תכנית לימודים משולבת במדעי החיים ובמדעי הרפואה

סימול 0104

  • אודות התכנית
  • תנאי קבלה
  • מבנה התכנית
  • רשימות קורסים
  • מערכת שעות
  • לוח בחינות

מרכזי התכנית: ד"ר כורת הירשברג  - הפקולטה לרפואה  | פרופ' אורי גופנא - הפקולטה למדעי החיים

 

סך השעות לתואר בפועל הוא: 156 ש"סעל שעות אלה יש להוסיף קורסים בהיקף של 4 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

אתגרי הרפואה המודרנית הם איתור מוקדם ככל האפשר של מחלות האדם, ריפוין ומניעתן באוכלוסייה הבריאה. עמידה באתגרים אלה מחייבת הבנה יסודית במנגנונים של ניצול טכנולוגיית העל הביו רפואית לפיתוח מיכשור חדשני. תהליך מחקר ופיתוח תרופות מתוחכמות ומערכות דיאגנוסטיות רגישות ומהירות, מהווה אף הוא אתגר רב חשיבות.

מטרת התכנית הינה להכשיר בוגר בכל ידע מעמיק ומוצק במנגנונים ביולוגיים, תוך שימת דגש על ההיבטים הרפואיים ופיתוח היכולת לעסוק במחקר רפואי. הבוגרים יהוו, לאחר לימודיהם, את מאגר החוקרים בתחום הביו-רפואי באוניברסיטאות, במכוני המחקר, בבתי החולים ובתעשייה הרפואית.

המורים בתכנית זו נמנים על מורי הפקולטות לרפואה ולמדעי החיים. תלמידים בתכנית זו ירכשו בסיס מקיף ומעמיק גם יחד ביסודות תהליכי החיים, עם הדגשים ייחודיים החשובים להבנת הפיזיולוגיה והאנטומיה של האדם והמחלות הפוגעות בו.

 

תכנית הלימודים
 

הלימודים לתואר בוגר נמשכים שלוש שנים (6 סמסטרים) ומתבססים על קורסים הניתנים בפקולטה לרפואה ובפקולטה  למדעי החיים. 

תלמיד חייב ללמוד ולהיבחן בכל קורסי החובה של השנה בה הוא לומד, אלא אם קיבל אישור אחר מוועדת  הוראה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive