הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית

מטרות העבודה הסמינריונית:

הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים. כתיבת סמינריון הינה תרגיל בכתיבה מדעית יוצרת בה התלמיד לומד חומר מדעי ומציגו בדרכו שלו. הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים  (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).

 

בחירת הנושא: ניתן לבחור נושא מרשימת הנושאים המופיעים בידיעון בתאום עם יועץ הסמינריונים המחלקתי.
נושא העבודה הסמינריונית יהיה שונה מנושא עבודת הפרוייקט.

 

שיטה:

א. לאחר התייעצות עם יועץ הסמינריונים המחלקתי למציאת מנחה מתאים, ייפגשו התלמיד ומנחה לפחות פעם אחת לפני כתיבת הסמינריון לצורך קביעת נושא לכתיבה.

ב.לאחר קביעת הנושא ייבחרו בהמלצת/הסכמת המנחה מאמר סקירה אחד (לפחות) ועוד 3 מאמרי מחקר בנושא הסמינריון. התלמידי והמנחה ינסחו שאלת מחקר. 

ג.לפני תחילת כתיבת הסמינריון יציג התלמיד למנחה ראשי פרקים בעבודה ורק לאחר שהמנחה יאשר אותם יכול התלמיד לכתוב ולהגיש את העבודה.

ד. המנחה יבדוק את העבודה פעם אחת בלבד לצורך מתן ציון (דהיינו, המנחה לא יקרא טיוטה של העבודה), אבל ניתן להתייעץ עם המנחה פעמים נוספות במהלך איסוף החומר או הכתיבה.

 

היקף הקריאה:  תלוי בנושא.  סמינריון ממוצע מתבסס על קריאת כ- 5-15 מאמרים.

היקף הכתיבה: תלוי בנושא. סמינריון ממוצע מוגש כתמצית המסוכמת ב- 7-10 עמודים מודפסים (כולל איורים וטבלאות במידת הצורך).

 

מבנה העבודה:

 • דף שער: הכולל את נושא העבודה בראש הדף, שם הסטודנט ומספר הסטודנט, שם המנחה, ותאריך ההגשה.
   
 • תקציר: תאור נושא הסמינריון באופן מקיף, אך ממצה וממוקד, ע"י שימוש ב-200 מילים לכל היותר. 
   
 • מבוא:  מטרת המבוא היא להציג את שאלת המחקר המדעית או הטכנולוגית שבה מתמקדת העבודה, על רקע סקירה כללית ועדכנית של המידע הקיים בנושא העבודה. המבוא גם יבהיר מושגים בסיסיים רלבנטיים לנושא, תוך הצגת הציטטות המתאימות. בסוף המבוא יוצגו ההיפותזות ושאלות המחקר העיקריות הנדונות בעבודה.  
 • גוף העבודה: גוף העבודה ידון בנקודות מפתח בנושא הנבחר, כאשר  הממצאים והטיעונים המובאים נתמכים בעדויות מתאימות כגון הצגת תוצאות ממאמרים, שיטות מחקר, או ציטטות מתאימות, ממקורות מהימנים בלבד.

 • סיכום ומסקנות: הצגת המסקנות העיקריות העולות מהעבודה, ובהקשר לשאלה (או הבעיה) המרכזית שהוצגה במבוא. בפרק זה יש לכלול נקודות מבט אישיות כגון מסקנה מעניינת אפשרית, היפותזה חדשה, רעיון לניסוי עתידי וכדומה.

 

רשימת ביבליוגרפיה:

בגוף העבודה יש לצטט את המקורות עליהם מתבססים הטיעונים ע"י הפניה לרשימת הביבליוגרפיה. לכל מובאה שכתובה בעבודה צריך להיות מצוין המקור או המקורות שלה. ציון המקור מביע את העובדה שהתלמיד קרא את המקור הזה. נדרשת הקפדה על דיוק בציטוטים. כאשר רוצים להביא ציטוט של... מתוך .... יש לציין זאת במפורש. אסור לתלמיד להעתיק קטעי מקור ולשלבם כלשונם בעבודתו. רק לרעיונות מקוריים לא יוצמד ציטוט.

 • חייבת להיות התאמה מלאה בין המקורות המצוטטים בגוף העבודה לאלה שמופיעים ברשימת הביבליוגרפיה בסופה.
   
 • רשימת הביבליוגרפיה צריכה להיות כתובה בנוסח מדעי מקובל ואחיד.
   
  •  בגוף העבודה שם המחבר הראשון (או שני המחברים במידה ויש רק שניים) ושנת פרסום המאמר יופיעו בסוגריים כהמשך ישיר של הטענה אותה רוצים לתמוך בציטוט. לדוגמא: (Chen et al., 2003)  או .(Chen and Sorek, 2004)
    
  • רשימת כל הציטוטים בסוף העבודה תופיע תחת הכותרת "ביבליוגרפיה" לפי סדר האלפבית של המחבר הראשון של כל מאמר (או העורך של הספר). שם המאמר חייב להופיע במלואו וכן כל הפרטים המזהים את המקור לפי נוסח אחיד. לגבי הנוסח המדויק יש להסתמך על אחד העיתונים בתחום (יש להתייעץ עם המנחה) ולהיצמד להוראות שלו לגבי  נוסח ציטוט מאמרים, ספרים, פרקים, תקצירים וכ"ו.

 • במקרה של מקורות מהאינטרנט יש לדייק בפרטים המזהים את המקור בנוסף לכתובת האינטרנט.

 

הנחיות כלליות:

יש להקפיד על שימוש במונחים מדעיים מדויקים ומקובלים.

יש להקפיד על  רצף רעיוני  מהמבוא, דרך גוף העבודה, ועד למסקנות.

 

 

 

הציון יינתן לפי הקריטריונים הבאים:

 

תוכן (50%)

שליטה בספרות המקצועית (30%)

חשיבה עצמאית ורעיונות מקוריים (20%)

 

צורת הכתיבה (50%)

ארגון החומר (פרקים, פרקי משנה....) (10%)

שימוש בשפה מדעית (10%)

אבחנה בין עיקר לטפל (כתיבה תמציתית) (10%)

מינוחים בהירים (10%)

שימוש נכון בציטוטים (10%)

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>