עבודת גמר

 • נושא עבודת הגמר ייקבע בהתייעצות עם המנחה.
 • לאחר סיום העבודה היא תוגש לאישור המנחה. לאחר מכן, התלמיד ימסור לשופטי העבודה ולבוחנים עותקים של העבודה. דפי השער בעברית ובאנגלית חתומים ע"י המנחה יועברו למזכירות המדרשה כשבועיים לפני מועד הבחינה. 
 • עבודת הגמר תיבדק ע"י המנחה (או המנחים) ושני בוחנים, כאשר אחד מהם מחוץ למחלקה /בית הספר.
 • במקרים בהם לא נמצא בוחן חיצוני, תוגש בקשה מנומקת ליו"ר ועדת מאסטרנטים מחלקתית / בית ספרית.
 • במקרים בהם יש יותר ממנחה אחד לעבודת הגמר, ישוקלל ציון כל המנחים כציון של מנחה יחיד.
 • ציון עבודת הגמר יועבר למזכירות המדרשה, ע"י כל שופט בנפרד, לפני מועד בחינת הגמר.

 

היקף חיבור הגמר

לא יעלה על 100 עמודים, לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים.

 

הנחיות לכתיבת חיבור הגמר, לשם קבלת התואר "מוסמך אוניברסיטה"

עבודת הגמר תוגש בשפה העברית או, באישור המנחה, בשפה האנגלית. במקרים מיוחדים, בהתייעצות עם המנחה, ובאישור הוועדה היחידתית לתואר שני, יוכל תלמיד להגיש עבודת גמר בשפה אחרת. בכל מקרה על התלמיד לכתוב תקציר ותוכן עניינים בעברית ובאנגלית.

החיבור חייב להיות מודפס (בגודל קוורטו או A4). היקפו לא יעלה על 100 עמודים לא כולל ביבליוגרפיה.  מוצע שהחיבור יוגש בשלב ראשון בלתי כרוך וייכרך ע"י התלמיד רק לאחר שיאושר ע"י השופטים.

מבנה חיבור הגמר:

 • שער עברי (לפי הדוגמה) על גבי הכריכה
 • דף שער פנימי (חתום ע"י המנחה)
 • דף הבעת תודה (אם התלמיד מעוניין בכך)
 • תוכן העניינים
 • תקציר בעברית
 • מבוא
 • שיטות העבודה
 • מהלך העבודה והתוצאות
 • דיון
 • סיכום
 • רשימת ספרות
 • נספחים (איורים וטבלאות) - אם הם אינם בגוף הכתב
 • תקציר באנגלית
 • שער באנגלית על גבי הכריכה
 • צורת רישום המקורות - כמקובל בספרות המדעית.

 

קישורים לדוגמאות לכריכה

מנחה ראשי:

 

מנחה משני:

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>