• ראשי
 • רשימות קורסים

  1. קורסי שנה א' - במסלול המורחב  
   סמסטר א
   סמסטר ב

    
  2. קורסי חובה שנה ב' - במסלול המורחב  
   סמסטר א
   סמסטר ב

    
  3. קורס חובה שנה ג' 
   סמסטר א

    
  4. קורסי בחירה שנה א'  
   סמסטר א 
   סמסטר ב 

    
  5. קורסי בחירה שנה ב'  
   סמסטר א
   סמסטר ב 
   קורסים שנתיים

    
  6. קורסי בחירה שנה ג'  
    סמסטר א'
   סמסטר ב 
   קורסים שנתיים

    
  7. קורסים של המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת  
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive