• ראשי
 • מלגת קיום

  מלגות קיום

   

  מלגות קיום ניתנות לתלמידי תואר שני ושלישי שהתקבלו כתלמידים "מן המניין".

   

  מלגת הקיום מזכה את התלמידים ב"פטור" משכ"ל , אך לא מתשלום התשלומים הנלווים לשכה"ל.

   

  אין התחייבות למתן מלגה לכל מי שמתקבל.

  פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות המדרשה ובמזכירות כל מחלקה ומחלקה.

   

  סיוע כלכלי

  בקשה למלגה כלכלית יש להפנות ליחידה לסיוע כלכלי בדקאנט הסטודנטים.

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive