• ראשי
 • רישום לקורסים שמספר התלמידים בהם מוגבל

  • ישנם קורסים שמספר התלמידים בהם מוגבל, אשר המתקבלים אליהם  נקבעים ע"י מורי הקורס. (ניסוח אוליי משהו כמו:בקורסים מסויימים מורי הקורס קובעים את  מספר וזהות התלמידים המתקבלים )  עובדה זו מפורטת בסיליבוס של הקורס וכן במערכת הבידינג בפירוט המכסה האישית, (888). בנוסף, תפורסם הרשימה (של הקורסים המוגבלים או של מי שהתקבל?) בלוח המודעות של הפקולטה ובאתר האינטרנט??.
    
  • תלמידים שנרשמו לקורסים אלו דרך הבידינג, קבלתם אינה סופית אלא מותנית באישור המורה האחראי.
    
  • לאחר קבלת רשימות התלמידים הסופיות מהמורים, הן מפורסמות בלוח המודעות של הפקולטה ומזכירות תלמידים תדאג לביטול הקורס אצל אותם תלמידים שלא התקבלו.
    
  • תלמידים מתבקשים לעקוב אחר הפרסומים ובמערכת מידע אישי לתלמיד.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive