המסלול לתכנית לימודים בביולוגיה לתלמידים המעוניינים להמשיך לימודיהם לקראת תעודת הוראה

סימול

הלימודים לקראת תעודת הוראה בביולוגיה מתנהלים בבית- הספר לחינוך, בחוג להוראת המדעים.

  • ניתן להרשם לאחר סיום התואר הראשון בציון 70, לפחות.
  • ניתן להירשם לאחר סיום שנה ב' בלימודי התואר הראשון  בציון 75, לפחות.
  • כדי להיות זכאי לקבלת תעודת הוראה בביולוגיה, חייב התלמיד למלא את הדרישות כמפורט להלן:
  • קורסים בתחום הזואולוגיה – 5 ש"ס
  • קורסים בתחום מדעי הצמח – 5 ש"ס
  • קורסים בתחום מיקרוביולוגיה וביוטכנולוגיה – 5 ש"ס
  • קורסי בחירה – 12 ש"ס

 

לפירוט רשימת הקורסים  והסילבוסים במדעי החיים  >> האם רלוונטי תוספת שלי?

פרטים נוספים באתר ביה"ס לחינוך   >> האם רלוונטי תוספת שלי?

 

יועצים? ראשי התוכנית במד"ח ובחינוך?

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive