נוהל קבלת תלמידים

בחירת המסלול נעשית לאחר הקבלה למחלקה/ בית הספר ומציאת המנחה.

תלמיד בכל אחת מהמחלקות/בתי הספר יכול לבחור בכל אחד מהמסלולים.

 

בפקולטה למדעי החיים יכולים התלמידים ללמוד לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה" באחד מבתי הספר: 

 

 • זואולוגיה
 • מדעי הצמח ואבטחת מזון
 • נוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה
 • בית הספר למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן ע"ש שמוניס 

 

באחד המסלולים הבאים:

 • אקולוגיה ואיכות הסביבה
 • ביוטכנולוגיה
 • ביוכימיה
 • ביולוגיה של התא ואימונולוגיה
 • גנטיקה 
 • זואולוגיה 
 • מדעי הצמח 
 • מיקרוביולוגיה 
 • נוירוביולוגיה
 • ביולוגיה תאורטית ומתמטית.

 

 

ללימודי תואר "מוסמך אוניברסיטה" יכולים להתקבל מועמדים בעלי תואר "בוגר" בביולוגיה או במקצוע קרוב שניתן ע"י אוניברסיטת תל-אביב או אוניברסיטה מוכרת אחרת, בציון גמר -  80 לפחות, ובתנאי שוועדת הקבלה של בית הספר/מחלקה  בהם הם מתכוונים לבצע את עבודת המחקר, אישרה את קבלתם.  ועדות הקבלה הבית ספריות/מחלקתיות ידונו בקבלת המועמד ללא קשר למסלול שבחר.

 

את הבקשה להתקבל ללימודי תואר שני במדרשה אפשר להגיש עד סוף חודש מאי.  תלמידי שנה ג' בתואר הראשון, אשר להם סיכויים להשיג את הציון הדרוש, זכאים להגיש את הבקשה בטרם סיימו חובותיהם לתואר. מועמדים אלו יתקבלו במעמד שלא מן המניין, וחייבים להשלים את כל חובותיהם ולהיות זכאים לתואר ראשון תוך חודש מתחילת שנת הלימודים.

תלמידים הזכאים למלגה או מנוי הוראה, חייבים להיות זכאים לתואר ראשון עד סוף ספטמבר.

 

על המועמד לציין בטופס ההרשמה את המחלקה / בית ספר  בהם  מבקש ללמוד ולבצע את עבודת המחקר.

 

ועדות הקבלה המחלקתיות/בית ספריות ידונו במועמדים על סמך גליון הציונים ו/או באמצעות ראיון במהלך חודש יולי.

 

במהלך חודש אוגוסט ידונו במועמדות תלמידים שנרשמו בהרשמה מאוחרת או בעדיפות השנייה, לאחד שנדחו מעדיפותם הראשונה (ברב המקרים, לא תידון עדיפות שלישית).

 

ועדות הקבלה המחלקתיות/בית ספריות  יודיעו למזכירות המדרשה את החלטתן  לגבי כל מועמד ומועמד. הודעה רשמית על קבלה או דחיה יקבל המועמד באמצעות המרכז למרשם.

 

השלמות

 

תלמיד בעל תואר "בוגר אוניברסיטה" מתחום שאינו ביולוגיה או שלא למד במסלול "חוג לאחר תואר", יחוייב בלימודי השלמה עפ"י דרישות המחלקה / בית ספר אליהם הוא מבקש להתקבל ללימודי מוסמך, בהתאם לתחום הלימודים בו למד בתואר הראשון ומידת התאמתו למדעי החיים. לימודי ההשלמה יהיו בהיקף של 40 ש"ס לפחות.

את לימודי ההשלמה עליו לסיים בציון של 80 לפחות.

לאחר סיום כל החובות במסגרת שנת השלמות, יוכל התלמיד להגיש בקשה ללימודי תואר שני. מועמדות התלמיד תדון בוועדת קבלה מחלקתית/ בית ספרית יחד עם כל המועמדים האחרים באותה שנה.

 

תלמיד שיחויב בהשלמות במסגרת לימודי התואר השני, חייב ללמוד אותם בשנת הלימודים הראשונה לתואר.

 

זיכוי עבור השלמות מלימודי התואר הראשון יהיה בהיקף של 6 ש"ס לכל היותר. הזיכוי עבור קורס השלמה יהיה בקורסים שלמים [בתנאי שלא תהיה חריגה מהיקף 6 ש"ס כנ"ל].
במקרים חריגים ובאישור ועדת המדרשה יוכל תלמיד להתקבל כמועמד ללימודי התואר השני לתקופת ניסיון, כאשר רמת ציוניו נמוכה מהנדרש (אבל לא פחות מ- 75). התלמיד ימציא מכתב מיוחד מהמנחה הממליץ לקבלו. תלמיד זה יוכל לעבור למעמד של תלמיד מן המניין, לאחר שיעמוד בתנאים ובדרישות שייקבעו ע"י ועדת המוסמכים של המסלול/מחלקה/בית ספר . תקופת הניסיון לא תעלה על שנה אחת. אישור סופי על קבלה יינתן ע"י ועדת המדרשה.

בקשה לקבלת תלמיד שממוצע ציוניו מתחת ל 75 תועבר לאישור סגן הרקטור.

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>