נוהלי קבלה למסלול הישיר

א. המסלול הישיר לדוקטורט לבוגרי תואר ראשון

 

תלמידים מצטיינים בתואר ראשון יכולים להתקבל ללימודי דוקטוראט מיד עם סיום התואר הראשון.
המסלול מיועד למספר מצומצם של תלמידים, הקבלה היא על פי נתוני תואר ראשון וראיון קבלה. תלמידים שהתקבלו לתכנית יזכו למלגה אישית מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים.
משך הלימודים בתכנית עד חמש שנים. תלמידי התכנית יכולים לבחור לבצע את עבודת הדוקטוראט שלהם בכל אחת ממחלקות /בתי ספר בפקולטה, בהתאם לתחומי העניין שלהם.

 

רשאי לפנות לוועדה בבקשה להתקבל למסלול זה:

 • תלמיד יוכל להגיש מועמדות לקבלה למסלול אם ממוצע ציוניו במהלך התואר הראשון עומד על 90 ומעלה. יכולים להגיש בקשה סטודנטים בשנה ג' או מי שסיים את לימודי התואר הראשון.
 • תלמיד שעומד בקריטריון הקבלה יוזמן לראיון קבלה.
 • וועדת הקבלה תדרג את המועמדים ומספר המתקבלים יקבע על פי הדירוג ומספר המקומות הפנויים.       

 

תכנית הלימודים:

 • במהלך חצי השנה הראשונה יבצע התלמיד 2 פרוייקטים מחקריים ( 3 חודשים כל פרוייקט). 
 • על התלמיד להשלים בשנה הראשונה קורסים בהיקף של 20 ש"ס לפחות בממוצע 90 ומעלה.
 • לאחר שנה, יגיש התלמיד דו"ח מקיף על הישגיו באחת המעבדות בהן עבד ויעבור בחינת כשירות.
 • לאחר בחינת הכשירות והשלמת מכסת הקורסים בציון 90 לפחות יעבור התלמיד לאחריות המחלקה / בית ספר בהם ימשיך לבצע את עבודת המחקר.
 • בתום שנה מבחינת הכשירות והמעבר למחלקה /בית ספר , יהיה על התלמיד להגיש תכנית מחקר לאישור הועדה המלווה.
 • לאחר אישור תכנית המחקר יחולו על התלמיד כל החובות המוטלות על תלמיד המסלול הרגיל לתואר דוקטור.
 • מומלץ שתלמידים אלו יעסקו גם בהוראה.
 • לתלמידים בתכנית זו תוענק מלגה אישית מוגדלת מהמדרשה.
 • תלמידים שלא יעמדו בהצלחה בדרישות המסלול יוכלו להשלים את לימודיהם לתואר שני, כולל הגשת תיזה, עד תום השנה השניה.

 

 

 

 ב. תלמידים מצטיינים בלימודי התואר השני – מסלול ישיר לדוקטורט

 

תלמיד תואר שני יוכל להגיש מועמדות למסלול ישיר אם:

 •  ממוצע ציוני התואר הראשון הוא 85 לפחות.
 • למד לפחות 20 ש"ס בשנה הראשונה ללימודי התואר השני וממוצע ציוניו בקורסים אלו הוא לפחות 90.

 

תלמיד שממוצע ציוניו בתואר הראשון נמוך מ 85 יוכל להגיש בקשה מיוחדת למועמדות למסלול הישיר אם בנוסף לתנאים המצויינים לעיל לתלמיד הישגים יוצאי דופן, כגון תרומה משמעותית למאמר מדעי, השתתפות פעילה (הצגת פוסטר או הרצאה) בכנס בין לאומי, וכדומה.

התלמיד יגיש לוועדת הדל"פ הפקולטטית בקשה מנומקת, וכן מכתבי המלצה מהמנחה ומראש המחלקה/בית ספר  (שני מכתבים נפרדים) בהם יפרטו את הישגיו של התלמיד ואת הסיבות שבגללן הוא מתאים לדעתם ללימודים במסלול הישיר לדוקטוראט. לבקשה יש לצרף גיליון ציונים של תואר בוגר ואת רשימת הקורסים והציונים מתואר שני. במידה וועדת הדל"פ תאשר את הבקשה יוכל התלמיד להגיש מועמדות למסלול הישיר, בדומה לתלמידים שעומדים בתנאי הקבלה הרגילים.

 

הליכי קבלה

 

 • קבלה עד תום סמסטר א' של השנה השנייה בתואר שני ע"י ועדת כשירות וועדת קבלה מחלקתית ובהסתמך על דו"ח מדעי של המחקר, מאושר וחתום ע"י המנחה.
 •  ועדת הכשירות מורכבת מחבר ועדת דל"פ מחלקתית / בית ספרית ושני חברים נוספים, כאשר מומלץ שאחד מהם יהיה מחוץ למחלקה/ בית ספר.
 •  תלמידים שעמדו בהצלחה בקורסים ובבחינת הכשירות יתקבלו כתלמידי מחקר שלב א' במסלול הישיר ויחולו עליהם כל החובות המוטלות על תלמידי "המסלול הרגיל" לתואר דוקטור.
 • תלמידים שלא יעמדו בועדת הכשירות יוכלו להשלים את לימודיהם לתואר שני, כולל הגשת תיזה, עד תום השנה השניה.
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>