תכנות במטלב למדעי המוח (0455.2779)

שם הקורס באנגלית: MATLAB Programming for Neuroscience

 

מרצה הקורס: ד"ר בלינדר פבלוגב' אלון עמית

 

ימים ושעות הקורס

סוג: שיעור
מספר קורס סמסטר יום משעה עד שעה בניין חדר
0455.2779.01 ב א 12:00 14:00 דן-דוד 207
סוג: תרגול  
מספר קורס סמסטר יום משעה עד שעה בניין חדר שם המתרגל
0455.2779.02 ב ג 14:00 16:00 שרמן 10 גב' בוטויניק רותם
0455.2779.03 ב ב 14:00 16:00 שרמן 10 גב' בוטויניק רותם

 

סילבוס:
מטרות הקורס:
1. לימוד עקרונות התכנות בשפת MATLAB
2. שימוש בעקרונות התכנות לניתוח מידע ביולוגי תוך דגש על דוגמאות מתחום מדעי המוח

נושאי הקורס:
הכרת המחשב, הכרת MATLAB, משתנים, גרפיקה, בקרת זרימה, כתיבת תוכניות, מטריצות, קריאה וכתיבה לקובץ, פונקציות, ניפוי שגיאות, דוגמאות לשימוש ב- MATLAB: בניתוח סטטיסטי, בעיבוד תמונה, בניתוח מידע טקסטואלי ובניתוח אותות ביולוגים.
 
 
דרישות קדם: קורס מתמטיקה מורחב או אלגברה לינארית
 
נוכחות חובה
 
הרכב ציון: 
6-8 תרגילים: 10% מהציון הסופי
בוחן אמצע: 30% מהציון הסופי (מגן בלבד)
מבחן: 60% או 90% מהציון הסופי (תלוי בבוחן אמצע)
 
ספרות:
רשימת ספרות תנתן בהמשך
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive