ועדת הוראה פקולטטית

וועדת ההוראה אחראית לתקנון הלימודים ולמעקב אחר ביצועו.

וועדת הוראה דנה בבקשות חריגות:  מועדים מיוחדים למבחנים, ביטולי קורסים מעבר לתקופת השינויים, הפסקה וחידוש לימודים, פטורים מקורסים שונים, בקשות חריגות להארכת לימודים וכו'.

כמו כן, הוועדה דנה בקבלת תלמידים לשנים מתקדמות (על בסיס השכלה במוסד אקדמי אחר בארץ או בחו"ל) וכן ברת סמכא בקבלת החלטות על הפסקת /המשך לימודים.

 

את הבקשות יש להגיש למזכירות תלמידים בפקולטה, בכתב, ע"ג הטופס הרלבנטי.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive