• ראשי
 • קורסי חובה

  מכסת השעות

  • לכל תוכנית לימודים מצוינת מכסת השעות הסמסטריאליות (ש"ס) לצורך קבלת תואר ראשון.
    
  • שעה סמסטריאלית מתייחסת ליחידת למודים בהיקף של 45-60 דקות של הרצאה, תרגול, או מעבדה שמועברים ע"י חבר סגל באוניברסיטה או בהשגחתו בכיתה/ מעבדה בקמפוס האוניברסיטאי.

   

   

  קורסי חובה

  • בכל אחד מהמסלולים ותכניות הלימודים יש רשימת קורסי חובה. יש לעיין בחובות המסלול בו לומד התלמיד.
    
  • יש ללמוד את קורסי החובה בשנה שנקבעה בתכנית הלימודים. דחייה של קורסי חובה לשנה אחרי מחייבת אישור של ועדת הוראה. 
   אישור ועדת הוראה לדחיית קורס חובה לשנה אחרי, אינו מהווה אישור לסיים את התואר מעבר ל-3 שנים ויש לתכנן את הלימודים בהמשך בהתאם.
    
  • לא ניתן לדחות קורסי חובה של שנה א' לשנה שלישית.

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive