• ראשי
 • מתכונת העבודה

  מתכונת עבודת הדוקטורט

  בתום המחקר  יגיש התלמיד לוועדה היחידתית חיבור שיציג את תוצאות מחקרו.

  היקף העבודה לא יעלה על 120 עמודים (לא כולל ביבליוגרפיה) ויוגש ע"פ דף הנחיות

   

  נוהל הגשת עבודות דוקטורט במתכונת הרגילה ובמתכונת קובץ מאמרים הנחיות נוספות

   

  הנחיות במדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive