סמינריון בכתב בחקר התא ובאימונולוגיה (0455.3125)

שם הקורס באנגלית: Written Seminar - Cell Research and Immunology

 

מרצה הקורס: ד"ר גת ויקס עירית

 

ימים ושעות הקורס

סוג: סמינר
מספר קורס סמסטר
0455.3125.01 א

 

סילבוס:
 
מטרות העבודה הסמינריונית הן הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית. 
הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).
בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון, בתאום עם יועץ הסמינריונים של כל מחלקה.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.
 
 
דרישות קדם: אין
 
הרכב ציון: 
סמינריון
 
מטלת סיום: עבודה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive