• ראשי
 • מבנה הלימודים במסלול הדו חוגי

  ביולוגיה עם חוג נוסף

   

  לימודי הביולוגיה בתכנית זו הם ברמה אקדמית זהה לזו של הלימודים בתכנית החד-חוגית, אך בהיקף מצומצם. זאת כדי לאפשר שילובים אתגריים ומקוריים של התמחות בביולוגיה עם כל תחומי הלימודים באוניברסיטה.  התלמידים ידרשו לבחור קורסי יסוד מתוך קורסי החובה של המסלול החד-חוגי ויוכלו להשלים את לימודיהם מקורסי הבחירה בביולוגיה לפי כיוון התמחותם.

   

  ניתן להירשם למסלול הדו-חוגי בביולוגיה בשילוב עם כל תכנית דו-חוגית בכל פקולטה אחרת באוניברסיטה.

   

   תכנית הלימודים היא בהיקף של 74-76 שעות וכוללת קורסי חובה ובחירה.

  • תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא מתחומי רפואה, הנדסה והמדעים המדוייקים היקף תוכנית הלימודים הוא 74 שעות (לא כולל קורסים מהתכנית "כלים שלובים).
  • תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות, היקף תוכנית הלימודים הוא 76 שעות (לא נדרשים קורסים מהתכנית "כלים שלובים").

   

  תשומת לב התלמידים מופנית לכך שמועד הקורסים והבחינות בביולוגיה עלולים לחפוף עם קורסים בחוג האחר. יש לתכנן התואר בהתאם ע"מ לסיימו בשלוש שנים. 

  התואר שיוענק למסיימים הוא "בוגר אוניברסיטה" B.Sc. במסלול דו-חוגי בביולוגיה.

   

  תלמיד אשר יסיים לימודיו על פי התכנית הדו-חוגית יוכל להמשיך לימודיו לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה" בכל המסלולים לתואר שני בפקולטה למדעי החיים, בתנאי שילמד את הקורסים המומלצים עבור כל מסלול ומסלול, מומלץ להתעדכן בדרישות קדם לתואר שני במסלולים השונים.

   

   

  א. קורסי חובה

   

  לימודי חובה- שנה א'- 31 שעות [מסגרת 701]
   

  דרישות מוקדמות

  מס' שעות

  אופן

  הוראה     

  שם הקורס

   

  מס' הקורס

  סמסטר א'

   

  7          

  שו"ת

  כימיה כללית ואנליטית

  0455.1566

   

  6

  שו"ת

  מתמטיקה

  0455.1804

  סמסטר ב'

   

  5

  שו"ת

  פיזיקה א'

  0455.1817

   

  6

  שו"ת

  כימיה אורגנית

  0455.1562

  כימיה כללית ואנליטית

  3

  שו"ת  

  כימיה פיזיקלית

  0455.1565

   

  4 [+2

  שעות

  תרגיל

  רשות]

  ש'

  מבוא לביולוגיה

  של התא

  0455.1510

   

   

  מאחר וייתכן כי חלק מקורסים אלו חופפים לקורסי חובה בחוג השני, אין חובה ללמוד את כולם בשנה א'. יחד עם זאת, הקורסים בכימיה והקורס מבוא לביולוגיה של התא הם קורסים בסיסיים המהווים דרישת קדם לרוב  הקורסים של שנה ב', מומלץ מאוד ללמוד אותם בשנה הראשונה ללימודים.

   

  פטורים

  ניתן לקבל פטור מקורסי חובה של שנה א' על סמך לימודים אקדמיים קודמים במוסד אקדמי מוכר, בתנאי שהקורס ברמה אקדמית זהה (יש להביא סילבוס) ובתנאי שהתלמיד יסיים את הקורס בציון מעבר של 75 לפחות.

  פטור ממתמטיקה ניתן יהיה לקבל פטור מקורס מתמטיקה על בסיס מבחן שיתקיים לפני תחילת שנה"ל בתנאי שקיבל במבחן ציון 80 לפחות. מבחן זה יהיה גם מבחן הסיום של קורס ההכנה של הפקולטה שמתקיים בקיץ.

   

  תלמידים שחוג לימודיהם השני הינו מתחומי רפואה, הנדסה ומדעים מדויקים, שמקבלים פטור מקורס החובה על בסיס מבחן הפטור או קורס ההכנה יהיו חייבים ללמוד קורסי בחירה באותו היקף שעות, השלמה ל-74 ש"ס לתואר.

   

  תלמידים שחוג לימודיהם השני הוא מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאומנות, שמקבלים פטור מקורס חובה על בסיס מבחן הפטור או קורס ההכנה, יהיו חייבים ללמוד קורסי בחירה באותו היקף שעות, השלמה ל-76 ש"ס לתואר.

  תלמידים אלה יוכלו ללמוד עד 4 ש"ס מתוך שעות אלו מקורסי העשרה מחוץ לפקולטה.
   

   

  לימודי חובה

  לימודי חובה- שנה ב'- 11 שעות [מסגרת 701]
   

  דרישות מוקדמות

  מס'

  שעות

  אופן

  הוראה     

  שם הקורס

   

  מס' הקורס

  סמסטר א'

   

  3

  שו"ת

  פיזיקה ב'

  0455.2815

  כימיה כללית, אורגנית ופיזיקלית, ביולוגיה של התא

  5          

  ש'

  ביוכימיה, אנזימולוגיה ומטבוליזם

  0455.2548

   

  3 [+ 2 שעות תרגיל רשות]

  ש'

  גנטיקה כללית*

  0455.2526

   

  *ניתן ללמוד בשנה ב' או ג'

   

   

  לימודי חובה- שנה ג'- 2 שעות
   

  דרישות מוקדמות

  מס' שעות

  אופן

  הוראה     

  שם הקורס

   

  מס' הקורס

  סמסטר א'

  ביולוגיה של התא, ביוכימיה א' וסטטיסטיקה

  2     

  ש'

  מבוא לביואינפורמטיקה

  0455.3066

   

   

   

  ב. לימודי מעבדה [מסגרת 704]
   

  דרישות מוקדמות

  מס' שעות

  אופן

  הוראה     

  שם הקורס

   

  מס' הקורס

  סמסטר א'

      -

  5       

  מעבדה

  מבוא לביולוגיה

  מולקולרית

  0455.2501

   

  לתלמידים המעוניינים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים בפקולטה, מומלץ ללמוד

  קורס מעבדה נוסף  רשימת המעבדות מופיעה בתכנית המסלול המורחב. מומלץ

  להתעדכן בדרישות הקדם לתואר שני של המחלקות השונות לפני בחירת המעבדה.

   

   

  ג. לימודי חובת בחירה – מוצעים מספר סלים:

   

  האורגניזם והסביבה – [מסגרת 708]

  יש לבחור 2 קורסים מתוך 4 המוצעים בסל:
   

  דרישות

  מוקדמות

  מס'

  שעות

  אופן

  הוראה     

  שם הקורס

   

  מס' הקורס

  ניתן ללמוד בשנה א'

  4         

  ש'

  מבוא לעולם החי, מחסרי חוליות לחוליתנים

  0455.1569

   

  5

  ש'

  הכרת עולם הצומח

  0455.2805

  ניתן ללמוד בשנה א'

  4

  ש'

  מבוא לאקולוגיה

  0455.1809

   

  3

  ש'

  אבולוציה

  0455.2536

   

   

   

  תהליכים תאיים – [מסגרת 702]

  יש לבחור 1 קורסים מתוך 2 המוצעים בסל:
   

  דרישות מוקדמות

  מס'

  שעות

  אופן

  הוראה     

  שם הקורס

   

  מס' הקורס

  ביולוגיה של התא. רצוי ביוכימיה, אנזימולוגיה ומטבוליזם

  4

  ש'

  ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית

  0455.2549

   

  4

  ש'

  מיקרוביולוגיה

  0455.2580

   


   

  יצורים חיים – [מסגרת 703]

  יש לבחור  קורס אחד מכל תחום [סה"כ 2 קורסים] :
   

  דרישות מוקדמות

  מס' שעות

  אופן

  הוראה

  שם הקורס

  מס' הקורס

  תחום א'

  ניתן ללמוד בשנה א'

  4

  ש'

  מבוא למדעי הצמח- ביוטכנולוגיה

  0455.2567

  תחום ב'

   

  6

  שו"מ

  חולייתנים למתקדמים: אנטומיה מווה, מבנה ופונקציה של מערכות הגוף

  0455.2535

   

  4

  ש'                       

  פיסיולוגיה של בע"ח*

  0455.2552

   

  6

  שו"מ

  חסרי חוליות, היבטי תפקוד השוואתיים*

  0455.2806

   

   

   

  * אין דרישה מוקדמת, אך תלמידים שלא לקחו את הקורס "מבוא לעולם החי מחסרי חוליות לחולייתנים" יתבקשו  להשלים את החסר כחומר קריאה, בתיאום עם המורים.

   

  ניתן ללמוד את קורסי חובת הבחירה גם כחלק מקורסי הבחירה.

   

             

  ד. לימודי בחירה – [מסגרת 705]

   

  חייבים בלימודי בחירה מתוך קורסי הבחירה של הפקולטה, (השלמה ל-74-76 ש"ס). תלמידים הפטורים מ"כלים שלובים" רשאים ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 2 ש"ס מחוץ לפקולטה.

   

  מומלץ לתלמידי המסלול הדו-חוגי לעשות מעבדת פרויקט, הנחשבת כקורס בחירה של 6 ש"ס. הפרויקט ייעשה במסגרת הפקולטה למדעי החיים. תלמידים שיעשו מעבדת פרויקט יוכלו לקבל פטור מהגשת סמינריון והתלמיד יחויב ב – 2 ש"ס מקורסי הבחירה. הדרישות המוקדמות לקורסי הבחירה הן קורסי החובה באותו הנושא.

   

  ה. סמינריון לתואר – [מסגרת 706]  2 ש"ס

   

  יש להגיש עבודת סמינריון אחת בכתב.

  עבודת פרוייקט עם הגשת דו"ח או עבודת סיכום תפטור את התלמיד מהגשת סמינריון והתלמיד יחוייב ב-2 ש"ס קורסי בחירה.

   

  ו. סטטיסטיקה – [מסגרת 707] 

   

  מס' הקורס

  שם הקורס

  אופן הוראה      

  מס'

  שעות

  דרישות

  מוקדמות

  סמסטר ב'

   

   

   

   

  0455.1806

  סטטיסטיקה   

  שו"ת            

  4

   
   

   

  ניתן ללמוד סטטיסטיקה בפקולטה [קורס מס' 0455.1806] או בחוג השני, קורס סטטיסטיקה הנלמד מחוץ לפקולטה חייב להיות בן 4 ש"ס לפחות (לימודי סטטיסטיקה הם מעבר ל – 74 ש"ס לתואר). תלמיד שילמד בפקולטה רשאי לבקש לא לכלול את ציון הקורס בממוצע המשוקלל לתואר.

   

   

  ז. תכנית "כלים שלובים"

  אוניברסיטת תל-אביב, בעידוד המועצה להשכלה גבוהה, דוגלת ברעיון שעל כל תלמיד לתואר ראשון להרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום הלימוד שבחר ללמוד.

  תכנית "כלים שלובים" היא תכנית אקדמית המהווה חלק מלימודי התואר הראשון (החל משנה"ל תשע"ג) ומציעה קורסים בתחומים שונים.

  מטרתה להעניק לימודי השלמה בנושאים הרחוקים לחלוטין מתחום הלימודים שבחרתם לתואר, להרחיב את הדעת, להעשיר בהשכלה כללית ולחשוף אתכם למגוון רחב של תחומי עיון, חשיבה, מחקר ויצירה.

  כיצד זה מתבצע?

  התלמידים והקורסים נחלקים לשתי קבוצות:

  "מזרח" = תחומי מדעי החיים, רפואה, הנדסה והמדעים המדויקים (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במזרח הקמפוס).

  "מערב" = תחומי מדעי הרוח, מדעי החברה והאמנויות (הנלמדים בפקולטות הממוקמות במערב הקמפוס).

  תלמידי מדעי הרוח, אמנויות, חינוך, מדעי החברה, משפטים וניהול (מערב) ייחשפו לידע מתחומי הרפואה, מדעי החיים ומקצועות המדעים המדויקים (מזרח). 

  תלמידי הנדסה, מדעי החיים, רפואה ומדעים מדויקים (מזרח) ילמדו נושאים מתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, החינוך, האמנויות, המשפטים והניהול (מערב).

   

  מידע מלא על מבנה התכנית, על היקף שעות "כלים שלובים" ועל רשימת הקורסים שיוצעו בשנה"ל תשע"ד נמצא באתר האינטרנט של התכניתhttp://www.core.tau.ac.il/

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive