• ראשי
 • מבנה הלימודים במסלול החד חוגי

  ביולוגיה מורחב

  • הלימודים בביולוגיה במסלול החד חוגי נמשכים 3 שנים (6 סמסטרים), סה"כ היקף השעות לתואר 141 ש"ס.
  • על שעות אלה יש להוסיף קורסים בהיקף של 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

  לציין שהמבנה הזה ישים רק לביולוגיה  פרופר ..תוכניות אחרות במסלול החד חוגי למצטיינים או עם ההדגשים: ביוטכנולוגיה, אקולוגיה אבולוציה להם יש מבנה שונה...לתאר את השוני בכלליות

  לפרט יותר לגבי המבנה  שלהלן של התכנית: כמה חובה...בחירה...כמה מעבדה וכו/

   

  קורסי חובה

   

  לימודי חובה - שנה א'- 47 שעות [מסגרת 101]

   

  מס' שעות

  אופן הוראה

  שם הקורס

  מספר הקורס

   

   

   

  סמסטר א'

  6

  שו"ת

  מתמטיקה

  0455.1804

  7

  שו"ת

  כימיה כללית ואנליטית

  0455.1566

  6

  שו"ת

  מתמטיקה מורחב*

  0455.1814

  4

  ש'

  מבוא לאקולוגיה

  0455.1809

  4

  ש'

  מבוא לעולם החי, מחסרי חוליות לחולייתנים

  0455.1569

   

   

   

  סמסטר ב'

  5

  שו"ת

  פיזיקה א'

  0455.1817

  4 [ +1 ש' תרגיל רשות]

  שו"ת

  סטטיסטיקה

  0455.1806

  6

  שו"ת

  כימיה אורגנית

  0455.1562

  3

  שו"ת

  כימיה פיסיקלית

  0455.1565

  4 [+2 ש' תרגיל רשות]

  ש'

  מבוא לביולוגיה של התא

  0455.1510

  4

  ש'

  מבוא למדעי הצמח

  0455.1521

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *לבעלי בגרות 5 יח' בציון 80 ומעלה, קורס זה מחליף את מתמטיקה (0455.1804)


   

  לימודי בחירה - שנה א' [מסגרת 202]

  במסגרת קורסי הבחירה ניתן לקחת קורסים אלה בשנה א':

   

  מס' שעות

  אופן הוראה

  שם הקורס

  מספר הקורס

   

   

   

  סמסטר א'

  1

  ס'

  הכרת האקולוגיה של

  קבוצות צמחים מיוחדים

  בגנים הבוטניים

  0455.1620

  2

  ש'

  סוציוביולוגיה - אורגניזמי

  0455.2563

   

   

   

  סמסטר ב'

  1

  ס'

  סיורי גן זואולוגי

  0455.1640

  2

  ש'

  נדידת ציפורים - אורגניזמי

  0455.2811

  2

  ש'

  נושאים באיכות הסביבה - אורגניזמי

  0455.8888

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  פטורים

  • ניתן לקבל פטור מקורסי חובה של שנה א' על סמך לימודים אקדמיים קודמים במוסד אקדמי מוכר, בתנאי שהקורס ברמה אקדמית זהה (יש להביא סילבוס) ובתנאי שהתלמיד סיים את הקורס בציון מעבר של 75 לפחות.
    
  • פטור ממתמטיקה ניתן יהיה לקבל פטור מקורס מתמטיקה על בסיס מבחן שיתקיים לפני תחילת שנה"ל בתנאי שקיבל במבחן ציון 80 לפחות. מבחן זה יהיה גם מבחן הסיום של קורס ההכנה של הפקולטה שמתקיים בקיץ.
    
  • תלמידים המקבלים פטור מקורס חובה על בסיס מבחן הפטור או קורס הכנה, יהיו חייבים ללמוד קורסי בחירה באותו היקף שעות, השלמה ל – 141 ש"ס לתואר.

   

  לימודי חובה- שנה ב' – 35 שעות [מסגרת 201]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  לימודי חובה – שנה ג'- 2 שעות (מסגרת 302)

   

  מס' שעות

  אופן הוראה

  שם הקורס

  מספר הקורס

   

   

   

  סמסטר א'

  2

  ש'

  מבוא לביואינפורמטיקה

  0455.3066

   

   

   

   

   

   

   

  קורסי חובת בחירה

  • נלמדים בשנים ב' ו ג' (מסגרת 203) .
    
  • מוצעים 2 סלים של קורסי חובת בחירה: סל תאי -מולקולרי וסל אורגניזמי.
    
  • במסגרת זו כל תלמיד חייב ללמוד לפחות 8 ש"ס מכל סל .
    
  • ניתן ללמוד יותר מ- 8 ש"ס מכל סל והקורסים הנוספים ייחשבו במסגרת לימודי הבחירה.

   

  קורסי מעבדה

  מוצעים 2 סלים של קורסי מעבדה. מתוכם חובה ללמוד קורס מעבדה אחד מתוך הסל התאי- המולקולרי (מסגרת 205) וקורס מעבדה נוסף מהסל האורגניזמי (מסגרת 204).

   

   

  סל מעבדות: תאי מולקולרי [מסגרת 205]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  סל מעבדות: אורגניזמי [מסגרת 204] 1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  *חובה ללמוד במקביל פאוניסטיקה של חרקים א' (0455.3830), שיעור.

  1 יש לקחת קורסים שונים בשני הסלים – (סל אורגניזמי וסל מעבדות אורגניזמי).

   

   

  קורסי בחירה

  • תלמידי המסלול המורחב חייבים ללמוד מבין קורסי הבחירה של הפקולטה, השלמה ל- 141 ש"ס לתואר (מסגרת 202).
    
  • במסגרת שעות הבחירה, תלמידי המסלול יכולים לעשות שתי מעבדות פרוייקט.
   מומלץ להשתתף במעבדת פרוייקט אחת לפחות שבה ניתן להתנסות בעבודה מחקרית. הדבר חשוב במיוחד לתלמידים המתעתדים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים בפקולטה. מעבדת הפרוייקט נחשבת כקורס בחירה של 6 ש"ס. תלמידים שעושים 2 פרוייקטים, יוכלו לעשות פרוייקט אחד בפקולטה לרפואה.
   תלמידים הבוחרים לעשות שתי מעבדות פרויקט, חובה פרויקט אחד במדעי החיים.

    
  • תלמידים חייבים ללמוד לפחות 50% מקורסי הבחירה בפקולטה למדעי החיים. את יתרת הקורסים ניתן לקחת מקורסי הבחירה של הפקולטה לרפואה. לחלופין, ניתן לקחת מפקולטות אחרות, עד 4 ש"ס בתחומים הקרובים לביולוגיה.
   ציוני כל קורסי בחירה הנלמדים מחוץ לפקולטה יוכנסו לשקלול הציון הסופי לתואר.
   כל בקשה לקורסים נוספים מחיבת אישור ועדת הוראה.

    
  • תלמיד שילמד קורסי בחירה נוספים מעבר למחויב לתואר יהיה רשאי, עם סיום לימודיו לתואר (לאחר סיום כל החובות לתואר), להודיע למזכירות התלמידים אילו קורסים הוא מבקש להוציא מתכנית לימודיו ומשקלול הציון הסופי לתואר ולהעבירם למסגרת קורסים עודפים (997). הקורסים העודפים אינם נחשבים אוטומטית לצורך תואר השני, אלא לאחר אישור ועדת המדרשה.

   

  סמינריון

  כל תלמיד מחויב בסמינריון אחד בכתב (מסגרת 301). הסמינריון נחשב ל-2 ש"ס.

  מי שיגיש את הסמינריון גם בע"פ יקבל זיכוי של 1 ש"ס נוספת במסגרת קורסי הבחירה.

   

  הדרכת בטיחות

  בשבוע הראשון של שנה"ל תינתן לתלמידי שנה א' הדרכה בנושא כללי עבודה ובטיחות במעבדה.

   

  תכנית "כלים שלובים"

  אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד.

  תכנית "כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המהווה חלק מלימודי התואר הראשון (החל משנה"ל תשע"ג) ומציעה קורסים בתחומים שונים.

  מטרתה להעניק לימודי השלמה בנושאים הרחוקים לחלוטין מתחום הלימודים שבחרתם לתואר, להרחיב את הדעת, להעשיר בהשכלה כללית ולחשוף אתכם למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה.

  כיצד זה מתבצע?

  התלמידים והקורסים נחלקים לשתי קבוצות:

  "מזרח" = תחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס).

  "מערב" = תחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).

  תלמידי מדעי הרוח, אמנויות, חינוך, מדעי החברה, משפטים וניהול (מערב) ייחשפו לידע מתחומי הרפואה, מדעי החיים ומקצועות המדעים המדויקים (מזרח).

  תלמידי הנדסה, מדעי החיים, רפואה ומדעים מדויקים (מזרח) ילמדו נושאים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, החינוך, האמנויות, המשפטים והניהול (מערב).

   

  מידע מלא על מבנה התכנית, על היקף שעות "כלים שלובים" ועל רשימת הקורסים שיוצעו בשנה"ל תשע"ד נמצא באתר האינטרנט של התכנית

   

   

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive