פיסיקה ב' (0455.2815)

שם הקורס באנגליתPhysics - B

 

 

ימים ושעות הקורס
סוג: שיעור
מספר קורס סמסטר יום משעה עד שעה בניין חדר
0455.2815.01 א ג 14:00 16:00 פיזיקה לב
 
0455.2815.02 א ג 16:00 18:00 פיזיקה לב
             
סוג: תרגול
מספר הקורס סמסטר יום משעה עד שעה בניין חדר שם המתרגל
0455.2815.03 א א 12:00 13:00 בריטניה 005 ליזרוביץ שי
0455.2815.04 א ב 12:00 13:00 בריטניה 006 סלון אורן
0455.2815.05 א ה 12:00 13:00 שרמן 002 אריאלי אורי
0455.2815.06 א א 11:00 12:00 בריטניה 006 ליזרוביץ שי
0455.2815.07 א ד 12:00 13:00 בריטניה 005 ליזרוביץ שי
0455.2815.08 א ג 12:00 13:00 שרמן 002 סלון אורן
0455.2815.09 א ד 11:00 12:00 בריטניה 005 ליזרוביץ שי
סוג: תגבור
מספר הקורס סמסטר יום משעה עד שעה בניין חדר שם המרצה
0455.2815.10 א ה 18:00 20:00 בריטניה 014 פרופ' פיסצקי אליעזר
 
סילבוס
 
פיזיקה ב 
1. חוק קולון, שדה חשמלי.
2. חוק גאוס, מוליכים.
3. פוטנציאל חשמלי, קבלים
4. זרם, חוק אוהם והתנגדות.
5. מעגלים חשמליים.
6. השדה המגנטי, כוח לורנץ.
7. תנועה תחת השפעת שדה חשמלי ומגנטי.
8. השראות מגנטיות.
9. פיזיקה גרעינית וראדיואקטיביות.
בהמשך הקורס יובאו דוגמאות מעולם הביולוגיה.
 
 
 
נוכחות חובה
 
הרכב ציון: 
100% מבחן סופי 
תנאי להשתתפות במבחן סיום הוא הגשת לפחות 75% מתרגילי הבית במהלך הקורס
 
מטלת סיום: בחינה בכתב
 
ספרות: 
 
D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamental of Physics, Extended. John Willey & Sons
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive