• ראשי
 • חובות אקדמיות

  קורסי חובה

  • כתיבה מדעית באנגלית.
  • ביוסטטיסטיקה או עקרונות סטטיסטיים בניסויים – בקשות לפטור מהקורס ע"ס לימודים קודמים יש להגיש בשנה הראשונה בלבד.
  • קורס בטיחות (מרוכז לפני תחילת שנה"ל)

   

  קורסי בחירה  -  בהיקף של 8 ש"ס

  • לא יאושרו קורסים עם ציון "עבר" / "לא עבר".
  • קורסים כללים מפקולטות אחרות – בהיקף 2 ש"ס בלבד.
  • סטודנטים שעבודת המחקר שלהם תכלול עבודה בחיות מעבדה חייבים ללמוד את הקורס : "עקרונות השימוש בחיות מעבדה במחקר ביו-רפואי", הניתן על ידי הפקולטה לרפואה [תלמידים שלמדו את הקורס בעבר – פטורים מחובה זו].
  • חובה לעבור את כל הקורסים בציון 80 לפחות.

   

  פרטים מלאים הנוגעים לסדרי הרישום, הקבלה ותקנון הלימודים ניתן לקבל במזכירות המדרשה.

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive