מבוא למדעי הסביבה (0455.8888)

שם הקורס באנגלית: Topics in Environmental Quality

 

 

ימים ושעות הקורס

סוג: שיעור
מספר קורס סמסטר יום משעה עד שעה בניין חדר
0455.8888.01 ב ג 18:00 20:00 בריטניה 014
 
סילבוס:
 
הקורס עוסק באיכות הסביבה כנושא בעל נגיעה לכל תחומי החיים.
הקורס יועבר על ידי מרצים מפקולטות שונות וכן מרצים ממוסדות אחרים בארץ ויסקור את נושא איכות הסביבה מנקודות מבט שונות:
• היבטים ביולוגיים: סביבות חיים ומאפייניהן (התייחסות ספציפית לזיהום סביבתי), טוקסיקולוגיה סביבתית.
• היבטים גיאוגרפיים-גיאופיזיים: הידרולוגיה, גיאולוגיה, אקלים, בעיות דמוגרפיות, חישה מרחוק ללימוד איכות הסביבה.
• היבטים משפטיים: חוק ומשפט סביבתי, צדק סביבתי.
• היבטים כלכליים: כלכלה סביבתית.
• היבטים הנדסיים תכנוניים: הנדסה סביבתית, פיתוח בר קיימא, תכנון ובינוי.
• היבטים בריאותיים: רפואה סביבתית, אפידמיולוגיה של זיהום.
הרכב הנושאים המדוייק בשנה נתונה יקבע גם בכפיפות לזמינות מרצים המתמחים בתחומים השונים.
 
 
נוכחות חובה
 
מטלת סיום: בחינה בכתב
 
 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive