• ראשי
 • קורסים שנתיים של המדרשה

  רשימת קורסים:
  מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום משעה עד שעה ש"ס חדר ובניין מרצים
  0455265601 פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים שיעור ד 12:00 14:00 6 01 מוזיאון זואולוגי פרופ' יום טוב יורם
  ד"ר דור רועי
  פרופ' לשם יוסף
  שיעור ה 12:00 14:00 0 01 מוזיאון זואולוגי פרופ' יום טוב יורם
  ד"ר דור רועי
  פרופ' לשם יוסף
  סיור 0 פרופ' יום טוב יורם
  ד"ר דור רועי
  פרופ' לשם יוסף
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive