• ראשי
 • משך הלימודים

  תלמיד מחקר שלב א'

  בתום שנה מהקבלה ללימודים, יגיש התלמיד הצעת מחקר.

  לאחר אישור הצעת המחקר, יעבור התלמיד לשלב ב'.

   

   

  תלמיד מחקר שלב ב'

  בתום שלוש שנים  כתלמיד מחקר שלב ב' יסיים התלמיד כל חובותיו הלימודיות ויגיש את התיזה  לשיפוט.

  ארכת משך הלימודים הן של שלב א' והן של שלב ב'  טעונה אישור ועדת הדוקטורנטים היחידתית  (הפקולטטית).

   

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive