• ראשי
 • רישום לקורסים בפקולטות אחרות – במסלול הדו חוגי

  • לכל מסלול מכסת שעות (ש"ס) שניתן ללמוד כקורסי העשרה מחוץ לפקולטה. על התלמיד לעיין בתוכנית המסלול.
    
  • בכל הנוגע לרישום לקורס מחוץ לפקולטה, להשתתפות בו ולבחינה בו, חל על התלמיד תקנון הפקולטה/החוג בהם ניתן הקורס.
    
  • מידע על מועדי רישום מתפרסם על גבי לוחות המודעות בפקולטות הרלבנטיות. הרישום מתבצע ביחידה הנותנת את הקורס. טופס הפנייה יש לקבל במזכירות התלמידים, בפקולטה למדעי החיים....אפשר לצרף את הטופס כאן

   

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive