נושאים לעבודות סמינריוניות

רצ"ב דוגמאות לנושאי מחקר המתבצעים על ידי חוקרים מבתי הספר השונים. למידע מלא ולנושאי מחקר נוספים, אנא השתמשו בקישורי בתי הספר המצורפים בצד.

 

 

חדש! כתיבת ערך ויקיפדיה במסגרת סמינריון – התנסות בהנגשת מדע והשפעה אזרחית

 

בוויקיפדיה בעברית יש כיום מחסור גדול בערכים בסיסיים בביולוגיה. קורס סמינריון ויקיפדיה שקול לקורס הסמינריון הרגיל ואתם יכולים לבחור ביניהם. כתיבת ערך חדש בויקיפדיה מהווה התנסות בהנגשת מדע לציבור וכן מסייעת ללימודי הביולוגיה התיכוניים. ויקיפדיה תציין את שם כותבי הערכים. תוכלו לראות כאן כמה ערכים לדוגמא שנכתבו על ידי תלמידים קודמים. תל-אביב ויקיפדיה

כל מה שצריך לעשות הוא למצוא ערך שמעניין אתכם בביולוגיה ולא קיים בויקיפדיה בעברית ואז לפנת למנחה שתחום המחקר שלה חופף לנושא ולהציע לכתוב ערך. לחלופין, ניתן לפנות למנחה שתחום העיסוק שלה מעניין אתכם ולבקש הצעה לערך לכתיבה. יש לציין גם כי לא ניתן פשוט לקחת ערך באנגלית ולתרגם אותו. ויקיפדיה עברית דורשת שבערך בעברית יופיעו לפחות חמישה מקורות חדשים לעומת הערך שבאנגלית (או בשפה אחרת). 

הציון ינתן על ידי מנחה הסמינריון בדיוק לפי אותם שיקולים של סמינריון רגיל.

 
 

 

 

 בית הספר נוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיסיקה

 

שם המרצה

נושאים לעבודות סמינריוניות

פרופ' ניר בן-טל

 1. Protein function prediction and annotation
 2. The detection of active and interaction sites in proteins
 3. Drug discovery
 4. Drugs repurposing and side effects
 5. Protein structure prediction
 6. Coevolution and applications in structural biology

ד"ר עדי ברזל

 1. Gene therapy
 2. Cell therapy
 3. Immunotherapy
 4. Genome editing
 5. CAR-T cells
 6. CRISPR/Cas9
 7. Engineered B cells

פרופ' יואב גוטהילף

 1. נושאים שונים באנדוקרינולוגיה ונוירואנדוקרינולוגיה

פרופ' איילה הוכמן

 1. השפעת תזונה על תוחלת חיים ומחלות הקשורות בהזדקנות בבני אדם.

פרופ' יואב הניס

 1. שיטות ביופיזיקליות לחקירת אינטראקציות בין רצפטורים ממברנליים
 2. האינטראקציה בין רצפטורים ממשפחת ה- TGF-beta ותפקידה בהולכת אותות ובסרטן
 3. תפקיד האינטראקציות בין חלבוני Ras לממברנת הפלסמה בהולכת אותות והתפתחות סרטן

ד"ר צפריר צור

 1. הפעלת הקולטן TLR4 ע"י מולקולות אנדוגניות
 2. האינפלמזום הלא-קאנוני
 3. CPTP - הטרנספורטר של סרמיד-1-פוספט
 4. מעורבות סולפטיד בדלקת

פרופ' ראובן שטיין

 1. Non canonical actions of apoptotic proteins; implication to inflammation and metastasis
 2. Suppressing the supportive role of the tumor microenvironment cells in glioma and melanoma
 3. Distinctive roles of microglia and macrophages in brain pathologies

 

 

בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון

 

שם המרצה

נושאים לעבודות סמינריוניות

ד"ר מיכל גרונטמן

 1. יכולת למידה וזכרון בצמחים
 2. התאמות מינים פולשים לבית גידול חופי
 3. אסטרטגיות הפצת זרעים בשלבי פלישה שונים

פרופ' שאול ילובסקי

 1. העברת אותות: רצפטורים, חלבוני קטנים, סידו ותצורות חמצן פעיל
 2. ביולוגיה תאית והתפתחותית
 3. הולכת אותות בתנאי עקה אביוטית
 4. פולריות תאית והתפתחות
 5. השלד התוך-תאי

פרופ' יפתח יעקובי

 1. ביוטכנולוגיה
 2. אנרגיה חלופית
 3. מיקרואצות
 4. פוטוסינטזה

פרופ' איתי מירוז

 1. נושאים מגוונים בביואינפרומטיקה ולמידה חישובית
 2. עריכה גנומית
 3. ניתוח רשתות אקולוגיות
 4. השלכות אבולוציוניות של הכפלות גנומיות
 5. תהליכי ביות בצמחים

פרופ' גואידו ססה

 1. The plant immune system
 2. Bacterial type III secretion system
 3. Type III effectors: biochemical activity, molecular function and plant targets
 4. Signal pathways of the plant immune system
 5. Recognition specificity of plant immune receptors

ד"ר יובל ספיר

 1. Plant speciation
 2. Flower colour polymorphism
 3. חשיבות שונות גנטית והפצת זרעים באוכלוסיות קטנות של צמח נדיר
 4. אופטימיזציה של פעולות השבה לטבע של מינים בסכנת הכחדה
 5. אמת בפרסום במערכות האבקה
 6. הבסיס הגנטי של גודל, צבע וצורות של פרחים

פרופ' אילון שני

 1. Plant hormones
 2. Hormone transport
 3. Plant genetics
 4. Plant molecular biology
 5. Plant development

 

בית הספר לזואולוגיה

 

שם המרצה נושאים לעבודות סמינריוניות
פרופ' אמיר אילי
 1. נושאים בנוירוביולוגיה והתנהגות של חסרי חוליות
 2. נושאים בנוירואתולוגיה
 3. התנהגות הארבה
 4. טכנולוגיה בהשראת חרקים
פרופ' מיכה אילן
 1. ביוטכנולוגיה ימית
 2. סמביוזה בספוגיים ימיים
 3. אקולוגיה של ספוגים
 4. פיזיולוגיה של ספוגים (זרימה, נשימה, תזונה)
פרופ' יונתן בלמקר
 1. שכיחות ונדירות בדגים
 2. פלישת מיני דגים ים-סופיים לים התיכון
 3. השפעת דייג ושינויי אקלים על דגי ים התיכון
ד"ר נטע דורצ'ין
 1. הכחדת חרקים בעשורים האחרונים
 2. אבולוציה של התעופה בחרקים
 3. אבולוציה של חיים חברתיים בדבוראים
 4. אנטומולוגיה משפטית
 5. סימביוזה בין חרקים צמחוניים לפטריות
 6. חיזור באמצעות מתנות כלולות בחרקים
 7. מגוון אויבים טבעיים להדברה ביולוגית של צמחים
פרופ' רועי הולצמן
 1. אבולוציה של מבנה ותפקוד
 2. ביומכאניקה ותנועה בבע"ח
 3. מורפולוגיה פונקציונאלית: הקשר בין מבנה ותפקוד
 4. נושאים נוספים בתחום המחקר
פרופ' דורותה הושון
 1. Animal phylogenomics
 2. Mitochondrial genome evolution
פרופ' יוסי יובל
 1. סונר ותפישה חושית בעטלפים
 2. ניווט
 3. התנהגות חברתית ותקשורת קולית
 4. פרויקטים בהתנהגות ושימוש בסנסורים מתקדמים
פרופ' שי מאירי
 1. נושאים שונים במאקרואקולוגיה
 2. אבולוציה של זוחלים
 3. נושאים בפליאוביולוגיה
ד"ר גל ריבק
 1. תעופת חרקים בהקשרים של אקולוגיה, פיזיולוגיה, התנהגות, ביומכניקה ואווירודינמיקה

פרופ' נועה שנקר
 1. פלישות ימיות
 2. זיהום פלסטיק בסביבה הימית
 3. איצטלנים כביו-אינדיקטורים של הסביבה הימית
 4. רגנרציה בחסרי חוליות ימיים
 5. אקולוגיה של איצטלנים
ד"ר אור שפיגל
 1. החשיבות האקולוגית של תנועת בעלי חיים
 2. אישיות בבעלי חיים- מדוע היא קיימת ואיך היא משפיעה על תהליכים אקולוגיים?
 3. רשתות חברתיות של בעלי חיים כתשתית להתפשטות מחלות ומידע
 4. שיחור מזון בבעלי חיים- השפעת תנאי סביבה על הדילמה בין exploration לexploitation
 5. הבדלים בין פרטים בשרותי ההפצה של צמחים
פרופ' ינון שרף
 1. התמודדות חרקים עם עקות שונות
 2. השפעות הוריות על הפנוטיפ של הצאצאים בחרקים
 3. למידה וזכרון בחרקים
 4. השוואה בין בעלי-חיים בעיר ובסביבה טבעית
 5. היתרונות והחסרונות של חיים בקבוצה
 6. השוואה בין שיטות שונות של חיפוש מזון

 

 

 

 בית הספר למחקר ביו-רפואי וסרטן ע"ש שמוניס

 

שם המרצה

נושאים לעבודות סמינריוניות

פרופ' אביגדור אלדר

 1. מערכות חישת מניין בחיידקים
 2. יחסי חיידק - פאג'
 3. תכונות קואופרטיביות בחיידקים
 4. אבולוציה של חיידקים

פרופ' אורנה אלרואי שטיין

 1. נושאים בבקרת ביטוי גנים בתאים אאוקריוטים

פרופ' איתי בנהר

 1. כל נושא רפואי או ביולוגי אשר יאושר על ידי המרצה. דגש על נוגדנים תרפויטיים וישומיהם
 2. לנרשמים נשלח קובץ הנחיות מפורט כיצד לבחור נושא ואיך להמשיך הלאה

פרופ' מייה הורוביץ

 1. Misfolding in lysosomal diseases
 2. Drosophila melanogaster as a model to study the association between gaucher dieases and parkinson dosease
 3. Gaucher disease in drosophila melanogaster

פרופ' ענת הרשקוביץ

 1. Pathogen host interactions
 2. Bacteria phage interactions
 3. Bacterial pethogenesis
 4. Regulation of virulence genes
 5. Active lysogeny
 6. Lysogenic phages

ד"ר יריב ויין

 1. Immune response following disease or vaccine
 2. Maternal immunity
 3. Fetus immunity
 4. Antibody discovery and engineering
 5. B cell immunity
 6. Tumor infiltrating B cells
 7. Cancer immunology

ד"ר צחי חגי

 1. כיצד וירוסים קופצים בין מיני מאכסן שונים
 2. הקשר בין אבולוציה להגנה מפתוגנים למחלות אוטואימוניות

פרופ' גיל סגל

 1. האינטראקציה של חיידקים פתוגנים עם תא המאכסן
 2. בקרת ביטוי גנים בחיידקים פתוגנים במהלך הדבקה
 3. אספקטים מולקולריים של מערכות פתוגניות בחיידקים תוך תאיים
 4. ההשפעה של מעבר הוריזונטאלי של גנים על האבולוציה של מערכות פתוגניות

פרופ' טל פופקו

 1. נושאים באבולוציה מולקולארית
 2. שימושי למידת מכונה למחקר ביולוגי
 3. ביואינפורמטיקה
 4. אימונולגיה חישובית

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>