בתי גידול ואוספים מרכזיים

2) מה זה צמח? חלקי הצמח, צורות חיים

3) עצים

4) עלים – צורות, צבעים והתאמות

5) פרחים ופריחה

6) אבולוציה של צמחים – צמחי יצע (אצות, חזזיות, טחבים)

7) אבולוציה של צמחים – צמחי הזרעים, חשופי זרע

8) אבולוציה של צמחים – צמחי הפרחים

9) התאמות לבית גידול – צמחים ים-תיכוניים ומדבר

10) התאמות לבית גידול – צמחיה טרופית וסוקולנטים
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
כל המשתתף בכל ההרצאות והסיורים – יקבל ציון עבר

ספרות:


צומח וצמחים / האוניברסיטה הפתוחה
Biology of plants / Peter H. Raven, Ray F. Evert, Susan E. Eichhor, 7th ed.
אקולוגיה של הצומח בארץ-ישראל / ויזל, פולק וכהן.
 

 


 

 

הכרת עולם הצומח (0455.2805)
Evolution in the plant kingdom
פרטי הקורס
• כחוליות (ציאנובקטריה); אצות ירוקיות; אצות חומיות; עולם הפטריות; חזזיות; טחבים; שרכים; חשופי זרע; צמחי פרחים.
• במהלך ההרצאות יודגשו היבטים אבולוציוניים, אקולוגיים וכן שימושי האדם בצמחים מן הקבוצות השונות. יחסי האדם לצמחים מזיקים. יחסים בין צמחים לאורגניזמים אחרים. הצמחים תחת תנאי אקלים משתנים.
נוכחות חובה בכל השיעורים ובכל הסיורים.
דרישות קדם: מבוא למדעי הצמח
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

הנדסה גנטית (0455.3360)
Genetic Engineering
פרטי הקורס
1. Vectors
2. Enzymes in DNA engineering
3. Polymerase chain reaction (PCR)
4. Gene cloning
5. Gene expression and protein purification
6. Site directed mutagenesis
7. Animal cell engineering
8. Transgenic animals
9. Transgenic plants
10. Post genome analyses
דרישות קדם: גנטיקה כללית
מיקרוביולוגיה
מבוא לביולוגיה מולקולרית
נוכחות חובה
הרכב ציון:
Textbooks for the course in Genetic Engineering
Bacterial Genetics
Any modern book in General Genetics, chapters on Microbial Genetics
Snustad, D.P. and Simmons M.J. Principles of Genetics, 6th ed. (2011), Wiley publ.
Snyder, L. and Champness W., Molecular Genetics of Bacteria, 1st ed. (1997) (or 3rd ed. (2007), Amer. Soc. Microbiology Press.
Dale, J.W. and Park, S.F., Molecular Genetics of Bacteria, 4th ed. (2004), Wiley publ.
Genetic Engineering and Biothechnology
Primrose, S.B. and Twyman, R.M., Principles of Gene Manipulations and Genomics, 7th ed. (2006), Blackwell Publ.

Brown, T.A. Gene Cloning & DNA Analysis, 6th ed. (2010), Wiley-Blackwell publ.
(was ordered for TAU library)

Dale, J.W. and von Schantz, M., Plant, N., From Genes to Genomes: Concepts and Applications of DNA Technology, 3rd ed. (2012), Wiley publ.

Reece, R.G., Analysis of Genes and Genomes (2003), Wiley publ.

Wink, M., An Introduction to Molecular Biotechnology, 2nd ed. (2011), Wiley publ.

בוחן10% + מבחן90% =100%
או
בחן10% + מבחן65% + עבודה25% =100%


 
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Textbooks for the course in Genetic Engineering
Bacterial Genetics
Any modern book in General Genetics, chapters on Microbial Genetics
Snustad, D.P. and Simmons M.J. Principles of Genetics, 6th ed. (2011), Wiley publ.
Snyder, L. and Champness W., Molecular Genetics of Bacteria, 1st ed. (1997) (or 3rd ed. (2007), Amer. Soc. Microbiology Press.
Dale, J.W. and Park, S.F., Molecular Genetics of Bacteria, 4th ed. (2004), Wiley publ.
Genetic Engineering and Biothechnology
Primrose, S.B. and Twyman, R.M., Principles of Gene Manipulations and Genomics, 7th ed. (2006), Blackwell Publ.

Brown, T.A. Gene Cloning & DNA Analysis, 6th ed. (2010), Wiley-Blackwell publ.
(was ordered for TAU library)

Dale, J.W. and von Schantz, M., Plant, N., From Genes to Genomes: Concepts and Applications of DNA Technology, 3rd ed. (2012), Wiley publ.

Reece, R.G., Analysis of Genes and Genomes (2003), Wiley publ.

Wink, M., An Introduction to Molecular Biotechnology, 2nd ed. (2011), Wiley publ.
 

 


 

 

הפנומנולוגיה של התנועה (0455.3394)
The phenomenology of movement
פרטי הקורס
מחקר התנועה קשור באופן הדוק לשימוש בשפת תיאור. השפה, כל שפה משקפת עולם דיון ומערך מחשבתי מסוים. אי לכך היא מכוונת את הקשב ואת הפעולה של החוקר. כל הבחנה שנעשית בשפה מחייבת מערכות ייחוס מסוימות, הנחות, דרכי ניתוח, ובסופו של דבר תוצאות ספציפיות. אנחנו נעסוק בקורס בהבאת תהליכים אלה אל תודעת החוקר ונציע שפה – שפת תנועה גיאומטרית (כתב תנועה אשכול ווכמן) שמכוונת את החוקר לתיאור פנומנולוגי של ההתנהגות, כלומר, לתיאור שמיצג את התנועה ככל האפשר מנקודת התנסותו של האורגניזם עצמו.
קורס זה מאפשר לתלמידים המעוניינים במחקר הקשר בין גנים מוח והתנהגות לבנות גישה ביקורתית לנושא הייצוג של ההתנהגות. הקורס יקנה כישורים טכניים אך יהיה מבוסס על פילוסופיה פנומנולוגית.
מבחר נושאים שבהם יעסוק הקורס: כיצד לייצג ולנתח התנהגות באופן שיחשוף משתני מפתח בהתנהגות.
בקרה של תנועה
ייצוג התנועה במרחב המופע
ארגון עצמי של ההתנהגות
. משתנים שיתופיים בהתנהגות הליכה, בהתנהגות חקירת המרחב, ותחת השפעת תרופות פסיכואקטיביות
חלק מהקורס ישא אופי של סדנא
מספר התלמידים - מוגבל ל- 20 ומותנה בראיון אישי עם המרצה.
מס תלמידים: 20
דרישות קדם: אין

 


 

 

התנהגות ארגונית מיקרו (0455.3056)
התנהגות ארגונית מיקרו
פרטי הקורס
הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת מורכבות ההתנהגות האנושית בארגונים. הוקרס מתמקד באנשים - עובדים ומנהלים- המרכיבים את הארגון ומכוון להקניית ידע, תיאוריות ומושגים מרכזיים המסייעים בהבנת התנהגות הפרט בארגון. נתמקד במספר נושאים אשר מייצגים (אך לא ממצים) את המחקר של התנהגות ארגונית ברמת הפרט והקבוצה כשהדגש הוא על האופן בו תפיסת הפרט, מניעיו, עמדותיו ויחסיו עם הזולת מעצבים את התנהגותו ותפקודו בארגון. בין השאר נעסוק בתהליך הכניסה לארגון, תהליכי תפיסה ולמידה בארגונים, השפעת לחצי עבודה\ מוטיבציה ועמדות, מנהיגות וצוותים.
הרכב ציון:
בחינה בכתב - 60%
עבודת אמצע סמסטר 40%-
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

התנהגות בע"ח (0455.2807)
ANIMAL BEHAVIOR
פרטי הקורס
תכנית הקורס:


• תקופות רגישות בהתפתחות ההתנהגות

• הטבעה דרך ערוצי חוש שונים והיבטים מוחיים להטבעה
• העולם הפנימי של בעלי חיים (Umwelt)

* שימושים בחושים שונים בעולם החי
• גירויי סימן ותגובות התנהגותיות
• מהתנהגות בסיסית ועד להעברת תרבות
• שיחור מזון
• סיכון טריפה והתגוננות מפניה טריפה
• בחירת בית גידול
• אבולוציה של מערכות רבייה
• חיזור, רבייה, ברירה זוויגית
• טיפול הורי בצאצאים
• התנהגות חברתית וקבוצתית
*התפתחות והורמונים
*תקשורת בין בעלי חיים
*ניווט והתמצאות במרחב
*קבלת החלטות ולמידה
*התנהגות בני אדם בראי אבולוציוני
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

וירולוגיה מולקולרית של נגיפים אנימליים (0455.3034)
Molecular virology of animal viruses
פרטי הקורס
הקורס יכלול את הנושאים הבאים:
מבוא לוירולוגיה; חדירת נגיפים לתאים; הכפלה ושעתוק של נגיפי RNA ; Reverse Transcription ואינטגרציה של נגיפים ; שעתוק והכפלת נגיפי DNA ; יחסי נגיף מאכסן - אסטרטגיות והדבקה של נגיפים ; התמרה וירלית ואונקוגנזה ; אפופטוזיס ומניעת אפופטוזיס ע”י נגיפים ; נגיפים אימונוסופרסורים ; Gene Therapy.
דרישות קדם: רצוי ללמוד את הקורס באימונולוגיה אך הדבר אינו חובה
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Principles of Virology Molecular
Biology,Pathogenesis, and Control
Flint SJ, Enquist LW, Krug RM, Racaniello,
Skalka AM
ASM Press

Virology
Fields
Raven Press

 


 

 

חולייתנים למתקדמים: אנטומיה משווה, מבנה ופונקציה של מערכות הגוף (0455.2535)
Comparative Vertebrate Anatomy: Form, Structure and Function
פרטי הקורס
1) שם הקורס: חולייתנים למתקדמים: אנטומיה משווה, מבנה ופונקציה של מערכות הגוף

2) שם הקורס באנגלית: Comparative Vertebrate Anatomy: Morphology, Structure and Function

3) אוכלוסיית היעד: הקורס פתוח לכל תלמידי תואר ראשון בשנים ב'– ג'. הוא כלול בסל המעבדות ברמה האורגניזמית לתלמידי תואר ראשון, שנה ב' ו – ג'

4) שמות המורים: פרופסור דוד עילם; ד"ר רועי הולצמן

5) מטרות הקורס:
א. סקירה של קבוצות החולייתנים תוך דגש על ההתפתחות, המבנה והפונקציה של מערכות הגוף
ב. מעבדות להכרה מעשית של מערכות הגוף תוך התמקדות באנטומיה משווה ובקשר בין מבנה לפונקציה

6) דרישות מוקדמות - אין

7) ההרצאות בקורס כוללות שלושה היבטים עיקריים: סקירה מקיפה ומפורטת על התפתחותם של החולייתנים, בעיקר בהקשר של התפתחותן של מערכות הגוף השונות. הדגש הוא על אנטומיה משווה והתפתחותית מצד אחד, ועל ההתאמה של המבנה לתפקוד. כל מערכת נסקרת מיחידת הפונקציה הבסיסית, עד הארגון של יחידות הפונקציה לאיברים השונים, מיקום האיברים בגוף, והשינויים בתפקוד האיברים בהקשר של סביבות חיים שונות והתנהגות בעלי החיים.
המעבדות כוללות חמישה חלקים:
א. מוצא החולייתנים (מעבדה אחת);
ב. המבנה הבסיסי של מערכות הגוף בחולייתנים (3 מעבדות). במסגרת מעבדות אלה ינותח כריש כמודל בסיס להכרת כלל מערכות הגוף בחולייתנים תוך סקירה של המערכות הבאות: עור, מערכת העיכול, מערכות המין ושתן, מערכות הנשימה והדם, המוח ומערכת העצבים.
ג. אנטומיה משווה (3 מעבדות). במעבדות אלו ינותחו קרפדה, יונה, וחולדה כאשר הניתוחים מתבססים על אנטומיה משווה של מערכות הגוף בכל מחלקה בהשוואה לניתוחים במחלקה שקדמה לה. מעבר לרמת הניתוח שמתמקדת במיקום האיברים וכלי הדם בגוף (gross anatomy), תכלול כל מעבדה פרק של מיקרואנטומיה, בו תהייה סקירה של אחת ממערכות הגוף מהמבנה המיקרוסקופי (היסטולוגיה), דרך יחידת הפונקציה הבסיסית (למשל, נפרון בכליה), ארגונן של יחידות הפונקציה לאיברים, וכלה במגוון ההתאמות של מערכות הגוף לבתי גידול או אורחות החיים של חולייתנים שונים.
ד. שלד (3 מעבדות). ייסקרו בהרחבה מערכות השלד (הגולגולת, שלד הציר, חגורות הגפיים, והגפיים) והשרירים העיקריים בכל מערכת של השלד ביונקים. לאחר הכרת המבנה הכללי של השלד, תהיה סקירה של השינויים שחלו בכל אחד מחלקי השלד במעבר מדגים ועד ליונקים. בשתי מעבדות נוספות יצגו השינויים שחלים בגולגולת ובגפיים כהתאמה לאיסוף מזון ולצורות שונות של תנועה (התחפרות, שחייה, תעופה, ריצה).
ה. מוח (מעבדה אחת). מעבדה זו כוללת שני חלקים: (1) ניתוח מוח של כבש כמודל למוח של יונקים; (2) סקירה של השינויים שחלו במוח בהתפתחות מדגים ועד ליונקים בכלל ולאדם בפרט.

8) הרכב הקורס ודרך ההוראה: הרצאות ומעבדות (2 שעות הרצאה פרונטליות; 4 שעות מעבדה)

9) הרכב הציון הסופי:
50% בחינה מסכמת על חומר ההרצאות והמעבדות
10% ההכנה והעבודה במעבדה
40% שלושה בחנים מעשיים שיתקיימו במהלך שעות המעבדה אחרי כל 3 מעבדות.

10) ספרות: Kardong V.K.: Vertebrates – Comparative Anatomy, Function, Evolution

מספר התלמידים מוגבל ל 72.
מס תלמידים: 72
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:

50% בחינה מסכמת על חומר ההרצאות והמעבדות
10% ההכנה והעבודה במעבדה
40% שלושה בחנים מעשיים שיתקיימו במהלך שעות המעבדה אחרי כל 3 מעבדות.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Kardong V.K.: Vertebrates – Comparative Anatomy, Function, Evolution.

 


 

 

חסרי חוליות - היבטי תיפקוד השוואתים (0455.2806)
THE INVERTEBRATES: COMPARATIVE FUNCTIONAL BIOLOGY
פרטי הקורס
מטרות הקורס:
הקורס מציג את חשיבות חסרי החולית בעולם החי ואת מגוון דפוסי המבנה והתפקוד שלקבוצות שונות מביניהם. הנושאים הנלמדים מנקודת מבט השוואתית ואבולוציונית של רמות ארגון מבניות ותפקודיות. התהליכים נלמדים ברמה התאית, הריקמתית והאורגנית, ובהתאם לכך דרך קיום וביצוע תהליכי החיים הבסיסיים. במיוחד משולב ידע בסיסי הדרוש להבנת תפקוד מערכות נבחרות מבין חסרי החוליות עם ידע מודרני ועדכני, שמדגיש את חשיבות חסרי החוליות בחזית המחקר במדעי הביולוגיה. הקורס מדגיש את חשיבות חסרי חולות ככלי מחקר להבנת תהליכים בסיסיים בעולם החי, בפילוגנזה, בהכרת גיוון בדפוסי חשיבות חסרי חוליות ככלי מחקר להבנת תהליכים בסיסיים בעולם החי, בפילוגנזה, בהכרת גיוון בדפוסי מבנה ותפקוד, בתפקוד אקוסיסטמות ימיות ויבשתיות, ברפואה, כמשאב מזון וכערך כלכלי, בנוסף, מודגש הערך של חסרי חוליות לקבוצותיהן השונות ככלי מחקר בסיסי ויישומי בעל פוטנציאל במאה ה- 21 .

הנושאים בהם יעסוק הקורס:
עקרונות מיון והתפתחות ; קשרים אבולוציוניים בין קבוצות וכלים לניתוחם ; מבנה וארגון תאים, רקמות וחללי גוף ; מבני שלד חיצוני ופנימי, שלד הדרוסטטי ; אברי תנועה ודגמי תנועה ; תזונה: צמחוניים, טורפים, מסננים ואוכלי כל ;נשימה ומערכות הובלה ; מערכות פיקוח עצביות ואברי חוש ; קשרים הדדים בין מינים: סימביוזה, מוטאליזם וטפילות ; התפתחות, רבייה ומחזורי חיים [חילוף דורות, רבייה מינית ואל מינית] ; הגנה ורעילות [חומרי טבע וטוקסינים] ; חסרי חוליות באקוסיסטמות יבשתיות ואקווטיות.
דרישות קדם: קורס מבוא לבעלי חיים הניתן לשנה א’ באוניברסיטת ת”א, או קורס מקביל אחר.

נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הקורס ודרך ההוראה:

הרצאות פרונטליות ומעבדות. בסוף הקורס יתקיים סיור מרכוז – חובה – במשך 3 ימים לחוף הים התיכון בו ייעשו ע”י התלמידים פרויקטים קבוצתיים על חסרי החוליות החופיים. ערך הקורס 5 נקודות.הרכב הציון הסופי:

בחינה בכתב [חלק עיוני] - 50%

בחינת מעבדה בכתב [מעבדה וסיור] - 35%

בחנים והערכת מדריך -15%

 
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Ruppert Fox & Barnes, Invertebrate Zoology.

 


 

 

חרקים טפילי חרקים (0455.3085)
Parasitoids
פרטי הקורס
פרזיטואידים, רובם צרעות, הם חרקים אשר בוגריהם חיים חיים חופשיים והזחלים מטפילים חרקים אחרים. הם בעלי מחזורי חיים ייחודיים ומשמשים כמודלים להרבה מחקרים התנהגותיים וביולוגיים שונים. הם מהגורמים החשובים ביותר המווסתים את אוכלוסיות החרקים אוכלי הצמחים בטבע וכן משמשים בהדברה ביולוגית כללית ומסחרית.
הקורס יתמקד בעיקר בצרעות טפיליות ויעסוק בהכרת הקבוצות השונות, בהתנהגות החיפוש ומציאת הפונדקאים שלהם וכן בבעיות התפתחותם כטפילים. תינתן גם סקירה על השימוש המעשי והמסחרי בפרזיטואידים בכלל ובארץ להדברת מזיקים.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

חשיפה למחקר אקולוגי ואבולוציוני (0455.1701)
Introduction to Ecological and Evolutionary Research
פרטי הקורס
הקורס יתבסס על הצמדת כל סטודנט במסלול לאיש סגל העוסק באקולוגיה או אבולוציה ולפעילות במעבדתו. איש הסגל ישמש כחונך וינחה את הסטודנט בקריאת חומר מדעי, וכן יצרף אותו לפגישות המעבדה השבועיות ולפעילות מחקרית במהלך השנה. הסטודנט ילמד על שאלות המחקר בהן עוסקת המעבדה, ויכיר את שיטות המחקר והפרויקטים השונים בהם עוסקים הסטודנטים (מסטרנטים ודוקטורנטים) תוך כדי מגע בלתי אמצעי עמם והצטרפות לפעילויות המחקר השונות.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון יינתן במשותף על ידי איש הסגל החונך ועל ידי מרכז הקורס, וזאת על סמך הערכה של החונך ועל סמך דו”ח מסכם בכתב ושתי הצגות בעלפה שיציג הסטודנט בפני שאר הסטודנטים במסלול (בימים מרוכזים באמצע ובסוף השנה).

 


 

 

יזמות עסקית (0455.3460)
יזמות עסקית
פרטי הקורס
* הכרות עם עולם היזמות והחדשנות בתחום המכשור הרפואי, ביוטכנולוגיה ופארמה
* מהו רעיון , מיהו יזם ומהי יזמות עיסקית
* הצגה ופיתוח של רעיון.
* מושגים כללים של קניין רוחני – פטנטים והגנות אחרות.
* בניית תוכנית עיסקית.
* גיוס הון ראשוני – ממי ואיך
* שיווק והצגה מול משקיעים
* רגולציה ותהליכי גמלון
* גיוסי סבב שני ושלישי
* יצירת מוצר או אסטרטגיית יציאה
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון יקבע על סמך כתיבת תוכנית עיסקית והצגת הרעיון לפני הכיתה

 


 

 

כימיה אורגנית (0455.1562)
Organic Chemistry
פרטי הקורס
מבוא, נומנקלטורה, אלקאנים וציקלואלקאנים: תהליכי התמרה הלוגנית.

אלקנים: תהליכים מאפיינים, סיפוח הלוגנים, חומצות הלוגניות, מים, מימן, כלל מרקובניקוב, חימצון הקשר הכפול, אוזונוליזה.

מנגנוני ריאקציות אורגאניות: פרופיל אנרגטי של התקדמות תהליכים כימיים, ריאקציות דו-שלביות, תוצר ביניים – Intermediate, Hamond postulate, תוצר ביניים נפוץ: carbocation. מנגנוני סיפוח באלקנים, שיחלופים, כיווניות בסיפוח, הידרובורציה-סיפוח אנטי מרקובניקוב.
סיפוח HBr לאלקנים מנגנון רדיקלים חופשיים, פולימריזציה של אלקנים, קבלת אלקנים מאלקיל הלידים ומכהלים – כלל זייצב.

דיאנים מצומדים: isoprene, Allylic carbocation

אלקינים: תהליכי סיפוח, חומציות, יון האצטיליד, סיפוח מים וטאוטומריה.

סטיריאואיזומריה-איזומרים אופטים: אננטיומרים, אור מקוטב ופולרימטר, R/S, דיאגרמות פישר, דיאסטיריאומרים, תרכובות meso, תערובת רצמית, איזומרים D ו- L, גליצראלדהיד וסוכרים.

ספקטרוסקופיה: הספקטרום האלקטרומגנטי, קוואנטיזציה של רמות האנרגיה, בליעה באור הנראה וב- UV, חוק Beer-Lambert, אופני ויברציה מולקולאריים וספקטרוסקופיה ב- IR, ספין גרעיני, תהודה מגנטית וספקטרוסקופיית NMR.

אלקיל הלידים: נומנקלטורה, תכונות פיסיקליות, תגובות אופייניות: התמרה מול אלימינציה, הגורמים המשפיעים על המסלול הדומיננטי, ממסים, דרגת האלקיל הליד, נוקליאופילים, בסיסים, קבוצה עוזבת. התמרות SN1 ו- SN2. Solvolysis, Rearrangements, השוואה וסיכום.
אלימינציות E1 ו- E2. כלל זייצב, Deuterium effect, השוואה וסיכום כל המנגנונים. סינתיזת ויליאמסון, יצירת ניטריל, יצירת אמינים, ריאגנט גריניאר.

כהלים : תכונות פיזיקליות, חומציות, קישרי מימן, הפיכה לאלקיל הלידים, ריאגנט לוקאס. חימצון כהלים.

אתרים: נומנקלטורה, תכונות פיזיקליות, Crown Ethers.

תרכובות קרבוניליות: סקירה כללית, המאפיינים הכימיים של הקבוצה הקרבונילית.

אלדהידים וקטונים: נומנקלטורה, חימצון-חיזור, תגובה עם ריאגנט גריניאר, המיאצטאל, אצטאל, חד סוכרים, דו סוכרים. ריאקציות סיפוח, cyanohydrin, Imine, , Wolf-Kishner reaction, התמרות ?-קרבוניליות, יון ה- enolate, טאוטומריה, דחיסה אלדולית, conjugated enone.

חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיהן: נומנקלטורה, תכונות פיסיקליות של חומצות קרבוקסיליות, דרגת החומציות, הכנת חומצות קרבוקסיליות, ריאקציות חיזור, ריאקציות התמרה נוקליאופילית, יצירת acid halides, anhydrides, esters, ריאקציות של acid halides, אסטרים-תכונות וריאקציות, הידרוליזה של אסטרים, חומצות שומן, טריגליצרידים, מיצלות, סבון, פוספוליפידים, ליפוזומים.

אמינים: בסיסיות, נומנקלטורה, אמינים טבעתיים, יצירת אמינים, Hoffman Rearrangement, חומצות אמינו, הקשר הפפטידי.

תרכובות ארומטיות. הבנזן: נומנקלטורה, חימצון שרשרות צדדיות. חיזור הבנזן, התמרה ארומטית אלקטרופילית, ניטרציה, Friedel-Crafts reactions, אקטיבציה ודה-אקטיבציה, הכוונה של המתמיר השני, (ortho, meta, para), מנגנוני ההכוונה.
תרכובות אנטי-ארומטיות, חוק Huckel (4n+2), אורביטלים מולקולריים, תרכובות הטרוציקליות ותרכובות פוליציקליות.

עקרונות בסינתיזה אורגאנית
 
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי:

בחינה סופית 90%

בוחן 10%
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:1) J. McMurry, Organic Chemistry, 6th edition, Brooks/Cole, 2004
J. McMurry, Organic Chemistry, 5th edition, Brooks/Cole, 1999
J. McMurry, Organic Chemistry, 4th edition, Brooks/Cole, 1995

2) P.Y. Bruice, Organic Chemistry, 6th edition, Prentice Hall, 2010
P.Y. Bruice, Organic Chemistry, 4th-5th edition, Prentice Hall, 2004 - 2007

4) A. Streitwieser , C.H. Heathcock & E.M. Kosower, Introduction to Organic Chemistry, 4th edition, Macmillan, 1992.

5) L.G.Wade, JR. Organic Chemistry, 5th edition, Prentice Hall, 2003.

6) לאון גולדשטיין, כימיה אורגאנית תרגילים ופיתרונות, 1998.

 

 


 

 

כימיה אורגנית - מעבדה (0455.2666)
LABORATORY IN ORGANIC CHEMISTRY
פרטי הקורס
טכניקות מעבדה, תגובות של קבוצות פונקציונלות, סינתזות פשוטות, בידוד וטיהור של תוצרים, מושגים בספקטרים NMR ו-IR.
דרישות קדם: קורס יסודי בכימיה אורגנית.

 


 

 

כימיה אורגנית לביוטכנולוגים (0455.1567)
ORGANIC CHEMISTRY
פרטי הקורס
מבנה של תרכובות אורגניות, סוגי קשרים וגיאומטריה איזומריה, נומנקלטורה של תרכובות אורגאניות, אלקאנים, ציקלו-אלקאנים.

אלקנים, ריאקציות סיפוח אלקטרופילי (מנגנון, סיפוח מרקובניקוב ואנטי-מרקובניקוב).

סטיריאואיזומריה, איזומרים אופטיים

אלקינים ותגובות סיפוח.

קבוצות פונקציונליות, דרכים לקביעת המבנה של תרכובות אררגניות (אינפרא-אדום, תמ”ג, מס-ספקטרה).

ארומטיות, צמוד וארומטיות, בנזן והתמרות ארומטיות אלקטרופיליות, תרכובות ארומטיות פוליציקליות, תגובות פרידל-קרפטס, אריל הלידים, והתמרה ארומטית נוקלאופילית.

אליקיל הלידים, התמרות נוקלאופיליות מסדר ראשון ומסדר שני, ריאקציות אלימינציה.

חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיהן: חומצות, אסטרים, אנהידרידים, אציל הלידים ואמידים, ריאצקיות התמרה

תרכובות קרבוניליות-אלידהידים וקטונים, תכונות הקבוצה הקרבונילית, ריאקציות סיפוח וחיזור, תרכובות אורגנו-מתכתיות, ריאגנט גריניאר.
דרישות קדם: מיועד לתלמידי המסלול לביוטכנולוגיה
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

כימיה כללית ואנליטית (0455.1566)
General and Analytical Chemistry
פרטי הקורס
• מושגי יסוד - מספר אטומי, מספר מסה, מסה אטומית, מול, מס’ אבוגדרו.
המשוואה הכימית- איזון משוואות וחישובים סטויכיומטרים.
• מבנה האטום - מודל מערכת השמש לפי רתרפורד, מודל בוהר, מודל לפי מכניקת הקוואנטים, מושג האורביטל, מערכה מחזורית
• קשר כימי - הקשר הקוולנטי - מודל לואיס, המודל האורביטלי, הכלאות וגיאומטריה, אורביטלים מולקולרים. הקשר היוני - הסריג היוני.
• כוחות בינמולקולרים - כוחות ואן-דר-ואלס, קישרי מימן
• המים - תכונות פיזיקליות, המים כממס, הידרופיליות והידרופוביות
• חוקי הגזים: משוואת מצב, חוקי בול וגי-לוסק, משוואות הגזים האידיאליים, חוק הלחצים החלקיים.
• גזים לא-אידיאליים.
• תמיסות - יחידות ריכוז, פרקציה מולית, מולר, מולל, ונורמל, תכונות קולגטיביות

• שווי משקל כימי - מצב שו”מ, עיקרון לה-שטלייה איכותי, קבוע שו”מ Kc Kp
• שיווי-משקל בין תמיסה למוצק: מלחים קשי תמס, מושג מכפלת המסיסות, אפקט יון משותף, השקעה דיפרנציאלית של מלחים.
• חומצות ובסיסים - פנומנולוגיה, הכרת חומצות ובסיסים, הדגמות, נומנקלטורה, ריאקציות מאפיינות, תהליך סתירה
• חומצות ובסיסים - הגדרות אהרניוס, Lowry-Bronsted , חומצות לואיס, סקאלת pH, חוזק חומצות ובסיסים, Ka ו- pKa.
• שיווי-משקל בתמיסות מימיות: גישות קרוביות וטיפול מתמטי מדויק ביוניזציה של חומצות ובסיסים, הידרוליזה, בופירם, עקומות טיטרציה, חומצות פוליפרוטיות ופולי-בסיסים, אינדיקטורים.
A
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
10% בחנים
10% הגשת תרגילים חובה!
80% מבחן סופי
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


ספר הלימוד:
General Chemistry 8th - 10th edns., R.H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring. Prentice Hall, New Jersey 2002

ספרי עזר:
University Chemistry 4th edn ., B.M. Mahan and R.J. Myers. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc, 1987
עקרונות הכימיה חלקים א’ ו-ב’, עמנואל מנזורולה, הוצאת קווים חברה לפירסום בע”מ.

 


 

 

כימיה פיסיקלית (0455.1565)
Physical Chemistry
פרטי הקורס
• קינטיקה כימית: סדרי ריאקציות-תאוריה וקביעה נסיונית, הקשר בין סדר ומנגנון הריאקציה, הקשר בין קבועי מהירות לקבוע שיווי המשקל, השפעת הטמפרטורה על קבוע המהירות, קינטיקת מצב עמיד.

• תרמודינמיקה: חום ועבודה, החוק הראשון של התרמודינמיקה, אנטלפיה, קיבול חום, תהליכים ספונטניים והפיכים, אנתרופיה והחוק השני, החוק השלישי של התרמודינמיקה, אנרגיה חופשית, קבועי שיווי משקל והטמפרטורה, גישה תרמודינמית לתכונות קוליגטיביות.

תאים אלקטרוכימיים ואלקטרוליזה: פוטנציאל חמצון-חיזור, תנאים סטונדרטיים, תאים גלוניים וסקלת חמצון-חיזור, משוואת נרנסט, הקשר לקבועי שווי-משקל, תא ריכוזים, אלקטרודות בשרות המעבדה, אלקטרוליזה.

• נוזלים: מודל מיקרוסקופי, שיווי משקל בין פאזות, לחץ אדים, דיאגרמת פאזות, מעברי פאזות.תמיסות אידיאליות, חוק ראול, תכונות קולגטיביות.
דרישות קדם: כימיה כללית ואנליטית.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
10% 2 בחנים
10% הגשת תרגילים
80% בחינה סופית
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


ספר הלימוד:
General Chemistry 8th edn., R.H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring. Prentice Hall, New Jersey 2002
ספרי עזר:
University Chemistry 4th edn ., B.M. Mahan and R.J. Myers. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc, 1987
עקרונות הכימיה חלקים א’ ו-ב’, עמנואל מנזורולה, הוצאת קווים חברה לפירסום בע”מ.

 


 

 

כלים בביואינפורמטיקה (0455.3067)
Tools in bioinformatics
פרטי הקורס
הקורס ילמד על כלים שונים בביואינפורמטיקה כגון: Databases, Blast ו-Alignment,Genome Browsers, Protein Motif Search, Multiple Sequence Alignment, Phylogenetic Trees, Protein 3D Structures, ועוד.

במהלך השיעורים יעשה שימוש בכלים אלו על מנת להקנות לסטודנטים ידע מעשי.

מטלות: בכל שיעור יועבר תרגיל כיתה אשר חובה להגישו פתור עד תום השיעור. כמו כן,בסוף כל שני שיעורים יינתן תרגיל בית.
הרכב ציון:
תרגילי בית, תרגילי כיתה.
הערכת מדריך 30%
עבודה מסכמת 70%
מטלת סיום: עבודה\פרויקט

 


 

 

מבוא לביואינפורמטיקה - קורס חובה (0455.3066)
Introduction to Bioinformatics
פרטי הקורס
מטרת הקורס הינה שהתלמידים יכירו את המונחים הבסיסיים של התחום ואת הרעיונות המרכזיים אשר נמצאים בשימוש נרחב (לדוגמה מבוא לניתוח נתונים של מערכי גנים).

בקורס ילמדו הנושאים הבאים:

1. ביולוגיה חישובית – מהפכה במדעי החיים במאה ה 21
2. עימוד (alignment) וחיפוש הומולוגים ע”י בלסט.
3. עימוד של מספר רב של רצפים ושימוש השוואות רצפים לביולוגיה.
4. דומיינים של חלבונים, מוטיבים, שינויים אחרי תרגום – גישה חישובית.
5. לתוך הגנום: סטטיסטיקה של גנומים, מה הגנומים מלמדים אותנו.
6. עצים פילוגנטיים ושימושם לחקר האבולוציה.
7. ניתוח ניסויי מערכי גנים (צ’יפים).
8. רשתות ביולוגיות.
9. הסקת לחצי סלקציה על חלבונים (סלקציה חיובית, ניטראלית ומטהרת).
10 למידה חישובית, קיבוץ (clustering), סיווג (classification) וכדומה.
11. גנטיקה של אוכלוסיות תוך דגש על ניתוח SNPs.
12. ניתוח תמונות תאים חיים בזמן אמת – גישה חישובית.


דרישות קדם: ביולוגיה של התא, גנטיקה, ביוכימיה א, סטטיסטיקה.
דרישות קדם: ביולוגיה של התא, ביוכימיה א, סטטיסטיקה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב ציון:
100% מבחן סופי
הגשת תרגילים - חובה (80% מהתרגילים לפחות)
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

מבוא לביולוגיה מבנית (0455.3439)
INTRODUCTION TO STRUCTURAL BIOLIGY
פרטי הקורס
• הכוחות הפיזיקליים החשובים במבנים של מקרומולקולות ביולוגיות
• טרמודינמיקה של מקרומולקולות
• שיקולים מבניים ומוטיבים
• קיפול של – ויציבות בחלבונים
• שיטות לקביעת מבנה
• זיהוי מולקולרי: אינטראקציות חלבון/חלבון וחלבון/חומצות נוקלאיות
• חלבונים ממברנליים
• אמונולוגיה מבנית
• אספקטים מבניים בהולכת אותות תוך תאית
• מבנים של חומצות נוקלאידיות.
דרישות קדם: None
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הגשת תרגילים 30%
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Branden and Tooze, Introduction to Protein Structure, 2nd edition
Van Holde et. Al, Principles of Physical Biochemistry
Cantor and Schimmel, Biophysical Chemistry
Schulz and Schirmer, Protein Structure
Creighton, Proteins: structures and molecular properties
Lesk, Introduction to Protein Architecture
Kessel & Ben-Tal, Introduction to Proteins: Structure, Function and Motion

 


 

 

מבוא לביולוגיה מולקולרית - מעבדה (0455.2501)
Molecular Biology
פרטי הקורס
המעבדה מהווה את הבסיס למעבדות המולקולריות המתקדמות: מיקרוביולוגיה, גנטיקה, ביוכימיה, אימונולוגיה, ביולוגיה של התא. המעבדה כוללת לימוד של שיטות עבודה מולקולריות בסיסיות עם אנזימים, נוגדנים וחומצות גרעין.
הניסויים כוללים:
• עבודה וטיפול בתמיסות שימושיות למחקר מולקולרי ולימוד של הכנת קרקעות מזון.
• שיטות עבודה סטריליות והכרה של מיקרואורגניזמים.
• תכונות ביוכימיות של אנזים וקביעת פרמטרים שונים כמו פעילות ספציפית ואפיניות.
• הכרת השימוש בנוגדנים למטרות מולקולריות.
• מעקב אחרי גידול של מיקרואורגניזמים ואחרי הביטוי של גנים הנמצאים תחת בקרה.
• שיטות עבודה הDNA רקומביננטי – הפקת פלסמידים, אנזימי הגבלה, אלקטרופורזה, טרנספורמציה.
• שיטות מולקולריות בהשראת ביטוי גנים בצמחים.
• הכרה עם כלים ביואינפורמטיים בסיסיים – מאגרי מידע, חיפוש הומולוגיות וכו’.

המעבדה היא דרישה מוקדמת למעבדות בחירה מולקולריות –
שנה ב’: מיקרוביולוגיה, גנטיקה (ניתן לקחת במקביל) וביוכימיה.
שנה ג’: אימונולוגיה וביולוגיה של התא.
הרכב ציון:
בחינה 70% הערכת מדריך 30%
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

מבוא לביולוגיה של התא (0455.1510)
Introduction to Cell Biology
פרטי הקורס
מאפייני החיים
מקרומולקולות כמרכיבי התא
הממברנה התאית ותפקודיה
התא הפרוקריוטי והאוקריוטי
הגרעין: כרומוזומים וגנים
זרימת המידע בתא:
שכפול
שעתוק
תרגום
מחזור התא והבקרה עליו
חלוקת התא:
מיטוזה
מיוזה
טרנספורט תוך תאי:
רטיקולום אנדופלאסמטי
מערכת גולגי
ליזוזומים
מיטוכונדריה וזרימת האנרגיה
בקרת התבטאות גנים
בקרת יציבות חלבונים
השלד התאי [ציטוסקלטון]
צמתים בין תאים
תנועה תאית
מסלול העברת אותות בתא
התמיינות והתפתחות עוברית
מבוא לתהליך הסרטני
הרכב ציון:
בחינה סופית 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL
BY: ALBERTS, BRAY, LEWIS, RAFF, ROBERTS AND WATSON, GARLAND PRESS.

 


 

 

מבוא למדעי הצמח (0455.1521)
Introduction to Plant Sciences
פרטי הקורס
מטרת הקורס היא להציג את חשיבותה המרכזית של ממלכת הצומח בעולם החי, ותרומת המחקר במדעי הצמח לביולוגיה המודרנית.
במשך הקורס נציג את מחזור חיי הצמח תוך מתן דגש על תהליכים יחודיים לממלכת הצומח הכוללים:
• האור כאות להשראת תהליכים התפתחותיים [התפתחות הזרע ונביטה]
• התמרת האור לאנרגיה כימית בתהליך הפוטוסינטזה
• גנטיקה ואבולוציה
• התפתחות רקמות הצמח
• העברת אותות ובקרת תהליכי התפתחות והתמיינות ע”י הורמונים
• מבנה ותפקוד אברי הצמח: שורש, גבעול ועלה
• תהליכי רבייה ברמה המבנית, מולקולרית וגנטית
• יחסי צמח-סביבה
• מסלולים מטבולים יחודיים לצמחים
• ביוטכנולוגיה בצמחים - לאן מוביל המחקר בשנת 2000
• מעבדות הדגמה ותרגילים משולבים עם ההרצאות

במהלך הקורס תקיימו שלוש מעבדות הדגמה משולבות עם תרגיל.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Raven, Evert, Eichhorn: Biology of Plants, 6th Edition, 1998
W.H. Freeman and Conpany, NY

Campbell: Biology. 4th - 7th Editions
Benjamin/Ceemnings , California

 


 

 

מבוא למדעי הצמח - ביוטכנולוגיה (0455.2567)
INTRODUCTION TO PLANT SCIENCES - BIOTECHNOLOGY AND DOUBLE MAJORS
פרטי הקורס
מטרת הקורס: הכרת מבנה הצמח ולימוד הקשר בין מבנה ותפקוד. הכרת המנגנונים המולקולרים הקשורים בהתפתחות הצמח עם הדגשים ביוטכנולוגים. צמחים כמקור לתרופות. צמחים כמקור ליצור תרופות. הכרת המנגנונים המולקולרים המבקרים את הפוטוסינתזה. שימושים בהנדסה גנטית להשבחה ויצור תרופות. במשך הקורס נציג את מחזור חיי הצמח תוך מתן דגש על תהליכים ייחודיים לממלכת הצומח הכוללים:
הקדמה - ייחודיותו של הצמח האור כאות להשראת תהליכים התפתחותיים
התמרת האור לאנרגיה כימית בתהליך הפוטוסינתזה
התפתחות רקמות הצמח
העברת אותות ובקרת תהליכי התפתחות והתמיינות ע”י הורמונים
מבנה ותפקוד אברי הצמח: שורש, גבעול, עלה ופרח
תהליכי רבייה ברמה המבנית, מולקולארית וגנטית
יחסי צמח-סביבה תגובות לעקה
מסלולים מטבולים ייחודיים לצמחים יצור חומרי טבע
הדגמות מעבדתיות משולבים עם ההרצאות
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן - 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

מבוא לנוירוביולוגיה (0455.3237)
INTRODUCTION TO NEUROBIOLOGY
פרטי הקורס
פרופ’ ראובן שטיין
1. מבנה וביולוגיה תאית של נוירונים
2. תאי גליה – סוגים, מבנה ותפקיד
3. מבנה מערכת העצבים – מערכת עצבים מרכזית, מערכת עצבים היקפית
4. התפתחות מבנית של מערכת העצבים
5. אינדוקציה נוירונלית
6. תהליכי דטרמינציה ודיפרנציאציה
7. חלוקה ונדידת נוירונים
8. שליחת שלוחות נוירונים
9. שלב הכיונון העדין: מוות של נוירונים, יצירה ואלימנציה של שלוחות וסינפסות על פי פעילות
10. סינפטוגנזה

פרופ’ אורי אשרי
1. תכונות חשמליות של נוירונים: מבנה ופעולה של תעלות יוניות, מוליכות יונית, פוטנציאל נרנסט
2. פוטנציאל פעולה וזרמים לאורך האקסון:הודצקין הקסלי
3. תקשורת בין תאי עצב: סינפסה חשמלית, סינפסה כימית
4. שיחרור סנפטי: איחוי ומיחזור וזיקולות, מנגנון מולקולרי של תהליך האיחוי, שיטות מדידה (קיבול, אמפרומטריה, צבעי למעקב אחרי מיחזור ואיחוי וזיקולות) / שחרור קוונטלי
5. נוירוטרנסמיטורים קלסיים ונוירופפטידים
6. סינפסה אינהיבטורית ואקסיטטורית, אינטגרציה סינפטית, סומציה בזמן ובמרחב ורשתות תאים
7. פלסטיסיות סינפטית – פסיליטציה, דפרסיה, והסתברות שחרור, LTP, תרומת NMDA-R, התנהגות, שמוש בcre lox לNMDAR וקורלציה ל LTP, דינמיות ספיינים וקורלציה ללמידה :קורטקס ויזואלי ומוטורי.
8. מערכת הראיה: מבנה, חיווט, מתן דוגמאות לנושאים שונים מהקורס: רשתות נוירונים פשוטות ליצירת שדה רצפטיבי, זיהוי כיוון תנועה על אינהיבציה ואקסיטציה ויצירת תבניות, פלסטיות.
דרישות קדם: דרישות מוקדמות: קורס פיזיולוגיה של בע”ח א’ – המלצה.

נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


תנתן במהלך הקורס

 


 

 

מבוא לעולם החי - מחסרי חוליות לחוליתניים (0455.1569)
Introduction to animal life
פרטי הקורס
מטרת הקורס:
הקורס נועד להציג מערכות נבחרות בעולם החי. במסגרת זו יוצגו עקרונות המבנה המורפולוגי והאנטומי, התפתחות מערכות גוף והתאמות המבנה לאורח החיים.
הקורס מורכב משני חלקים:
חלק אחד יבחן השוואתית מערכות נבחרות של חסרי חוליות [כדוגמת חד-תאיים, נבוביים, תולעים שטוחות, תולעים טבעתיות, פרוקי רגליים]. יוצגו מערכות הגוף ותפקודם במים וביבשה.

החלק השני יסקור את מערכת המיתרנים ויתמקד בחוליתניים: דגים חסרי לסתות, דגי גרם וסחוס, דו-חיים, זוחלים, עופות ויונקים. לימוד החוליתניים יכלול את הפילוגנזה והאבולוציה של קבוצות חולייתנים עיקריות בשילוב של לימוד עקרונות אבולוציוניים. יבחנו הצורה והפונקציה של מערכות גוף, בעיקר מערכות העיכול, הנשימה, הלב וכלי דם, ההפרשה והשלד.
סדר ההרצאות בחלק זה של הקורס יהיה בעיקר על פי קבוצות שונות:
1. מיהם החולייתנים?
2. עצים פילוגנטיים
3. דגים
4. אנטומיה, פיזיולוגיה ופונקציה של מערכות הגוף בחולייתנים
5. היציאה ליבשה – דו חיים
6. זוחלים
7. עופות
8. יונקים
9. אבולוציה של האדם
10. מגמות אבולוציוניות וקדמה אבולוציונית: מיתוסים ואמיתות
 
דרישות קדם: יכולת קריאת ספר לימוד מדעי באנגלית
נוכחות חובה
הרכב ציון:
ציון הקורס:

ייקבע על בסיס בחנים במהלך הסמסטר [עד 15%] ומבחן סופי.

הציון הסופי יהיה ממוצע של שני חלקי הקורס.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Hickman C.P. et al – Integrated Principles of Zoology.
ישמש את הקורס על שני חלקיו – חסרי חוליות וחוליתניים.

Kardong, V.K. – Vertebrates: comparative anatomy, function, evolution.
ישמש ללימוד חוליתניים.

קריאה ממקורות אלה שתוגדר כחובה תחייב למבחן

 


 

 

מבנה המוח (0455.2777)
Neuroanatomy
פרטי הקורס
מטרת הקורס לתת תיאור מקיף ומפורט של האנטומיה של מערכת העצבים המרכזית של האדם. ככל שמאפשרים זאת נושאי הלימוד, הקורס מתבונן באנטומיה של מוחות הגולגולת והשדרה מנקודות מבט אמבריולוגיות ואבולוציוניות ומשלב מצבים רפואיים מגוונים המבטאים את האנטומיה.
הקורס נפתח בסקירה רחבת יריעה של האירועים המרכזיים באמבריולוגיה של מוחות הגולגולת, של מח השדרה ושל המומים המולדים שלהם. מנקודת מבט אבולוציונית, נדגיש את מיקומו של צינור העצבים בגוף החולייתן.
הדיון הרחב באנטומיה של מערכת העצבים הבוגרת יתחיל במבנה התעלה השדרתית ותכולתה והעצב הספינאלי, וימשיך בתיאור חיצוני ופנימי של ההמיספרה של המח הגדול. התיאור הפנימי יכלול התייחסות רחבה לארגון החומר הלבן, גרעיני הבסיס ומחלותיהם. בהקשר זה נדון בהרחבה גם בחלקיו התפקודיים של המח הקטן. קרומי המח, כלי הדם של המח ותפקידם יתוארו בליווי דוגמאות למצבים רפואיים המערבים איברים אלה.
בפרק הבא בקורס נלמד את המבנה החיצוני ואת המבנה הפנימי של גזע המח ואת מוצא העצבים הקרניאליים ורכיביהם. מיקום גרעיני העצבים הקרניאליים וסינדרומים קליניים הקשורים בהם יתוארו בפירוט רב. נושא זה ייחתם בתיאור המסילות העולות והיורדות העיקריות.
לדיאנספלון (diencephalon), להיפותלמוס ולמערכת האוטונומית יוקדש דיון נפרד, אשר יהווה בסיס לתיאור איברי המערכת הלימבית ותפקידם בהקשר לזיכרון ולמידה. בשלב זה נוכל לעמוד על ייחודו של חוש הריח והעצב הקרניאלי הראשון, הקשרים שלו למערכת הלימבית ולמערכת הרבייה ועל היבטים אחדים בנוירואנטומיה של רגשות.
הפרק הבא עוסק בשליטה בתנועות העיניים ובקשר שבין תנועות העיניים ותחושת המיקום של הראש במרחב. במסגרת זו יידונו מבנה העין ועצב הראיה, מבנה האזן (התיכונה והפנימית) ועצב השמיעה ושיווי המשקל ועצבוב שרירי העין האקסטרינסיים, כמו גם מרכזי המבט בגזע המח. לסיכום יתואר הרפלקס הוסטיבולו-אוקולרי (Vestibulo-Ocular reflex) ורפלקס עיני הבובה.
הקורס מסתיים בדיון במערכות התחושה והתנועה והקשרים ביניהם, תוך התייחסות לקולטנים התחושתיים בשרירים ובגידים.
במסגרת הקורס תתקיימנה שתי הרצאות אורח:
1. מהי משמעות עליית נפח המח באבולוציה של האדם? (פרופ’ יואל רק, החוג לאנטומיה, אוניברסיטת תל אביב)
2. חשיבות האנטומיה במחקר (תלמיד מחקר של ביה”ס ללימודי המח)
הרצאה נוספת תוקדש לנוירואנטומיה של חיות המעבדה השכיחות במחקר.

ב. מבנה הקורס
הקורס נלמד על פני שני סמסטרים.
בסמסטר א’: 3 שעות שבועיות
בסמסטר ב’: 2 שעות שבועיות
הערה: לקורס זה נלווה קורס מעבדה בנוירואנטומיה. במסגרת קורס זה מנתחים התלמידים מוחות אדם בהתאם לתכני הקורס העיוני. ההשתתפות בקורס זה ייחודית לתלמידי ביה”ס ללימודי המח.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בקורס נערכות שתי בחינות:
בחינת אמצע בתום סמסטר א’: משקלה 30% מהציון הסופי בקורס
בחינת סיום בתום סמסטר ב’: משקלה 70% מהציון הסופי בקורס
הערה: קורס המעבדה הוא קורס נפרד בעל בחינה (מעשית) נפרדת.
לתשומת לבכם: מועד ב' סמסטר א' של בוחן ביניים יתקיים ב 20/3/2015 בשעה 8:30
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


בראשית השנה תינתן לתלמידים רשימת קריאת חובה לבחינה מתוך שני הספרים הבאים:

Kiernan, J. (2005) The human nervous system: an anatomical viewpoint. Lippincott Williams & Wilkins. 9th edition.

Kandel, E. (2000) Principles of neural science. 4th edition

 


 

 

מבנה המוח – מעבדה (0455.2774)
Neuroanatomy lab
פרטי הקורס
קורס זה מתקיים במקביל לקורס נוירואנטומיה א’ ומלווה את מרבית הפרקים הנלמדים בו במפגשי מעבדה, המתקיימים באולמות הדיסקציה של בית-הספר לרפואה. במפגשים אלה נערוך ניתוחים של מוחות אדם ונסקור את משטחי ההמיספרה ואת המבנה הפנימי שלה, לרוב במקביל לנושאי השיעור. כן ננתח את חוט השדרה ונתבונן בקרומים ובכלי הדם של המח. במפגשים האלה מחולקת הכיתה לקבוצות, ולכל קבוצה ממונה מתרגל.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בתום הקורס מתקיימת בחינה מעשית באולם הדיסקציה של בית-הספר לרפואה

ספרות:


Kiernan, A. 2009. The Human Nervous System – an anatomical viewpoint. Lippincott Williams and Wilkins.
תדריך דיסקציות (הוצאה פנימית)

 


 

 

מיפוי המוח ודימות מוחי (0455.3505)
Brain mapping and neuroimaging
פרטי הקורס
מטרות הקורס:
1. הקניית מושגים בסיסים בתהודה מגנטית
2. הקניית מושגים בסיסים במיפוי המוח
3. תיאור התהליכים הפיסיולוגיים/פתולוגיים/ביוכימיים ש MRI יכול להדגים
4. הבנת השאלות בנושא מיפוי המוח ש MRI יכול לענות עליהן
תוכן ומבנה הקורס:
הקורס מכיל שני חלקים: הראשון - תאוריה והכרת מכשיר ה .MRI בחלק זה נכיר את המרכיבים של מכשיר MRI, מנגנון הפעולה ומהו סוג המידע שניתן לקבל ממכשיר זה. החלק השני של הקורס יוגדש ליישומים מתקדמים של MRI ובהם הדמיה תפקודית ומיפוי מסילות נוירונליות.
פרק 1: הקדמה היסטורית למיפוי המוח
פרק 2: בסיס פיסיקלי של תהודה מגנטית
פרק 3: דימות בעזרת תהודה מגנטית: איך יוצרים תמונה
פרק 4: הדמיה אנטומית: סוגי הנגדות ועיבוד תמונה בסיסי
פרק 5: הדמיה תפקודית (fMRI): בסיס פיסיולוגי ופיסיקלי
פרק 6: הדמיה תפקודית: שיטות עיבוד ויישומים
פרק 7: מיפוי רשתות ומסילות עצביות בעזרת דימות טנזור הדיפוזיה (DTI)
פרק 8: אבחון תהליכים פתולוגיים בעזרת הדמיה אנטומית ומטבולית
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


“MRI – The basics” – Ray H. Hashemi, William G. Bradley
“Magnetic Resonance Imaging” – David D. Stark, William G. Bradley, Jr. 3rd Ed.
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm

 


 

 

מיקרוביולוגיה (0455.2580)
Microbiology
פרטי הקורס
• מבוא: מבט היסטורי, היחוד של בקטריות, גישות המחקר, נושאי לימוד.
• טקסונומיה ופילוגנטיקה:
• זיהוי ומיון בקטריות, גישות ללימוד פילוגנטי בעולם המיקרוביאלי; שלוש הממלכות הבסיסיות וההשלכות על האבולוציה.
• תזונה ומטבוליזם אנרגטי:
• הרכב התא המיקרוביאלי וערכים תזונתיים הנוצרים מכך. הרכב קרקעי מזון לגידול חיידקים, מאפיינים תזונתיים, תסיסה, נשימה, פוטוסינתיזה.
• מבנה, פונקציה ותהליכים ביוסינתטיים יחודיים לחיידקים:
• בקטריות כמודל ללימוד שבילים מטבוליים. אסימילציה של חנקן, פחמן, גפרית. היחס בין סטרוקטורה ופונקציה בתאים פרוקריוטיים. ביוסינתיזה, הרכב ומבנה של דופן התא הפרוקריוטי.
• דינמיקה של גידול חיידקים:
• חלוקת התא בחיידקים. גידול אקספוננציאלי, התפתחות תרבית, גידול סינכרוני ומחזור תא החיידק. גידול מנתי וגידול רציף של מיקרואורגניזמים.
• מערכת גנטית בחיידקים:
• גנוטיפ ופנוטיפ,. מוטציה ומוטנטים,. דרכים להעברת גנים.
• טיפוסים שונים של וירוסי חיידקים. אינפקציה של בקטריופג. מחזור ליטי וליזוגני. ביולוגיה של פלסמידים.
• האדם כפונדקאי לבקטריות:
• קומנסליזם ופרזיטיות. חדירה, התפשטות והתפתחות גורם מחלה אינפקטיבי ציטוטוקסיות וציטופתולוגיה. תגובה חיסונית לאינפקציה. מחלות זיהומיות והגורמים להם. מניעת המחלה ותרפיה.

החלק הוירולוגי בקורס ’מיקרוביולוגיה’ יעסוק בנגיפים המדביקים את התא האאוקריוטי. הנושאים בחלק זה כוללים: מבנה ומיון של נגיפים (נגיפי דנ”א ורנ”א); מחזור החיים הנגיפי (כניסת הנגיף לתא, ריבוי הגנום הנגיפי, ביטוי הגנום הנגיפי, הרכבת חלקיקי הנגיף ויציאתם מהתא המודבק); צורות שונות של הדבקה נגיפית (הדבקה חריפה, מתמשכת או חבויה – acute, persistence, latent); דוגמאות למחלות נגיפיות (התמרה סרטנית, פגיעה עצבית, מחלה נשימתית); התגובה החיסונית לנגיפים; חיסונים ותרופות כנגד נגיפים; שימושים בנגיפים מהונדסים.
דרישות קדם: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולארית
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

מעבדה בביולוגיה מולקולרית של התא (0455.2566)
MOLECULAR CELL BIOLOGY LAORATORY
פרטי הקורס
המעבדה תכלול את הנושאים הבאים:
• יסודות ניסויים בחקר התא
• שיטות לגידול תאים בתרבית והשפעות הסביבה על גידול התאים הללו.
• השפעת תנאי גידול על יצירת מרכיבים תוך תאיים ועל הבקרה במחזור התא
• איתותים בין תאיים
• תקשורת בין תא לסביבתו ומנגנון אינטרנליזציה של ליגנד רצפטור
• גישות ניסוייות לאבחון ובידוד סמנים מולקולריים של התא
• הפרדת תאים על סמך סמנים ממברנליים
• שימוש ב- western blot לאבחון וזיהוי מולקולרי בין תאים
• שימוש ב- RT-PCR לאבחון וזיהוי מולקולרי בין תאים
המעבדה תתקיים במחציתו הראשונה של הסמסטר, ותמשך כ- 7 שבועות.
דרישות קדם: דרישה מוקדמת: המעבדה במבוא לביולוגיה מולקולרית.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי: בחנים במהלך הסמסטר + דוחות מעבדה

 


 

 

מעבדה בחוליתניים (0455.2435)
Vertebrates: A laboratory on Form, Structure and Function
פרטי הקורס
הכרה מעשית של מערכות הגוף תוך התמקדות באנטומיה משווה ובקשר בין מבנה לפונקציה.

הקורס כולל 5 חלקים:
1. מוצא החולייתנים (מעבדה אחת)
2. המבנה הבסיסי של מערכות הגוף בחולייתנים (3 מעבדות)
במסגרת מעבדות אלה ינותח כריש כמודל בסיס להכרת כלל מערכות הגוף בחולייתנים תוך סקירה של המערכות הבאות: עור, מערכת העיכול, מערכות המין ושתן, מערכות הנשימה והדם, המוח ומערכת העצבים, חושים, שרירים ושלד.
3. אנטומיה משווה (3 מעבדות)
במעבדות אלו ינותחו קרפדה, יונה, וחולדה אשר הניתוחים מתבססים על אנטומיה משווה של מערכות הגוף בל מחלקה בהשוואה לניתוחים במחלקה שקדמה לה. מעבר לרמת הניתוח שמתמקדת במיקום האיברים וכלי הדם בגוף (Gross anatomy), תכלול כל מעבדה פרק של מיקרואנטומיה, בו תהייה סקירה של אחת ממערכות הגוף מהמבנה המיקרוסקופי (היסטולוגיה), דרך יחידת הפונקציה הבסיסית (למשל, נפרון בכליה), ארגונן של יחידות הפונקציה לאיברים, וכלה במיגוון ההתאמות של מערכות הגוף לבתי גידול או אורחות החיים של חולייתנים שונים.
4. שלד (4 מעבדות)
ייסקרו בהרחבה מערכות השלד (הגולגולת, שלד הציר, חגורות הגפיים, והגפיים) והשרירים העיקריים בכל מערכת של השלד ביונקים. לאחר הכרת המבנה הכללי של השלד, תהיה סקירה של השינויים שחלו בכל אחד מחלקי השלד במעבר מדגים ועד ליונקים. בשתי מעבדות נוספות יצגו השינויים שחלים בגולגולת ובגפיים כהתאמה לאיסוף מזון ולצורות שונות של תנועה (התחפרות, שחייה, תעופה, ריצה).
5. מוח (מעבדה אחת)
מעבדה זו כוללת שני חלקים: (1) ניתוח מוח של כבש כמודל למוח של יונקים; (2) סקירה של השינויים שחלו במוח בהתפתחות מדגים ועד ליונקים בכלל ולאדם בפרט.
דרישות קדם: ללמוד במקביל את הקורס ”חולייתנים למתקדמים”
נוכחות חובה
הרכב ציון:
שלושה בחנים מעשיים שיסכמו את פרקי המעבדות כלהלן:
בוחן 1 – פרקי מעבדה 1,2 (25% מהציון הסופי)
בוחן 2 – פרק 3 של המעבדות (30% מהציון הסופי)
בוחן 3 – פרקי מעבדה 4,5 (30% מהציון הסופי)
מבדקי הכנה והערכת המדריך את העבודה במעבדה (15%)

ספרות:


Kardong V.K.: Vertebrates – Comparative Anatomy, Function, Evolution.

 


 

 

מעבדה ביחסי צמח-פתוגן (0455.3524)
Laboratory in Plant Microbe Interactions
פרטי הקורס
תכנית הקורס
1. מבוא למחלות צמחים: זיהוי סימפטומים, שיטות הדבקה ובידוד פתוגנים, שימוש במיקרוסקופ אור לזיהוי פתוגנים, שיטות כימות של חיידקים, שימוש ב GFP ומיקרוסקופיה פלורסנטית
2. אינטראקציות R-Avr: תגובה של צמחים רגישים ועמידים להדבקה עם חיידקים, אנליזת אינטראקציה בין חלבוןAvr וחלבון R באמצעות מערכת ה- Yeast two-hybrid
3. שיטות דיאגנוסטיקה: זיהוי לפי מצעי מזון, זיהוי על פי מופע ומיקרוסקופיה, אנליזת פתוגנים באמצעות PCR, זיהוי נגעים באמצעות הפקתDNA ואנליזת רצפים

דרישות
1. השתתפות חובה בכל המעבדות
2. הגשת כל שלושת דו"חות המעבדה
3. הגשת כל הבחנים

הרכב הציון
1. דו"חות – 60 נקודות
2. בחנים – 18 נקודות
3. הערכת מדריך – 22 נקודות
דרישות קדם: המעבדה מיועדת לתלמידים שלמדו או לומדים במקביל את הקורס יחסי צמח – פתוגן
נוכחות חובה
הרכב ציון:
דו”חות מעבדה והערכת מדריך

 


 

 

מעבדה בכימיה (0455.2522)
CHEMISTY LAB
פרטי הקורס
תכנית המעבדה:
• קינטיקה כימית
• ספנטרופוטומטריה
• שווי משקל כימי
• פוטנציאל חימצון-חיזור
• פוטנציאל חשמלי על פני גוף טעון

המעבדה תיושם בעבודה מעשית את העקרונות התיאורטיים שנלמדו בקורס כימיה שנה א’

בראשית כל מעבדה יערך בוחן קצר.
בסיום המעבדה יגיש התלמיד את גיליון התוצאות הניסיוניות לאישור המדריך. תוצאות אלו תשמשנה בסיס לכתיבת דו”ח מסכם.
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי:

בחנים - 25%

דו”חות מעבדה 50%

הערכת מדריך 25%

 

 


 

 

מעבדה במיקרוביולוגיה (0455.2523)
GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY
פרטי הקורס
המעבדה מיועדת ללמוד את השיטות הבסיסיות של עבודה במיקרואורגניזמים.
נושאי המעבדה כוללים:
• טכניקות בסיסיות: עבודה סטרילית, הסתכלות בחיידקים במיקרוסקופ הפאזות ועבודה עם תרביות טהורות.
• בידוד ישיר של חיידקים.
• העשרה של חיידקים.
• זיהוי ואפיון של חיידקים באמצעים מולקולריים ופיסיולוגיים.
• השריית מוטציות במיקרואורגניזמים, בידודם ואיפיונם.
• השפעת אנטיביוטיקות שונות על גידול חיידקים.
• מחזור גידול של בקטריופאג’ים.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון יקבע לפי דוחות, הערכת מדריך ומבחן מסכם.
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

מעבדת פרוייקט (0455.3610)
PROJECT LAB
פרטי הקורס
רשימת הנושאים המוצעים ע”י המחלקות לעבודות פרוייקט מפורטות בדפים הירוקים.
תלמידים המעונינים יפנו אל המורים בהתאם לרשימה לביצוע העבודה. ניתן לעשות עבודת פרוייקט רק בהדרכת מורי הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הפרוייקט יהיה שונה מנושאי העבודות הסמינריוניות, אך ניתן לעשותו אצל אותו מנחה.
מטלת סיום: עבודה\פרויקט

 


 

 

מעבדת פרוייקט (0455.3810)
PROJECT LAB
פרטי הקורס
רשימת הנושאים המוצעים ע”י המחלקות לעבודות פרוייקט מפורטות בדפים הירוקים.
תלמידים המעונינים יפנו אל המורים בהתאם לרשימה לביצוע העבודה. ניתן לעשות עבודת פרוייקט רק בהדרכת מורי הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל-אביב.
נושא עבודת הפרוייקט יהיה שונה מנושאי העבודות הסמינריוניות, אך ניתן לעשותו אצל אותו מנחה.
מטלת סיום: עבודה\פרויקט

 


 

 

מעבדת פרוייקט למצטיינים (0455.3611)
פרטי הקורס
כל תלמיד יבצע שתי עבודות מחקר מורחבות במעבדות המחקר בפקולטה. כל פרוייקט יזכה את התלמיד ב- 10 ש”ס. הפרוייקט הראשון יבוצע בקיץ שבין שנה ב’ לשנה ג’ (ניתן להתחיל את הפרוייקט גם במהלך סמסטר ב’ של שנה ב’) והפרוייקט השני יבוצע במהלך שנה ג’.
בנוסף קיימת אפשרות לבצע פרוייקט מחקרי קטן (6 ש”ס) בקיץ שבין שנה א’ לשנה ב’.
לגבי כל אחד משלושת הפרוייקטים יש להגיש לאישור האחראי על התכנית הצעת מחקר בהיקף של עמוד אחד המפרטת את נושא המחקר ותכנית הפרוייקט (שאושרו ע”י המנחה). את הצעת המחקר יש להגיש לפני תחילת ביצוע העבודה.
עם סיום הפרוייקט יש להגיש עבודת סיכום למנחה ולאחראי על התוכנית.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: עבודה\פרויקט

 


 

 

מעורבות תהליכים דלקתיים במחלות ניווניות של המוח (0455.3516)
The role of glia and peripheral immune cells in neurodegenerative diseases
פרטי הקורס
נושאים:
רקע כללי על סוגי תאי הגליה השונים במערכת העצביים המרכזית
סוגי אינטראקציה בין תאי גליה לנוירונים בתנאים פיזיולוגים ובמחלה
סוגי אינטראקציה בין תאי הגליה לתאים של מערכת החיסון הפריפריאלית במהלך דלקת
הבסיס האימונולוגי והנירודגנרטיבי של טרשת נפוצה
תפקיד הדלקת במחלות נירודגנרטיביים: שבץ, אלצהיימר, ALS, פרקינסון, הנטינגטון.
חשיבות תאי הגליה בתהליכי ריפוי במערכת העצביים המרכזית וביצירת נוירונים חדשים.
טפולים אנטי-דלקתיים במחלות נירודגנרטיביות.הקורס יכלול מספר הרצאות אורח של מומחים בתחום.
 
דרישות קדם: דרישות קדם:רצוי אימונולוגיה כללית

הקורס מיועד לסטודנטים שנה שניה ותלמידים לתואר מתקדם (שני ושלישי)
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן בכתב
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

מתמטיקה (0455.1804)
Mathematics
פרטי הקורס
• אלגברה: שוויונים, אישוויונים

• מושגי יסוד באנליזה: הפונקציה החדממדית, הפונקציות הטריגונומטריות, הרכבת פונקציות,
הפונקציה ההפוכה, מושג הגבול, חשבון גבולות, רציפות, משפט ערך הביניים, משפט ויירשטראס

• חשבון דיפרנציאלי: הנגזרת, המשיק והנורמל, משפט פרמה, משפט רול, משפט לגראנז’, כלל להופיטל, חקירת פונקציה (נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, תיאור סכימתי)

• בעיות מינימוםמקסימום: בעיות מילוליות של מציאת מינימום ומקסימום

• קירובים: קירוב לינארי, פיתוחי טיילור

• חשבון אינטגרלי: האינטגרל הלאמסוים,
שיטות אינטגרציה, האינטגרל המסוים, המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, חישוב שטח, חישוב אורך קשת
הרכב ציון:
בחינה סופית 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

מתמטיקה מורחב (0455.1814)
Extended Mathematics
פרטי הקורס
חזרה על חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי (5 שבועות) –
מושג הגבול, חשבון גבולות, רציפות, משפט ערך הביניים.
חשבון דיפרנציאלי: הנגזרת, המשיק והנורמל, כלל להופיטל, חקירת פונקציה (נקודות קיצון, תחומי עלייה וירידה, נקודות פיתול, תחומי קמירות וקעירות, תיאור סכימת)
קירובים: קירוב לינארי, פיתוחי טיילור
חשבון אינטגרלי: האינטגרל הלא מסוים, שיטות אינטגרציה, האינטגרל המסוים, המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, חישוב שטח.

משוואות דיפרנציאליות (2 שבועות) –
משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, תנאי התחלה, הפרדת משתנים.
משוואתדיפרנציאליות לינאריות מסדר ראשון ושני.
שימושים במשוואת דיפרנציאליות מסדר ראשון.


אלגברה ליניארית (7 שבועות) –
אנליזה ווקטורית, סקלרים, מכפלות ווקטוריות.
מטריצות, מטריצות סיבוב במישור ובמרחב, פעולות שורה על מטריצה, מערכת משוואות לינארית.
מכפלת מטריצות, לכסון מטריצות, בסיסים והחלפת בסיס, ערכים וווקטורים עצמיים.
Principal Component Analysis , אפליקציות ביולוגיות (gene expression).
דרישות קדם: ניתן לקחת קורס זה במקום קורס המתמטיקה הבסיסי. מיועד לסטודנטים עם בגרות 5 יחידות מתמטיקה בעלי ציון 80 ומעלה.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
תרגילים (10% מהציון הסופי)
בוחן אמצע (15% מהציון הסופי)
מבחן בכתב (75% מהציון הסופי)
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

מתמטיקה מורחב (0455.2814)
Advanced Math
פרטי הקורס
אלגברה ליניארית (7 שבועות) –
אנליזה ווקטורית, סקלרים, מכפלות ווקטוריות.
מטריצות, מטריצות סיבוב במישור ובמרחב, פעולות שורה על מטריצה, מערכת משוואות לינארית. מטריצה הופכית.
מכפלת מטריצות, לכסון מטריצות, בסיסים והחלפת בסיס, ערכים וווקטורים עצמיים.
Principal Component Analysis , אפליקציות ביולוגיות (gene expression).

משוואות דיפרנציאליות (2 שבועות) –
משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון, תנאי התחלה, הפרדת משתנים.
משוואות דיפרנציאליות לינאריות מסדר ראשון ושני.
שימושים במשוואת דיפרנציאליות מסדר ראשון.
דרישות קדם: קורס זה מיועד לסטודנטים שנה ב’ ו-ג’, שלקחו את קורס מתמטיקה 0455.1804?
משתתפים בקורס זה יצטרפו לשיעורים בקורס מתמטיקה מורחב (455.1814) החל משבוע 6

נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

נדידת ציפורים - עקרונות ביולוגיים ושיטות מחקר (0455.2811)
Bird migration – biological principles and research methods
פרטי הקורס
הקורס יעסוק באספקטים נרחבים של נדידת הציפורים על היבטיה השונים, ייחודה של יצשראל בצומת שלוש יבשות והצגת מחקרים ביולוגיים ויישומם, תוך דיון בשאלות מפתח ביולוגיות להבנת תופעות נדידת הציפורים:
• היקף הנדידה בעולם החי: מבוא – עקרונות ניווט, השעון הביולוגי, נודדי יום ולילה, יתרונות אקולוגיים.
• האבולוציה של נדידת ציפורים: כדגם התפתחות אבולוציוני.
• ייחדה של ישראל בצומת שלוש היבשות: יחודה של ישראל, מגוון המינים הנודדים, קונפליקטים בנושאי שימור הטבע בנתיבי הנדידה.
• שיטות מחקר נדידת הציפורים: צופים קרקעיים, מכ”מים, לווינים, כלי טייס, טיבוע מחקרים פיזיולוגיים ואינטגרציה בין השיטות.
• האקלים ומזג אויר – כגורם מרכזי באסטרטגיית הנדידה.
• טווחי נדידה יומיים ועונתיים – סימולציה ונתונים.
• אסטרטגיית התקהלות לעומת נווטי בדד: הים והמדבר – כמחסומים קריטיים, הקשר בין מקורות המזון ואופי הנדידה, מרחקים נתיבים, שטחי חריפה ואופי הנדידה.
• ציפורים ותעופה אזרחית וצבאית: קונפליקט או דו קיום? המחקר וישומו בישראל ובעולם.
• מעקב אחרי ציפורים בעזרת לוויני דופלר: עקרונות השיטה ויישומה בשדה, סיכום 2 עשורים של מחקר בעזרת לווינים.
• פרויקט מחקר הנשרים בישראל – כדגם למעק טלמטרי: גרעיני רבייה כגורם באישוש אוכלוסיות ומעקב טלמטרי לטווחי שוטטות במזה”ת.
• פרוייקט מחקר הנשרים בישראל כגורם רב תחומי לקראת המאה ה-21: יישום נושאי בטיחות טיסה, נושאי חינוך ומעקב באינטרנט, תיירות טבע והתרומה לתהליך השלום באיזור; התכנית החינוכית באינטרנט ”הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות – מחר 98” אוניברסיטת ת”א והחברה להגנת הטבע.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן אמריקאי בסוף הקורס
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


ספרות בסיסית לקורס:

1. לשם יוסי, בהט עפר - \\”לטוס עם הציפורים\\” 264 עמ\\’ ההוצאה לאור של \\”ידיעות אחרונות\\”, הוצאה בעברית והוצאה באנגלית (עם תוספת פרק עדכני המחקרים והפעילות בשנים האחרונות, עמ\\’ 211-254).

2. 1995, Israel Journal of Zoology Vol 41 (3), מסכם כנס בינלאומי בנושאי מחקרי נדידה שהתקיים באפריל 1994 באילת (522 עמודים).

3. הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות - סיכום מאמרי כנס בינלאומי בנושא: \\”אספקטים מדעיים וחינוכיים של הנדידה 31/8-6/9/1977, בהוצאת המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, אוניברסיטת ת\\”א (255 עמודים).

4. הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות - סיכום מאמרי כנס בינלאומי בנושא: בטיחות טיסה וציפורים במזרח התיכון, אפריל 1999. בהוצאת המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, אוניברסיטת ת\\”א והחברה להגנת הטבע (310 עמודים).

5. Wings Over Africa – סיכום כנס בינלאומי עם מדינות אפריקה בנושאי מחקר, שימור, חינוך ובטיחות טיסה, בהוצאת המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון, אוניברסיטת תל-אביב והחברה להגנת הטבע (352 עמודים)

6. האתר באינטרנט: www.birds.org.il

7. הקורס מופיע באתר הווירטואלי של אוניברסיטת תל-אביב.
 

 


 

 

נוירואתולוגיה: מודלים של בע"ח בנוירוביולוגיה (0455.3064)
Invertebrate models in Neuroscience
פרטי הקורס
הקורס יכלול הרצאות וסמינריונים
בין הנושאים שידונו:

תרומתם של חסרי חוליות להתפתחות המחקר במדעי העצב

רשתות עצבים פשוטות – אבולוציה מוקדמת של מערכת העצבים

מערכות מודל פשוטות לחקר התפתחות מערכת העצבים

מודלים מובילים בחקר התנהגות קצבית ומחוללי דגם מרכזיים

מודלים של למידה וזיכרון

”רובוטים של בע”ח”

נושאים נוספים מהספרות שתתפרסם במהלך השנה
נושאים נוספים קרובים לליבם של המרצה והתלמידים

ההגבלה לגבי מספר תלמידים נוגעת אך ורק לתלמידי תואר ראשון
מס תלמידים: 60
דרישות קדם: קורס בסיסי בפיזיולוגיה או נוירוביולוגיה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן סופי. בנוסף תיתכן גם עבודה בכתב או סמינריון בע”פ
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

נושאים באיכות הסביבה (0455.8888)
TOPICS IN ENVIRONMENTAL QUALITY
פרטי הקורס
הקורס עוסק באיכות הסביבה כנושא בעל נגיעה לכל תחומי החיים.
הקורס יועבר על ידי מרצים מפקולטות שונות וכן מרצים ממוסדות אחרים בארץ ויסקור את נושא איכות הסביבה מנקודות מבט שונות:
• היבטים ביולוגיים: סביבות חיים ומאפייניהן (התייחסות ספציפית לזיהום סביבתי), טוקסיקולוגיה סביבתית.
• היבטים גיאוגרפיים-גיאופיזיים: הידרולוגיה, גיאולוגיה, אקלים, בעיות דמוגרפיות, חישה מרחו ללימוד איכות הסביבה.
• היבטים משפטיים: חוק ומשפט סביבי, צדק סביבתי.
• היבטים כלכליים: כלכלה סביבתית.
• היבטים הנדסיים תכנוניים: הנדסה סביבתית, פיתוח בר קיימא, תכנון ובינוי.
• היבטים בריאותיים: רפואה סביבתית, אפידמיולוגיה של זיהום.
הרכב הנושאים המדוייק בשנה נתונה יקבע גם בכפיפות לזמינות מרצים המתמחים בתחומים השונים.
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

ניבוי מבנה ופעילות של חלבונים (0455.3236)
PREDICTION OF PROTEIN STRUCTURE AND FUNCTION
פרטי הקורס
תכנית הקורס:
1. הקדמה – מבנה ותפקיד של חלבונים.
2. הכוחות המיצבים את מבנה החלבון.
3. מבנה ראשוני, שניוני, שלישוני ורבעוני.
4. חיזוי מבנה בשיטת המידול ההומולוגי (HOMOLOGY MODELING).
5. זיהוי סוג הקיפול (FOLD RECOGNITION).
6. מבנים חדשים (NEW FOLDS).
7. זיהוי אתרים פעילים פוטנציאליים בחלבון.
8 חיזוי פונקצית החלבון.
דרישות קדם: None
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הקורס יכלול שיעור, סדנת מחשבים ופרויקט גמר.
הציון הסופי ייקבע על סמך עבודה ובחינה בכתב

ספרות:


• Schueler-Furman et al., (2005). Progress in modeling of protein structures and interactions. Science 310:638-642.
• Petrey, D. and Honig, B. (2005). Protein Structure Prediction: Inroads to Biology. Mol. Cell. 20:811-819.
• The summary of the CASP6 experiment in PROTEINS 61, S7, 2005

 


 

 

ניהול פרוייקטים (0455.2460)
PROGECT MANAGEMENT
פרטי הקורס
הקורס מציג את התחום של ניהול פרויקטים. נושאי הקורס כוללים: ייזום, תכנון, ניהול ובקרה של פרויקטים. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את השיטות והכלים לייזום פרויקט, ניתוח ובחירת חלופות, תכנון תכולת עבודה, תכנון תקציב פרויקט, תזמון פעילויות, ניהול סיכונים ובקרת התקדמות. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לתרגל תכנון של פרויקט, אשר נושאו יוגדר על ידם, בתיאום עם המרצה. ביצוע הפרויקט לא יהווה חלק מהקורס, אולם הקבוצה תידרש להתייחס להיבטים השונים של התכנון והניהול הייחודיים לפרויקט שבו בחרו, ולבחון את הפרויקט בהיבט מתודולוגי-ניהולי. הקורס יכלול הרצאות פרונטליות בנושאים השונים, אשר ילוו בהצגת דוגמאות של יישום התוכן הנלמד. במהלך הקורס יתכננו הסטודנטים פרויקט, אשר באמצעותו יתורגלו ההיבטים השונים של יישום הטכניקות והכלים לניהול פרויקט. המטלה בקורס כוללת הן בחינת סיום והן עבודה מסכמת קבוצתית.
הרכב ציון:
40% - הגשת עבודה מסכמת קבוצתית.
60% - מבחן סיום.
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

ניתוח תוצאות ניסויים (0455.2680)
ANALYSIS OF EXPERIMENTAL RESULTS
פרטי הקורס
מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים את הבנת הבסיס הניסויי של מחקר ביולוגי. הקורס יינתן במשך סמסטר אחד, לקבוצות קטנות של תלמידים. הקורס יעסוק בקריאה מכוונת של מאמרים מדעיים העוסקים בנושא נבחר אחד; התלמידים יעסקו בניתוח המטרות, שיטות העבודה, המסקנות והתוצאות של כל מאמר. הדיון מנוהל ע”י התלמידים עצמם והמדריך משמש רק כמנחה או מספק ידיעות רקע בעת הצורך.

בקבוצה של פרופ’ אליאורה רון תלמדנה גישות מולקולריות וגנומיות במחקר מיקרוביולוגי
דרישות קדם:
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה + השתתפות
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


papers will be provided to all students

 


 

 

ניתוח תוצאות ניסויים (0455.2813)
ANALYSIS OF EXPERIMENTAL RESULTS
פרטי הקורס
הקורס יינתן ב – 3 קבוצות שונות ע"י מורים שונים: נושאי המחקר ומטלות סוף הקורס שונים בכל קבוצה.

מטרת הקורס היא להקנות לתלמידים ידע בסיסי בניתוח והבנה של מאמרים מדעיים תוך כדי התייחסות למספר נקודות עיקריות, כגון: מה הן מטרות המחקר, כיצד מתכננים ניסוי מדעי, מה הוא הבסיס שעומד מאחורי שיטות המחקר בהן השתמשו, הבנת דרך הצגת התוצאות, דרך הסקת המסקנות מהניסויים ומשמעותן, הבנת המגבלות של ניסוי והמסקנות שניתן להסיק ממנו.
במהלך הקורס יוצגו בין שניים לשלושה מאמרים שלגביהם יתקיים דיון (שמתבצע בעיקרו על די הסטודנטים) לאורך כל הסמסטר. קריאת המאמרים והשתתפות פעילה של הסטודנטים הינפ חלק עיקרי וחשוב בקורס.

קבוצה 01 – פרופ' אליאורה רון

נושא המאמרים הוא – אנליזה גנטית ומולקולרית של מנגנוני בקרה מערכתית על ביטוי גנים בחיידקים. הציון יינתן על סמך מבחן בשיעור האחרון תוך כדי התחשבות בהשתתפות בכיתה.

קבוצה 02 – ד"ר גיל סגל

נושא המאמרים יהיה מחקר של מערכות פתוגניות בחיידקים. דרך המחקר של מערכות אלו והשימוש בידע שמצטבר על מערכות אלו כדי להתגבר על חיידקים גורמי מחלות.

מוגבל ל – 30 סטודנטים שנה ב' בלבד
הרכב הציון בקורס:
70% - נוכחות והשתתפות בשיעורים
30% - מבחן בית

קבוצה 03 – פרופ' ורשנר דניאל
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

ננוביוטכנולוגיה (0455.3045)
NANOBIOTECHNOLOGY
פרטי הקורס
מטרת הקורס –להציג תמונת מצב עדכנית ומתהווה של תחומי מחקר ופתוח בתחום הננו-ביוטכנולוגיה ושל שילוב בינתחומי של רכיבים ביולוגיים, כימיים ומערכות מיקרואלקטרוניות ליישומים במדעי החיים, בניטור הסביבה וברפואה. הקורס ערוך במספר פרקים כשכל פרק כולל מבוא ומספר מצגות תלמידים הנבחרות על פי היצע ותיאום עם המרצה.
מס תלמידים: 30
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
- הגשת מצגת במהלך הקורס
- נוכחות

 


 

 

סוגיות במדעי המוח (0455.1559)
ISSUES IN BRAIN SCIENCES
פרטי הקורס
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום הנוירוביולוגיה ובתחום מדעי המוח ע”י מרצים אורחים ויתקיימו דיונים בסוגיות הנלמדות

 


 

 

סוציוביולוגיה (0455.2563)
ANIMAL SOCIOBIOLOGY
פרטי הקורס
דיונים בבעיות אבולוציוניות של התנהגות חברתית; ברירה קבוצתית; ברירה אינדיבידואלית; ברירת קרובים, יחסים של זכר ונקבה, הורים וילדים; שותפויות וחרקים חברתיים; מערכות רבייה; טריטוריות ולהקות.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
הספר אלטרואיזם טווסים ועקרון ההכבדה

 


 

 

סטטיסטיקה (0455.1806)
Statistics
פרטי הקורס
תוכן הקורס


הסתברות:

מושגי יסוד בהסתברות:
• מרחב מדגם, מאורעות, פעולות בין מאורעות.
• קומבינטוריקה.
• הסתברות: הגדרה ותכונות, הסתברות מותנית: נוסחת ההסתברות השלמה ונוסחת בייס, אי תלות בין מאורעות.

משתנה מקרי בדיד:
• פונקצית ההסתברות, תוחלת ושונות.
• התפלגויות: בינומית, גיאומטרית, פואסונית.

משתנה מקרי רציף:
הגדרה, פונקצית צפיפות, פונקצית התפלגות.
התפלגות מעריכית והתפלגות נורמלית.

הסקה סטטיסטית:

• מבוא להסקה סטטיסטית: אוכלוסייה, מדגם מקרי, משפט הגבול המרכזי.
• הסקה סטטיסטית - מושגי יסוד: אמידה נקודתית ורווחי סמך, בדיקת השערות: ניסוח השערות, טעויות מסוג I ו II, חישוב של מובהקות התוצאה (p-value).
• הסקה סטטיסטית: לגבי תוחלת אחת כשהשונות ידועה ואינה ידועה, הפרש תוחלות במדגמים ב”ת ובמדגמים מזווגים. כולל ניתוח של פלטי SPSS.
• מבחנים לא פרמטריים: מבחן לאי תלות.

מתאם ורגרסיה

• תרשים פיזור
• מקדם מיתאם
• קו רגרסיה
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
במהלך הסמסטר ינתנו 10 בחנים ממוחשבים שחובה להגישם. לכל בוחן משקל של עד 1 נקודה (סך הניקוד המכסימלי על הבחנים 10 נקודות). הציון בקורס יקבע על פי ציון המבחן הסופי במשקל 90% + סך ציוני הבחנים.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


• אלונה רביב ותלמה לויתן, מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – הסתברות
• אלונה רביב ותלמה לויתן, מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – הסקה סטטיסטית
• אורי ליברמן, מבוא לתורת ההסתברות
• אוניברסיטה פתוחה, קורסים למדעי החברה ולמדעים מדויקים
• רונית אייזנבך, סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים
• Statistics: A biomedical introduction Brown & Hollander,
• Statistics Freedman, Pisani & Purves,

 


 

 

סיורי גן זואולוגי (0455.1640)
Trips in the experimental zoo & Natural History Museum
פרטי הקורס
הקורס נועד לחשוף את התלמידים לבעלי החיים של ישראל, ולמגוון נושאי מחקר בזואולוגיה כגון אקולוגיה, התנהגות, טקסונומיה, אבולוציה, פאוניסטיקה ופיזיולוגיה. בכל סיור בקורס יסירו הסטודנטים בגן או במוזיאון עם אחד מהמרצים של המחלקה לזואולוגיה על פי הרשימה שלמטה
רשימת הסיורים
1. אקולוגיה התנהגותית של עופות – ארנון לוטם
2. שמירת טבע של דורסים –יוסי לשם
3. טורפים –דוד עילם
4. חישה אקטיבית - כיצד תופשים בעלי חיים את סביבתם– יוסי יובל
5. מוזיאונים לטבע, שמירת טבע ואוספי הטבע הלאומיים של ישראל –תמר דיין
6. מה ניתן ללמוד ממחקר חיות מודל אלטרנטיביות? –נגה קרונפלד
7. ביוגיאוגרפיה – שי מאירי
8. חרקים: מגוון ביולוגי, התנהגות, אקולוגיה –אמנון פרידברג, נטע דורצ’ין
מס תלמידים: 100
דרישות קדם: קורס מבוא לעולם החי, קורס אקולוגיה (קבלת סטודנטים שלא למדו קורסים אלה מותנית בראיון עם מרכז הקורס)
נוכחות חובה
הרכב ציון:
חובת השתתפות בסיורים. סטודנט\ית שתחמיץ\יחמיץ סיורים מכל סיבה שהיא לא יזכה בנקודת זכות אקדמית.
קבלת סטודנטים משנים ב’ ו-ג’ על בסיס מקום פנוי וראיון עם מרכז הקורס

ספרות:


Darwin, C. R. 1859. On the origin of species by means of natural selection. John Murray. London.

 


 

 

סמינר באקולוגיה ואבולוציה (0455.4005)
Seminar in Ecology and Evolution
פרטי הקורס
הקורס ישמש פורום להצגה בעל פה של הסמינריונים אותם הכינו הסטודנטים במסגרת סמינריון החובה בפני שאר תלמידי התכנית.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הצגת סמינריון בעל פה

 


 

 

סמינר בביולוגיה כימיה - ג' (0455.3850)
Seminar Biology-Chemistry
פרטי הקורס
הקורס יינתן אחת לשבוע, בסמסטר ב’. הסטודנטים (שנה ג’) יציגו כל אחד בתורו סמינריון בע”פ. נושא הסמינריון יתואם עם מרכזי התכנית כימיה-ביולוגיה (פרופ’ יואב הניס מהפקולטה למדעי החיים, או דר’ מיכה פרידמן מביה”ס לכימיה). נושא הסמינריון יכול להיות מבוסס על פרוייקט המחקר שהסטודנט\ית מבצע\ת באחת ממעבדות המחקר . לחליפין, ניתן להציג עבודה סמינריונית בנושא שיתואם עם אחד ממרכזי התוכנית.
דרישות קדם: מיועד לתלמידי שנה ג’ במסלול כימיה-ביולוגיה
נוכחות חובה
הרכב ציון:
כל סטודנט יגיש סמינר בע”פ, הציון יינתן עבור המצגות.

 


 

 

סמינר בחקר התודעה (0455.1700)
Issues in the Study of Consciousness
פרטי הקורס
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום חקר התודעה על ידי מרצים אורחים ויתקיים דיון בסוגיות הנלמדות
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה

 


 

 

סמינר בחקר התודעה ב' (0455.2700)
Issues in the Study of Consciousness
פרטי הקורס
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום חקר התודעה על ידי מרצים אורחים וייתקיים דיון בסוגיות הנלמדות
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה

 


 

 

סמינר בחקר התודעה ג' (0455.3077)
Issues in the Study of Consciousness
פרטי הקורס
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום חקר התודעה על ידי מרצים אורחים וייתקיים דיון בסוגיות הנלמדות
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה

 


 

 

סמינר ביוטכנולוגיה א' (0455.1459)
Biotechnology Seminar A
פרטי הקורס
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום הביו והננו-טכנולוגיה ע”י מרצים אורחים, ויתקיימו דיונים בסוגיות הנלמדות. המטרה בסמינר זה הינה לחשוף את הסטודנטים למגוון העצום של מדע בסיסי בעל פוטנציאל ישומי.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה

 


 

 

סמינר לתלמידי התוכנית למצטיינים (0455.2525)
SEMINAR OF THE EXCELLING PROGRAM
פרטי הקורס
תלמידי התכנית ירצו במסגרת סמינר מיוחד לתלמידים בתכנית שיזכה אותם ב-2 ש”ס בכל שנה. התלמידים חייבים להיות נוכחים בכל המפגשים במשך כל שנות התכנית, עד סיום כל חובותיהם לתואר.

במהלך השנים השונות התלמידים יבצעו מטלות שונות במסגרת הסמינר:
שנה ב’ – בכל סמסטר כל אחד מהסטודנטים בתכנית יעביר הרצאה אחת. ההרצאות יינתנו על מאמר מדעי חדשני או על פרוייקט מחקרי אותו ביצע הסטודנט במהלך הקיץ בין שנה א’ לשנה ב’, כמוכן הסטודנטים בסמינר יחולקו לקבוצות של 3-4 סטודנטים שיבחרו נושא מחקר וירצו על מאמרים שקשורים בנושא זה ויעמיקו את הידע של כל חברי הסמינר בתחום.

חובה על התלמידים לקבל אישור ממנחי התכנית על נושא ההרצאה לפני מתן ההרצאה. חבר הסגל המנחה את התלמיד (בקריאה מודרכת, בסמינריון או בפרוייקט) יוזמן על ידי הסטודנטים להיות נוכח בזמן ההרצאה.
דרישות קדם: מיועד לסטודנטים בתכנית המחקרית בלבד
נוכחות חובה

 


 

 

סמינר לתלמידי התוכנית למצטיינים (0455.3109)
SEMINAR OF THE EXCELLING PROGRAM
פרטי הקורס
תלמידי התכנית ירצו במסגרת סמינר מיוחד לתלמידים בתכנית שיזכה אותם ב-2 ש”ס בכל שנה. התלמידים חייבים להיות נוכחים בכל המפגשים במשך כל שנות התכנית, עד סיום כל חובותיהם לתואר.

במהלך השנים השונות התלמידים יבצעו מטלות שונות במסגרת הסמינר:
שנה ג’ - בכל סמסטר כל אחד מהסטודנטים בתכנית יעביר הרצאה אחת. באחת ההרצאות לפחות יציגו הסטודנטים את אחד הפרוייקטים המחקרים שביצעו ובהרצאה השנייה יציגו את הפרוייקט השני או את עבודת הסמינריון או את הצעת המחקר שכתבו במסגרת הקורס קריאה מודרכת.

חובה על התלמידים לקבל אישור ממנחי התכנית על נושא ההרצאה לפני מתן ההרצאה. חבר הסגל המנחה את התלמיד (בקריאה מודרכת, בסמינריון או בפרוייקט) יוזמן על ידי הסטודנטים להיות נוכח בזמן ההרצאה.
דרישות קדם: מיועד לסטודנטים בתכנית המחקרית בלבד
נוכחות חובה

 


 

 

סמינר לתלמידי התכנית למצטיינים (0455.1000)
SEMINAR OF THE EXCELLING PROGRAM
פרטי הקורס
תלמידי התכנית ירצו במסגרת סמינר מיוחד לתלמידים בתכנית שיזכה אותם ב-2 ש”ס בכל שנה. התלמידים חייבים להיות נוכחים בכל המפגשים במשך כל שנות התכנית, עד סיום כל חובותיהם לתואר.

במהלך השנים השונות התלמידים יבצעו מטלות שונות במסגרת הסמינר:
שנה א’ – הסמינר יכלול הרצאות של מספר חברי פקולטה על תחומי המחקר שלהם, לימוד קריאה והצגה של מאמר מדעי והסקת מסקנות ממנו. בסוף השנה הסטודנטים יעבירו הרצאה על מאמר מדעי שיבחרו, אותו יכינו בעזרתם של המנחים של התכנית והחונכים האישיים.

חובה על התלמידים לקבל אישור ממנחי התכנית על נושא ההרצאה לפני מתן ההרצאה. חבר הסגל המנחה את התלמיד (בקריאה מודרכת, בסמינריון או בפרוייקט) יוזמן על ידי הסטודנטים להיות נוכח בזמן ההרצאה.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה

 


 

 

סמינר מדעי המוח - א' (0455.2824)
SEMINAR IN BRAIN SCIENCES
פרטי הקורס
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום הנוירוביולוגיה ובתחום מדעי המוח ע”י מרצים אורחים ויתקיימו דיונים בסוגיות הנלמדות

 


 

 

סמינר מדעי המוח - ב' (0455.3824)
BRAIN SCIENCES - SEMINAR
פרטי הקורס
במסגרת הקורס יינתנו הרצאות בתחום הנוירוביולוגיה ובתחום מדעי המוח ע”י מרצים אורחים ויתקיימו דיונים בסוגיות הנלמדות. בסמסטר ב’ יוצגו פרוייקטים על ידי התלמידים לכלל תלמידי המסלול
דרישות קדם: מיועד לתלמידי תואר ראשון במסגרת בית ספר סגול למדעי המוח
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הציון הסופי לתלמידי שנה ג יקבע על סמך תקציר המחקר והצגת הפרוייקט.

 


 

 

סמינריון - גילוי פיתוח ואיפיון תרופות (0455.3463)
Seminar – Drug discovery, development and validation
פרטי הקורס
- תכנון מבנה של תרופות (drug design) ויחסי גומלין מבנה – פעילות (structure activity relationship).
- פרמקולוגיה וטטכסיקולוגיה פרה-קלינית.
- ניסויים קליניים, שלבים, עקרונות, תכנון וביצוע, טרום רישום.
- הערכת יעילות של תרופות.
- תופעות לוואי של תרופות: תחלואה הנגרמת ע”י תרופות והשלכותיה על תהליכי הפיתוח.
- הערכת תועלת/סיכון בתרופות.
דרישות קדם: מיועד לתלמידי ביוטכנולוגיה.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הקורס יכלול סמינריון בע”פ שמשקלו בציון הסופי 50% ועובודה בכתב שמשקלה בציון הסופי 50%
 

 


 

 

סמינריון בכתב (0455.3000)
A written seminar
פרטי הקורס
ראו מידע נוסף בידיעון -

פרק ז’ - מבנה הלימודים, סעיף 4: עבודה סמינריונית
דרישות קדם: (לתואר ראשון בלבד)
נוכחות חובה

 


 

 

סמינריון בכתב (0455.6000)
פרטי הקורס
ראו מידע נוסף בידיעון -

פרק ז' - מבנה הלימודים, סעיף 4: עבודה סמינריונית
דרישות קדם: (לתואר ראשון בלבד)

 


 

 

סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית (0455.3123)
written seminar – biochemistry and molecular biology
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
הרכב ציון:
סמינריון
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית (0455.6123)
written seminar – biochemistry and molecular biology
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב בביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים (0455.3126)
written seminar – molecular biology and ecology of plants
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
הרכב ציון:
סמינריון
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב בביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים (0455.6126)
written seminar – molecular biology and ecology of plants
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב בזואולוגיה (0455.3124)
written seminar – zoology
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
הרכב ציון:
סמינריון
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב בזואולוגיה (0455.6124)
written seminar – zoology
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב בחקר התא ובאימונולוגיה (0455.3125)
written seminar – cell research and immunology
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
הרכב ציון:
סמינריון
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב בחקר התא ובאימונולוגיה (0455.6125)
written seminar – cell research and immunology
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב במיקרוביולוגיה מולקולרית ובביוטכנולוגיה (0455.3127)
written seminar – molecular microbiology and biotechnology
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
הרכב ציון:
סמינריון
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב במיקרוביולוגיה מולקולרית ובביוטכנולוגיה (0455.6127)
written seminar – molecular microbiology and biotechnology
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב בנוירוביולוגיה (0455.3128)
written seminar – neurobiology
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
הרכב ציון:
סמינריון
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

סמינריון בכתב בנוירוביולוגיה (0455.6128)
written seminar – neurobiology
פרטי הקורס
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון (למעבר לידיעון) בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
דרישות קדם: אין
מטלת סיום: עבודה

 


 

 

עמידות לתרופות (0455.3879)
Drug Resistance
פרטי הקורס
תוכן הקורס:
רכישת עמידות לתרופות נפוצה בין כל היצורים הכוללים וירוסים, חיידקים, פטריות, פרוטיסטים ותאים סרטניים. בעיקרו של דבר, זוהי דוגמא להשפעה מהירה על אבולוציה של אורגניזמים המתרחשת על פני טווחי זמן קצרים יחסית הניתנים למדידה. הקורס ידון במספר מכניזמים לרכישת עמידות בהן משתמשים אורגניזמים מקבוצות שונות ויעסוק במנגנוני פעילות מולקולריים של תרופות שונות ותגובות הנגד של אורגניזמים לתרופות אלה, שמקורן גנטי או אפיגנטי.
ההרצאות יתמקדו בהיבטים רפואיים וחקלאיים של עמידות לתרופות כולל דוגמאות רלוונטיות של זיהומים נפוצים: שחפת, פתוגנים פטרייתיים של צמחים ובעלי חיים, מחלות הנגרמות על ידי פרוטיסטים כגון מלריה וכן מנגנונים שונים בשימוש תאים סרטניים לפיתוח עמידות מהירה לכימותרפיה. נדון בסוגים השונים של עמידות לתרופות, במנגנונים השונים האופייניים לסוגים אלה, הכוללים אמצעים גנטיים ואפיגנטיים וכן בתגובות הנגד של אורגניזמים כדי למנוע או להילחם בהתפתחות של עמידות לתרופות מכל הסוגים.
הקורס יכלול הרצאות על פתוגנים שונים, התרופות המשמשות לטיפול בהם, מנגנוני עמידות שלהם והגישות לטיפולים מוצלחים בהם. תידרש קריאה של מאמרים רלוונטיים בספרות המדעית.

ההרצאות תינתנה בעברית, מלוות במצגות באנגלית.
דרישות קדם: מיקרוביולוגיה, גנטיקה כללית, גנטיקה של מיקרואורגניזמים
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

עקרונות ביוטכנולוגיים בהנדסת רקמות (0455.3834)
Biotechnological principles in tissue engineering
פרטי הקורס
תאור הקורס:
גישת השתלת איברים לחולים מוגבלת במספר התורמים, עובדה המשאירה כל שנה מאות אלפי חולים ללא טיפול יעיל. הנדסת רקמות הינה גישה רב תחומית, חדשה, המשלבת עקרונות ממדעי החיים, חומרים, הנדסה ורפואה במטרה ליצר רקמה חלופית מתפקדת. בגישה זו, במקום לאכלס את האיבר הפגוע בתאים מבודדים (למשל ע”י הזרקה), מגדלים תאים בתוך ביוחומרים תלת-מימדיים ומספקים להם תנאים מיטביים להתארגנות לרקמה. לאחר מכן הרקמה המהונדסת מושתלת במקום הרקמה הפגומה.
בקורס זה יוצגו העקרונות הבסיסיים של הנדסת הרקמות, דינמיקה ומורפולוגיה של רקמות, ביו-חומרים, ביו-ראקטורים, מערכות שחרור מבוקר של פקטורי גידול, מקורות תאים להנדסת רקמות , ביולוגיה של תאי גזע, מיקרו וננוטכנולוגיות בהנדסת רקמות, ושיטות אנליזה.
דרישות קדם: עדיפות תינתן לתלמידי תואר ראשון במסלול ביוטכנולוגיה.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מטלות: מצגת + מבחן

 


 

 

פאוניסטיקה של עופות ודוחיים (0455.2656)
Vertebrate Faunistics - mammals and reptiles
פרטי הקורס
הקורס יעסוק באקולוגיה, ביולוגיה ותפוצה של יונקים וזוחלים תוך הדגשת אלה המצויים בארץ. ההוראה תתקיים בצורת הרצאות, סיורים בשדה (6 ימי סיור), בגן הזואולוגי ובמעבדת הגדרה.

היציאה לסיורים עשויה להיות ערב לפני הסיור והלינה עשויה להיות בשטח. אי השתתפות ביותר מיום סיור אחד מחייבת השלמה של ימי הסיור החסרים. הסיורים כוללים הליכה ברגל במסלולי הליכה קשים לעתים. הלינה בסיורים כרוכה בתשלום לאכסניה. מועדי הסיורים יכולים להשתנות עקב מזג האוויר.

הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי שיתקיים לפני תחילת הסמסטר. מספר התלמידים בקורס מוגבל.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
כל תלמיד יחויב בהכנת סמינר אישי והצגתו ובבחינה.
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

פאוניסטיקה של בעלי חוליות - זוחלים ויונקים (0455.2750)
Faunistics of reptiles and mammals
פרטי הקורס
הקורס יעסוק באקולוגיה, ביולוגיה ותפוצה של זוחלים ויונקים תוך הדגשת אלה המצויים בארץ. ההוראה תתקיים בצורת הרצאות, סיורים בשדה [5 ימי סיור] ובגן הזואולוגי ובמעבדת הגדרה.

היציאה לסיורים עלולה להיות ערב לפני הסיור והלינה עלולה להיות בשטח. אי השתתפות ביותר מיום סיור אחד מחייבת השלמה של ימי הסיור החסרים.

הלינה בסיורים כרוכה בתשלום לאכסניה

מועדי הסיורים יכולים להשתנות עקב מזג האוויר.
מס תלמידים: 25
דרישות קדם: כל תלמיד מחוייב בראיון לפני התחלת הלימודים.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
סמינריון 20%, בחינה 80%
מטלת סיום: בחינה בכתב
ספרות:
רשימת הספרות תמצא באתר הקורס.

 


 

 

פאוניסטיקה של חרקים א' (0455.3830)
Insect Faunistics A
פרטי הקורס
מטרת הקורס ותוכנו:
להמחיש לתלמידים את מושג ”המגוון הביולוגי”, כפי שהוא בא לידי ביטוי ברב-גוניות הביולוגית במחלקת החרקים, כולל מגוון המינים, התפתחות, מבנה, תזונה, רבייה, התנהגות, התגוננות ואדפטציות מיוחדות; להציג את משמעותם של החרקים בנופים הטבעיים ואת יחסיהם המורכבים עם האדם, תוך שימת דגש על חשיבות החרקים כמאביקים, מזיקים, מעבירי מחלות וכאמצעים להדברה ביולוגית; לברר את הבסיס האנטומי והפונקציונלי להצלחה האבולוציונית של החרקים; להרחיב את ההכרות של התלמידים עם הסדרות העיקריות של החרקים ועם עולם החי של ישראל.
הקורס מומלץ במיוחד למתעניינים במגוון הביולוגי, בפאוניסטיקה, בשמירת טבע ובהגנת הצומח.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן ביניים (20% מהציון הסופי בקורס) ומבחן מסכם (80% מהציון הסופי).
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


האנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 3 – חרקים.

Gullan P. and Cranston P.
2010. The Insects – an Outline of Entomology


Grimaldi D and Engel M. 2004. Evolution of the Insects

 


 

 

פאוניסטיקה של חרקים ב' (0455.3831)
Insect Faunistics B
פרטי הקורס
מטרת הקורס ותוכנו:
קורס משלים לקורס ’פאוניסטיקה של חרקים א’, הכולל מעבדות וסיורים להכרת מגוון מיני חרקים, התפתחות, מבנה, תזונה, רבייה, התנהגות, התגוננות ואדפטציות מיוחדות. הקורס יציג לתלמידים חרקים חיים ומשומרים (במעבדות) וחרקים חיים בסביבתם הטבעית (בסיורים). המטרה העיקרית של הקורס היא להכיר לתלמידים את סדרות החרקים העיקריות בישראל ואת המינים הנפוצים בהן.
לא ניתן לקחת קורס זה מבלי לקחת את הקורס ’פאוניסטיקה של חרקים א’ באותו הסמסטר (הקורסים יתקיימו ברצף).
מס תלמידים: 36
דרישות קדם: הקורס ’פאוניסטיקה של חרקים א’ המועבר באותו הסמסטר.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
שעתיים בשבוע (מעבדה), שישה ימי סיור, הכנת אוסף חרקים, ומבחן סופי בעל פה.
הערכת מדריך (10%)
ציון על האוסף (20%)
מבחן סופי (70%)

ספרות:


האנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 3 – חרקים.

Gullan P. and Cranston P. 2010. The Insects – an Outline of Entomology

Grimaldi D and Engel M. 2004. Evolution of the Insects

 


 

 

פיזיולוגיה של בעלי חיים (0455.2552)
Animal Physiology
פרטי הקורס
לימוד בגישה השוואתית, של העקרונות הבסיסיים בתהליכים הפיסיולוגיים ותפקודי מערכות הגוף, בבעלי חיים מבתי גידול שונים.

הנושאים המרכזיים יכללו I. פיסיולוגיה כללית:
• הומאוסטזיס, הרכב נוזלי הגוף ומדוריהם.
• התא כיחידה הומאוסטטית, השפעת הטמפרטורה על תהליכים ביולוגיים.
• כוחות מניעים, זרמים ושטפים טרנס-ממברנליים של מים ומומסים.
• מעבר דרך אפיטלים
• תפקודי הכיליה היונקית.

II רקמות אקסיטביליות:
• יצירת סיגנלים והולכתם במערכת העצבית.
• אלקטרופיסיולוגיה ומכניקה של התכווצות שריר משורטט ושריר חלק.

III נשימה ותרמורגולציה:
• אנרגיה
• דם וסירקלציה.
• נשימה.
• מטבוליזם.
• תרמורגולציה.
הרכב ציון:
בחינה סופית 70%- 100% (מותנה בציוני הבחנים).
שלושה בחנים שיערכו במהלך הקורס 10% כ”א. ציון הבחנים הוא ציון מגן לפיכך רק בוחן שציונו גבוה מציון הבחינה יובא בחשבון בחישוב הציון הסופי.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Eckert*,R.,D. Randall and G. Augustine: Animal Phsiology. W.H. Freeman & Company.
Stein, W.D.: Channels, Carriers and Pumps. An Introduction to Membrane Transport. Academic Press Inc.
Schmidt-Nielsen*, K. Animal Physiology. Adaptation and Environment Cambridge University Press.

 


 

 

פיסיולוגיה של הצמח (0455.2527)
Plant Physiology
פרטי הקורס
• הקדמה - ייחודיותו של הצמח
• פוטוסינטזה כמאפיינת את התא הצמחי
• התמרת אור לאנרגיה כימית , פוטואינהיביציה
• קיבוע פחמן ופוטורספירציה
מנגנוני בקרה בראקציות האור ובקבוע פחמן
• קליטת מים ומינרלים
• עקת מלח ומנגנוני עמידות למליחות (גנים מעורבים והנדסה גנטית)
• מנגנון תנועת המים בצמח השלם (Cohesion-Tension Theory)
• תגובת הצמח למתכות כבדות, צמחים צוברי מתכות, ביוטכנולוגיה סביבתית
• בקרת פיוניות בתגובה לאותות סביבתיים, ואיתות בתאי צמחים
• טרנסלוקציה של מוטמעים ויחסי מקור (SOURCE) - מבלע (SINK)
• הורמונים צמחיים ותהליכי צמיחה
• בקרת התמיינות
• בקרת התפתחות
• תגובות לעקה
• בקרת גידול והתפתחות העובר והנבט
• הזדקנות ואפופטוזה
• אינטראקציות בין פתוגנים וצמחים
• תגובות הצמח לעקות אביוטיות
• סיכום - לאן מועדות פנינו
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
בחינה סופית 100%
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

פיסיולוגיה של הצמח - מעבדה (0455.2503)
PLANT PHYSIOLOGY - LAB
פרטי הקורס
מעבדה זו תשלים ותוסיף להבנה של החומר הנלמד בקורס התיאורטי אך מהווה קורס בפני עצמו.

המעבדה תכלול את הנושאים הבאים:
• שיטות ביופסיקליות וביוכימיות למדידת שיעורי פוטוסינתזה.
• ? מדידת מעבר אלקטרונים במערך הפוטוסינתטי בממברנות התילקואידים.
• ? בקרה הורמונלית של צמיחת נבטים.
• ? רגולציה של פעילות העמילאז בזרעים נובטים.
• ? זיהוי האנזים עמילאז באמצעות אלקטרופורזה בג’ל פוליאקרילאמיד (SDS-PAGE) והגבה עם נוגדן (Western blotting).
• ? איפיון פנוטיפי וגנוטיפי של מוטנטים של ארבידופסיס הרגישים למלח.
דרישות קדם: המעבדה מיועדת לתלמידים שלמדו או לומדים במקביל את קורס החובה בפיזיולוגיה של הצמח.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי:
בחנים 15%
דו”חות מעבדה 35%
הערכת מדריך 50%

 


 

 

פיסיקה א' (0455.1805)
Physics A, Life-Science Students
פרטי הקורס
1. מבוא; מדידות ויחידות פיזיקאליות, מערכת היחידות SI.
2. וקטורים; חיבור וקטורים, רכיבים, וקטורי יחידה, מכפלה וקטורית וסקלרית.
3. קינמטיקה; תנועה על קו ישר; תנועה קצובה, תנועה בתאוצה קבועה, נפילה חופשית. תנועה במישור.
4. דינמיקה; סוגי כוחות, חוקי ניוטון, מצבי שווי משקל, תנועה מעגלית.
5. עבודה ואנרגיה קינטית.
6. אנרגיה פוטנציאלית, שימור אנרגיה מכנית, שימור אנרגיה.
7. מתקף ותנע קווי; שימור התנע, התנגשויות.
8. תנועה הרמונית פשוטה.
9. (אופציונאלי) הידרוסטטיקה; חוק פסקל, חוק ארכימדס, הידרודינמיקה; משוואת

הערות:
1. תתכן הקדמת הנושאים 1 ו- 2 בפיזיקה ב לסוף סמסטר א’ ע”מ לאפשר את הקניית הרקע הדרוש לקורסים אחרים המתקיימים בסמסטר ב.
2. דוגמאות רלוונטיות מתחום מדעי החיים יובאו במהלך הקורס.
 
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
90 נקודות מבחן סופי, 10 נקודות הגשת תרגילים בהגשת לפחות 80% מהתרגילים.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamental of Physics, Extended. John Willey & Sons

 


 

 

פיסיקה א' (0455.1817)
Physics A, Life-Science Students
פרטי הקורס
) חשבון וקטורי.
2) קינמטיקה במימד אחד – מושגים בסיסיים, העתק, מהירות ותאוצה, תנועה במהירות קבועה, תנועה שוות תאוצה ותנועה בליסטית.
3) חוקי ניוטון - מושג הכח, שלושת חוקי התנועה, פתרון בעיות סטטיות ובעיות דינמיות בהן מתקיימת תנועה שוות תאוצה, תנועה תחת כח קבוע, חיכוך סטטי וקינטי, חוק הכבידה האוניברסלי.
4) שיווי משקל.
5) הידרוסטטיקה – נוזלים במנוחה.
6) עבודה ואנרגיה – אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, חוק שימור האנרגיה.
7) חום.
8) הספק, מכונות פשוטות, מומנטים.
9) תנע, שימור תנע קווי, התנגשויות אלסטיות ופלסטיות במימד אחד.
10) תנועה מעגלית – קינמטיקה ודינמיקה ש תנועה מעגלית קצובה.
(11 תנועה הרמונית – תנועה מחזורית. קינמטיקה ודינמיקה של תנועה הרמונית פשוטה. בעיות מסה- קפיץ.
12) הידרודינמיקה – תנועה בנוזלים.
13) מבוא לדיפוזיה
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
תלמיד לא ייגש לבחינה הסופית אם לא יגיש לפחות 80% מהתרגילים. הציון הסופי יקבע כדלקמן: בחינה-90%. הגשת תרגילים: 10%.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


H.D. Young and R.A Freedman, Sears and Zemansky\\\\’s University Physics. Addison-Wesley, 2000.

 


 

 

פיסיקה ב' (0455.1807)
Physics - B
פרטי הקורס
פיזיקה ב – חשמל ומגנטיות
1. המטען החשמלי, חוק קולון.
2. שדה חשמלי, חוק גאוס.
3. פוטנציאל חשמלי, קיבול.
4. זרם והתנגדות, חוק אוהם, מעגלים חשמליים.
5. השדה המגנטי, כוח לורנץ, תנועה בשדות משולבים.
6. חוק אמפר.
7. השראה א”מ, חוק פרדי, חוק לנץ.
8. גלים מכניים; אפיונים כלליים, גל במיתר, גלי קול, גא”מ, הרכבת גלים.
9. אופטיקה גאומטרית; החזרה, שבירה, מראות, עדשות דקות, מכשירים אופטיים.


הערות:
1. תתכן הקדמת הנושאים 1 ו- 2 בפיזיקה ב לסוף סמסטר א’ ע”מ לאפשר את הקניית הרקע הדרוש לקורסים אחרים המתקיימים בסמסטר ב.
2. דוגמאות רלוונטיות מתחום מדעי החיים יובאו במהלך הקורס.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
90 נקודות מבחן סופי, 10 נקודות הגשת תרגילים בהגשת לפחות 80% מהתרגילים.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamental of Physics, Extended. John Willey & Sons

 


 

 

פיסיקה ב' (0455.2815)
Physics - B
פרטי הקורס
פיזיקה ב – חשמל ומגנטיות
1. המטען החשמלי, חוק קולון.
2. שדה חשמלי, חוק גאוס.
3. פוטנציאל חשמלי, קיבול.
4. זרם והתנגדות, חוק אוהם, מעגלים חשמליים.
5. השדה המגנטי, כוח לורנץ, תנועה בשדות משולבים.
6. חוק אמפר.
7. השראה א”מ, חוק פרדי, חוק לנץ.
8. גלים מכניים; אפיונים כלליים, גל במיתר, גלי קול, גא”מ, הרכבת גלים.
9. אופטיקה גאומטרית; החזרה, שבירה, מראות, עדשות דקות, מכשירים אופטיים.


הערות:
1. תתכן הקדמת הנושאים 1 ו- 2 בפיזיקה ב לסוף סמסטר א’ ע”מ לאפשר את הקניית הרקע הדרוש לקורסים אחרים המתקיימים בסמסטר ב.
2. דוגמאות רלוונטיות מתחום מדעי החיים יובאו במהלך הקורס.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
90 נקודות מבחן סופי, 10 נקודות הגשת תרגילים בהגשת לפחות 80% מהתרגילים.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamental of Physics, Extended. John Willey & Sons

 


 

 

פרמקולוגיה (0455.3465)
Pharmacology for Biotechnologists
פרטי הקורס
- הקורס יקנה בסיס כללי בפרמקולוגיה אשר ייתן בידי הסטודנט כלים הדרושים להשלמת הידע בתחומים הספציפיים השונים של הטיפול התרופתי, הדגש בקורס יושם על מנגנוני הפעולה ברמת התא, הרקמה והאיבר.
- פרמקוקינטיקה (משטר מינון בשלבי חיים).
- פרמקודינמיקה ומערכת העצבים האוטונומית (שינויים פרמקודינמיים, גיל ומטען גנטי)
- כיווץ והרפייהה של כלי דם ושריר חלק (יתר לחץ דם, אנגינה פקטוריס, אסטמה).
- מערכת הורמונלית (סטרואידים, ויסות פריון).
- מערכת העצבים המרכזית ונוירוטרנסמיטורים (הרדמה, פרקינסון, סכיזופרניה ודכאון)
- עקרונות טיפול אנטימיקרוביאלי
- עקרונות כימותרפיה בסרטן
- תרפיה גנטית
- תופעות לוואי, תופעות שליליות ושימוש לרעה בתרופות (רעילות, התמכרות).
- מערכות שיגור תרופות.
- רפואה רגנרטיבית.
דרישות קדם: מבוא לביולוגיה של התא. ביוכימיה א’.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
ציון לפי בחינה בכתב. הקורס הוא חובה לתלמידי התכנית לביולוגיה בהדגש ביוטכנולוגיה וקורס בחירה לתלמידי מסלולים אחרים.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


Rang H.P., Dale, M.M., Ritter J.M. and Moore P.K.
Pharmacology 5th edition (2003)

 


 

 

פרקים בביוטכנולוגיה (0455.3779)
CHAPTERS IN BIOTECHNOLOGY
פרטי הקורס
• מבוא: תהליך פיתוח של מוצר ביוטכנולוגי
• ביוקטליזה יישומית: שימושים תעשייתיים, אנאליטיים ודיאגנוסטיים באנזימים ; ייצור מיקרוביאלי של תוספי מזון, כימיקלים ותרופות: יישומים תעשייתיים של מיקרואורגניזמים בתעשיות המזון, הפרמצבטיקה והכימיה; • ייצור נוגדנים: נוגדנים פוליקלונאליים ומונוקלונאלים, ייצור ופיתוח נוגדנים חדשים בביולוגיה מולקולרית.
• תרביות תאים מבע”ח
דרישות קדם: מבוא לביולוגיה של התא. ביוכימיה א’
נוכחות חובה
הרכב ציון:
חובת הקורס: הכנת עבודה והעברת מצגת קצרה על טכנולוגיה/מוצר במהלך הקורס (70% מהציון)+ בחינה בכתב על מושגי יסוד (30% מהציון).
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

פרקים נבחרים בחסרי חוליות חופיים (0455.3379)
SELECTED TOPICS IN BIOLOGY OF LITTORAL INVERTEBRATES
פרטי הקורס
במשך הקורס הסטודנטים יעסקו בהדרכה פעילה והנחיה של נוער במעבדות ובסיורים. פעילות זו נועדה לקרב את הנוער לחי הימי של חופי הארץ, תוך כדי מתן חומר רקע תאורטי ובשילוב תצפיות שדה ומעבדה.
הקורס נועד לחשוף לפני הנוער את הייחודיות של סביבת החיים הימית החופית ובעלי-החיים המצויים בה.
היקף הפעילות בסמסטר הינה פגישות שבועיות כ”א של 3 שעות, מתוכן שעה אחת תוקדש ללימוד האורגניזמים ולאחר מכן במשך שעתיים יועסקו הסטודנטים בהדרכה ובהפעלה של הנוער וזאת בפיקוח אקדמי.
במשך הקורס יערכו סיורים לחוף ים סלעי וחוף חולי.
דרישות קדם: דרישות מוקדמות: קורס חסרי חוליות ושיחה מקדימה עם המורה.

נוכחות חובה
הרכב ציון:
בסיום הקורס ידרשו הסטודנטים להגיש פרוסמינריון בכתב הקשור לאחד מהנושאים שנלמדו
מטלת סיום: עבודה\פרויקט

 


 

 

פרקים נבחרים בפיסיולוגיה של בע"ח (0455.2534)
Selected Topics in Animal Physiology, Laboratory
פרטי הקורס
0455.2534 פרקים נבחרים בפיסיולוגיה של בע"ח
Selected Topics in Animal Physiology, Laboratory
מרכזי הקורס:
ד''ר יצחק מיכאלבסקי (https://www6.tau.ac.il/michaelevski/ )
ד''ר אנטון שיינין (https://www6.tau.ac.il/michaelevski/index.php/about/lab-members/17-lab-members/current/51-dr-anton-sheinin )
פרטי הקורס
מטרת הקורס: להקנות לתלמידים הבנה מעמיקה של תהליכים פיזיולוגיים נבחרים ולרכוש מיומנויות ניסיוניות, איסוף ועיבוד נתונים של מגוון פרמטרים פיזיולוגיים תוך שימוש בציוד מחקרי מתקדם.
אוכלוסיית היעד: במסגרת קורסי חובת בחירה לתלמידי תואר ראשון, שנה ג’.
דרישת קדם: פיזיולוגיה של בעלי חיים או מבוא לפיזיולוגיה עם שילוב של פיזיולוגיה של מערכות

הקורס מורכב מחלקים תיאורטי וניסיוני. במהלך החלק התיאורטי תינתנה הרצאות למטרת הרחבת הידע בנושאים בהם התלמידים יעסקו בחלק הניסיוני. הקורס יכסה מספר נושאים מפיזיולוגיה של מערכות ונוירופיזיולוגיה (ראה להלן). בחלק הניסיוני התלמידים יבצעו ניסויים, ינתחו ויפרשו תוצאותיהם.

הנושאים בהם יעסוק הקורס:
1. הולכה עצבית (nerve conductance)
2. אלקטרומיוגרפיה (EMG)
3. אלקטרואנצפלוגרפיה (EEG)
4. מדידת מטבוליזם, ותרמורגולציה
5. מבנה ותפקוד שריר הלב מחזור התכווצות, ECG והבקרה על קצב הלב
6. רישומים אלקרופיזיולוגיים מחתכי היפקמפוס (extracellular hippocampal slice recording)

הרכב הקורס ודרך ההוראה:
התלמידים יתארגנו בקבוצות עבודה בנות שני תלמידים כ”א על פי העדפותיהם. כל קבוצה תבצע במהלך הקורס ששה ניסויי מעבדה שונים.

הדווח על נסויי המעבדה יהיה קבוצתי. כלומר כל קבוצה תגיש דוח משותף אחד לכל ניסוי.
היקף הקורס 3 ש”ס.
נוכחות חובה הן בהרצאות והן במעבדות.
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי:
60% דו”חות המעבדה (דוח קבוצתי)
20% הערכות המדריך (על פי הפעילות במהלך המעבדה)
20% - בחינה
דרישות קדם: פיזיולוגיה של בעלי חיים או מבוא לפיזיולוגיה עם שילוב של פיזיולוגיה של מערכות
נוכחות חובה
הרכב ציון:
הרכב ציון:
הרכב הציון הסופי:
60% דו”חות המעבדה (דוח קבוצתי)
20% הערכות המדריך (על פי הפעילות במהלך המעבדה)
20% - בחינה.

ספרות:


Eckert*,R.,D. Randall and G. Augustine: Animal Phsiology. W.H. Freeman & Company.
Stein, W.D.: Channels, Carriers and Pumps. An Introduction to Membrane Transport. Academic Press Inc.
Schmidt-Nielsen*, K. Animal Physiology. Adaptation and Environment Cambridge University Press.

 


 

 

פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול (0455.3832)
Pathologies in the 21st century
פרטי הקורס
תכני הקורס
תהליכים דלקתיים מהווים חלק מהתפקוד התקין של מערכת החיסון, ומטרתם הינה להגביר את יכולת המאכסן להרחיק פתוגנים ולתווך תהליכי ריפוי. עם זאת, בקרה בלתי תקינה על גורמים מעוררי דלקת עומדת בבסיס של פתולוגיות רבות ושונות. לאחרונה חלה התקדמות רבה בהבנת ההיבטים המערכתיים, התאיים והמולקולריים העומדים בבסיס הפעילות הדלקתיות במחלות אלו. הבנה זו מובילה לפיתוחן של תרפיות חדשניות העושות את דרכן באופן הדרגתי לקליניקה. הקורס ידון בממצאים החדשים ביותר בתחומים אלו, תוך שילוב בין מחקר בסיסי לממצאים קליניים. באופן זה יקנה הקורס מבט עדכני על תחום המצוי כיום בלב המחקר המדעי ויישומו.

הקורס יעסוק בנושאים הבאים:
א. ממאירויות מוצקות - המאפיינים הדלקתיים של מיקרו-סביבת הגידול הסרטני: תאים (מקרופגים, נויטרופילים, תאים מיילואידים סופרסוריים, תאי TH17, תאי Treg), ציטוקינים, כמוקינים, פרוסטגלנדינים; דלקת כמטרה טיפולית במחלות סרטניות: מעכבי ציטוקינים וכמוקינים דלקתיים, Non-steroidal anti-inflammatory drugs.
ב. תנאי עקה חימצונית - השפעה על תהליכי ממאירות ודלקת: מאירויות מוצקות והמטלוגיות, ומערכת ה- HIF
(Hypoxia Inducible Factor) כמטרה לטיפול; מערכת החיסון במיאלומה נפוצה, וטיפולים הפועלים על מערכת החיסון במחלה זו.
ג. דלקות כרוניות במשטחים מוקוזליים: מנגנוני הגנה ראשוניים במשטחים מוקוזליים, מחלות כרוניות בריאות, מחלות מעי דלקתיות, הדלקת כמטרה לטיפול במחלות כרוניות בריאות ובמעי.
ד. מעורבות דלקת בהשמנת יתר: הסינדרום המטבולי, תאים דלקתיים ברקמת השומן, דלקת כמטרה לטיפול בהשמנת יתר.
ה. טרשת נפוצה: פתולוגיה והתפתחות המחלה, מודלים בחיות, סוגי תאי מערכת החיסון המשחקים בה תפקיד; טיפולים בטרשת נפוצה המכוונים כנגד תהליכים דלקתיים
דרישות קדם: קורס אימונולוגיה בסיסית.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מבחן בכתב – 100%.
מטלת סיום: בחינה בכתב

ספרות:


מאמרים נבחרים יינתנו לתלמידים על ידי כל מרצה, כשבועיים לפני תחילת ההרצאות שלה/שלו.

 


 

 

צמחי תועלת (0455.3059)
economic plants
פרטי הקורס
צמחי סיבים
צמחי שרף
צמחי מאכל
צמחים לתעשיית העץ
צמחי נוי
צמחי שמן
צמחים בפולחנים דתיים ובמסורת העמים

בין הצמחים הנ”ל יושם דגש על כאלה בעלי חשיבות לכלכלה העולמית כמו: שעם, גומי, קקאו, קפה ותה
דרישות קדם: דרישה מוקדמת השתתפות בקורס הכרת עולם הצומח אפשר גם במקביל
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

קוגניציה בבעלי חיים (0455.3835)
Animal Cognition
פרטי הקורס
פרטי הקורס
הקורס עוסק במכלול התכונות השכליות (זיכרון, תפיסה, למידה, הכרה, התמצאות במרחב, שפה תרבות) כפי שהם משתקפים בהתנהגותם של בעלי חיים. הדגש הוא על ההתנהגות עצמה ככלי להערכת תכונות קוגניטיביות ומכאן גם שאין כמעט חפיפה בין קורס זה לקורסים אחרים שעוסקים בתכנים דומים.
נושאים שיידונו בקורס (לא בהכרח על פי הסדר שלהלן):
• ההתנהגות ככלי להערכה של קוגניציה בבעלי חיים וכתוצר הסופי של המוח ומערכת העצבים.
• למידה, תפיסה, קשב: - אבני היסוד לקוגניציה
• זיכרון בבעלי חיים
• ניווט והתמצאות במרחב: מטקסיס ועד לניווט בעזרת מפה
• האם בעלי חיים יודעים לספור?
• האם לבעלי חיים יש רגשות? הגרת הבעיה לאור חסרונם של כלים למדידת רגשות כאלה.
• האם יש תכנון מוקדם בבעלי חיים?
• רכישה והכרת המעמד והתפקיד בחברה ו/או בקבוצה
• תקשורת, שפה, והעברה תרבותית
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
70% בחינה בכתב; 30% עבודת סיכום
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

קריאה מודרכת (0455.2997)
פרטי הקורס
מטרת הקורס – כתיבת הצעת מחקר

היות ומדובר בקורס אישי, כל סטודנט בתכנית המחקרית (במהלך שנה ג’) יבחר מנחה לקורס על פי תחום העניין שלו. הסטודנט צריך לקבל אישור לבחירתו מאחראי התכנית, לפני שפנה למנחה. מנחה הקורס לא יכול להיות מי שנעשה אצלו פרוייקט או סמינריון.
לאחר קבלת אישור אחראי התוכנית והסכמה של המנחה, יתקיימו מספר פגישות בין הסטודנט למנחה הקורס. בפגישה ראשונה: הסטודנט יקבל מאמר Review שמתאר את התחום עליו בחר לכתוב את הצעת המחקר, ילמד את התחום, ויתאם עם המנחה פגישה נוספת להבהרת נקודות לא ברורות ולקבלת מאמר ספציפי בתחום. בפגישות הבאות (בין 3 ל-4 פגישות) הסטודנט יקבל בכל פעם מאמר חדש (יכול להיות מאמר של החוקר עצמו או כל מאמר אחר בתחום) יקרא אותו, ויתאם פגישה עם המנחה כדי להבהיר נקודות לא ברורות.
קריאת המאמרים והפגישות צריכות להביא את הסטודנט להכיר את הידע העכשווי בתחום בו יכתוב את הצעת המחקר. בפגישה האחרונה יציג הסטודנט למנחה, בקווים כלליים, את הצעת המחקר שבכוונתו לכתוב וידון איתו ברעיונות.
לאחר סיום חלק הקריאה והפגישות של הקורס יכתוב הסטודנט הצעת מחקר (שלא תעלה בהיקפה על 12 עמודים) שתכלול את החלקים הבאים:
א. תקציר
ב. מטרות המחקר וחשיבותן של התוצאות הצפויות
ג. מבוא שיכלול רקע מדעי כללי ועדכני
ד. הצעת מחקר מפורטת תוך מתן דגש על כווני מחקר חדשניים
ה. רשימת ספרות
הצעת המחקר תוגש למנחה הקורס לבדיקה.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה

 


 

 

קריאה נבחרת באקולוגיה ואבולוציה (0455.2476)
קריאה נבחרת באקולוגיה ואבולוציה
פרטי הקורס
מטרות הקורס הן לחשוף את תלמידי המסלול לאקולוגיה למחקר אקולוגי מתקדם, וליישם עקרונות של קריאה ביקורתית על ידי דיון בפרסומים עדכניים מעיתונים מקצועיים מובילים. בקורס יקראו בין היתר מאמרים העוסקים באקולוגיה התנהגותית, אקולוגיה אבולוציונית, אקולוגיה של חברות ואוכלוסיות. תלמידי הקורס ידרשו לקרוא ולשלוט בתוכן של מספר מאמרים לקראת כל פגישה. בכל פגישה, ידרש אחד התלמידים להציג את עיקרי התוכן של מאמר קריאה אחד.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מטלות הקורס: 1) עבודה בכתב 2) הצגה בכיתה של מאמרים 3) חובת נוכחות

הרכב ציון: 30% נוכחות, 30% הצגה בכיתה, 40% עבודה

 


 

 

קריאה נבחרת באקולוגיה ואבולוציה (0455.3476)
קריאה נבחרת באקולוגיה ואבולוציה
פרטי הקורס
מטרות הקורס הן לחשוף את תלמידי המסלול לאקולוגיה למחקר אקולוגי מתקדם, וליישם עקרונות של קריאה ביקורתית על ידי דיון בפרסומים עדכניים מעיתונים מקצועיים מובילים. בקורס יקראו בין היתר מאמרים העוסקים באקולוגיה התנהגותית, אקולוגיה אבולוציונית, אקולוגיה של חברות ואוכלוסיות. תלמידי הקורס ידרשו לקרוא ולשלוט בתוכן של מספר מאמרים לקראת כל פגישה. בכל פגישה, ידרש אחד התלמידים להציג את עיקרי התוכן של מאמר קריאה אחד.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
הרכב ציון:
מטלות הקורס: 1) עבודה בכתב 2) הצגה בכיתה של מאמרים 3) חובת נוכחות

הרכב ציון: 30% נוכחות, 30% הצגה בכיתה, 40% עבודה

 


 

 

קרצינוגנזיס מולקולרית וסביבתית (0455.2768)
Molecular and environmental carcinogenesis
פרטי הקורס
קרצינוגנסיס:
גורמים סביבתיים ומנגנונים מולקולרים (0455.2768)

Molecular and environmental carcinogenesis

המסר:
הגורמים של רוב מחלות הסרטן נמצאים בסביבה
במזון שאנו אוכלים
במקום בו אנו גרים
במקצועותינו ובמקומות בהם אנו עובדים
בהרגלי חיינו, כמו עישון, שתיית אלכוהול, שיזוף

לפיכך, ניתן למנוע את רוב מחלות הסרטן

מטרת הקורס היא להבין את המאורעות הגורמים להפיכת תאים סומאטים לתאי סרטן ממאירים, ואת המנגנונים הסביבתיים והמולקולרים הכרוכים בתהליך הזה.

הסרטן - מחלה תורשתית או מחלה שמקורה בסביבה?

הסרטן כפונקציה של סגנון חיים: אפידמיולוגיה של הסרטן בהתייחסות לגורמים סביבתיים. תשומת לב מיוחדת תינתן לסרטן השד, סרטן המעי הגס וסרטן העור

חומרים כימיים גורמי סרטן (קרצינוגנים)
קינטיקה של תהליכים סרטניים בחיות ובאדם. המנגנונים המולקולריים המשותפים למוטגנסיס וקרצינוגנסיס. תכונות מוטגניות של חומרים קרצינוגנים

המטבוליזם של חומרים מסרטנים: המסלולים הביוכימיים המביאים להפעלת חומרים מסרטנים, המסלולים הביוכימיים הגורמים לדטוקסיפיקציה של חומרים מסרטנים והקשר ביניהם. ויסות המטבוליזם של חומרים מסרטנים ובקרה גנטית של הויסות הזה.

ביולוגיה מולקולרית של חומרים כימיים גורמי סרטן: מנגנוני ריאקציות של חומרים מסרטנים עם מרכיבי התא. ”אטומי מטרה” ספציפיים לחומרים מסרטנים בחלבון ו- DNA .

חשיבות מנגנוני תיקון DNA בגרימת סרטן שנגרם על ידי חומרים כימיים.

מחלות גנטיות המעלות את הרגישות למסרטנים כימיים ואת דרגת הלקיה בסרטן.

התאוריה של מוטציות סומטיות כגורם ליצירת סרטן. אפידמיולוגיה מולקולרית.

מבחנים קצרי מועד לזיהוי חומרים מסרטנים וחומרים מעודדי סרטן.הסרטן הוא תהליך רב שלבי:
חקר הסרטן בתרביות רקמה של תאי יונקים וחיות מעבדה ע”י חשיפה לחומרים מסרטנים ולחומרים מעודדי סרטן, והמנגנונים המולקולריים של פעולתם. טרנספורמציה של תאים בתרבית רקמה ובחיות מעבדה. השוני בתכונות התאים הסרטניים בהשוואה לתאים נורמלים, וחשיבות הפרוליפרציה של תאים בתהליך הסרטני.

ביולוגיה מולקולרית של התהליך הסרטני:

אונקוגנים ONCOGENES
גילוי אונקוגנים הנישאים ע”י וירוסים טומוריגנים RNA ווירוסים טומוריגנים DNA , גילוי פרוטואונקוגנים תאיים ע”י וירוסים טומוריגנים וע”י טרנספקציה

מנגנוני ההפעלה של פרוטואונקוגנים תאיים לצורות אונקוגניות: רמות בטוי, ארגון הגנים וטיב התוצרים החלבוניים. טרנסלוקציות כרומוזומליות המעורבות בהפעלת פרוטואונקוגנים.
מבנה התוצרים החלבוניים של אונקוגנים ומנגנוני פעולתם: אונקוגנים כפקטורי גידול, רצפטורים לפקטורי גידול, חלבונים מעבירי סיגנאל וחלבונים גרעיניים המפקחים על ביטוי גנים.

גנים המעכבים את הפנוטיפ הסרטני: TUMOR SUPPRESSOR GENES
השיטות לגילוי גנים מעכבי סרטן: איחוי תאים, גנטיקה מולקולרית וגנטיקה של אוכלוסיות. איבוד של המצב ההטרוזיגוטי. מבנה התוצרים החלבוניים של גנים מעכבי סרטן ומנגנון פעולתם בתאים נורמלים ותאים שעברו טרנספורמציה.

התהליך הסרטני כרצף מאורעות גנטים ואפיגנטים המעורבים בהפעלת אונקוגנים ודיכוי גנים מעכבי סרטן.
התהליך הרב שלבי של הפיכת תא סרטני בגידול הראשוני לתא ממאיר המסוגל להתפתח לגרורה.
הבסיס הביוכימי והביולוגי-מולקולרי של ממאירות: אנגיוגנסיס (יצירת נימי דם) פרוטאוליזה ואנטי-פרוטאוליזה. מבנה ודרך פעולה משוערת של תוצרי גנים המעודדים גרורות או מעכבים אותן.
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב


 
דרישות קדם: אין
נוכחות חובה
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

שימור המגוון הביולוגי - היבטי משפט ומדיניות (0455.3605)
Biodiversity Law & Policy
פרטי הקורס
הקורס יעסוק בהיבטי משפט ומדיניות של שימור המגוון הביולוגי בעולם ובישראל. מדובר בשדה מחקר רב-תחומי בנושאי מדע וסביבה. מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנטים את תפקידם המרכזי של כלי המשפט והמדיניות בהקשרים שונים של הגנה על מגוון ביולוגי, תוך דגש על הצורך לשלבם בידע מדעי.
במסגרת הקורס יוצגו הרקע התיאורטי עליו נשען המחקר בתחום, עקרונות מדיניות וכלים משפטיים עיקריים לשימור המגוון הביולוגי, המסגרת הנוכחית של משפט ומדיניות בישראל ואתגרים בתחום.
נושאי לימוד עיקריים:
רקע ויסודות להתפתחות דיני המגוון הביולוגי
יחסי הגומלין בין מדע, משפט ומדיניות
אמנות וכלים בינלאומיים
עקרונות מדיניות להגנה על תפקודן של מערכות אקולוגיות
מודלים של חקיקה ומדיניות (חיות וצמחי בר, בתי גידול לחים, מינים בסכנת הכחדה, איזורים מוגנים)
אתגרים עכשוויים: פלישות ביולוגיות, אורגניזמים מהונדסים גנטית

במהלך הקורס יופנו הסטודנטים לחומר קריאה בנושאים ספציפיים.
בחלק מן השיעורים יוזמנו מרצים אורחים.
דרישות קדם: אין. הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' לתואר ראשון ולתלמידי תארים מתקדמים ואינו מצריך רקע קודם בנושאי משפט ומדיניות.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
חובת השתתפות ב לפחות 80% מהשיעורים
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

תכנות ב - perl לביולוגים (0455.3065)
PERL programming for biological applications
פרטי הקורס
הקניית עקרונות התכנות בשפת Perl, ויישומם בניתוח רצפי DNA וחלבונים, חיפוש במאגרי מידע, ואנליזה ביואינפורמטית. הקורס מיועד לבעלי ידע בסיסי בתפעול המחשב ואינו מצריך ידע מוקדם בתכנות.
נושאי הקורס:
Scalar data, strings, arrays, flow control, variable scope, associative arrays (hashes), advanced data structures, file handling, pattern matching, subroutines, pattern matching, BioPerl..
מבנה הקורס - הקורס יכלול מדי שבוע 3 שעות של הרצאה + תרגול בכיתת המחשבים.
המבחן הסופי ייערך על גבי מחשב.
דרישות קדם: מיועד לסטודנטים משנה ב’ ואילך
אינם רשאים להרשם לקורס תלמידי המסלול בביואינפורמטיקה ותלמידים הלומדים במסלול הדו-חוגי עם מדעי המחשב.
נוכחות חובה
הרכב ציון:
דרישות הקורס:
6 תרגילים – 20% מהציון הסופי. הגשה תוך שבועיים ממועד קבלת התרגיל.
מבחן – 80% מהציון הסופי.מטלת סיום: בחינה מול מחשב
מטלת סיום: בחינה בכתב

 


 

 

תכנות במטלב למדעי המוח (0455.2779)
MATLAB PROGRAMMING FOR NEUROSCIENCE
פרטי הקורס
מטרות הקורס
1. לימוד עקרונות התכנות בשפת MATLAB
2. שימוש בעקרונות התכנות לניתוח מידע ביולוגי תוך דגש על דוגמאות מתחום מדעי המוח

נושאי הקורס
הכרת המחשב, הכרת MATLAB, משתנים, גרפיקה, בקרת זרימה, כתיבת תוכניות, מטריצות, קריאה וכתיבה לקובץ, פונקציות, ניפוי שגיאות, דוגמאות לשימוש ב- MATLAB: בניתוח סטטיסטי, בעיבוד תמונה, בניתוח מידע טקסטואלי ובניתוח אותות ביולוגים
דרישות קדם: קורס מתמטיקה מורחב או אלגברה לינארית
נוכחות חובה
הרכב ציון:
6-8 תרגילים: 10% מהציון הסופי
בוחן אמצע: 30% מהציון הסופי (מגן בלבד)
מבחן: 60% או 90% מהציון הסופי (תלוי בבוחן אמצע)

ספרות:

רשימת ספרות תנתן בהמשך

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>