המסלול לאקולוגיה ואיכות הסביבה (נלמד באנגלית)

המסלול באקולוגיה ואיכות הסביבה מקדם מחקר אקולוגי בסיסי ויישומי, מהרמה המולקולרית ועד הרמה המקרו אקולוגית, במטרה לפעול להגנת הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים. בוגרי המסלול פועלים לקידום המדע, לשמירה על המגוון הביולוגי, ולביסוסן של מערכות אקולוגיות בריאות 

המסלול לאקולוגיה: ציפור
 • תואר שני באקולוגיה ואיכות הסביבה
 • חדש! מסלול לתואר שני ללא תזה

ENGLISH

 

אקולוגיה ואיכות הסביבה

 

מדע האקולוגיה עוסק בחקר אינטראקציות בין אורגניזמים שונים ובינם לבין סביבתם. העיסוק הרב-תחומי באקולוגיה ובהגנת הסביבה מתפתח במהירות ונחוץ לצמצום הנזק המתמשך שנגרם למערכות האקולוגיות. אנחנו שואפים להבין את המערכות התומכות בחיים על פני כדור הארץ ואת האבולוציה של היצורים החיים מרמת הגן הבודד ועד למערכת האקולוגית כולה במטרה לספק לחברה האנושית שירותים כלכליים, חקלאיים, בריאותיים, סביבתיים וחברתיים שיגנו על מערכות אקולוגיות בעידן של שינויים גלובליים.

 

ברמה המדעית, חקר האקולוגיה וההגנה על הסביבה הוא אחד התחומים המורכבים והמאתגרים ביותר. התוכנית שלנו מבוססת על הכשרה בין תחומית ועל למידה באמצעות טכנולוגיות חדישות. התלמידים שלנו נחשפים למגוון רחב של כלי מחקר אקולוגיים: שימור הטבע, ביולוגיה ימית, פיזיולוגיה סביבתית, נוירוביולוגיה, התנהגות בעלי חיים, פילוגנזה ואבולוציה. אנחנו עוסקים בכל ההיררכיות הביולוגיות: גנים, תאים, אורגניזמים, אוכלוסיות, חברות ומערכות אקולוגיות.

 

המסלול לאקולוגיה ולהגנת הסביבה משלב עבודת מעבדה ומחקר שדה. אנחנו יוצאים מן המעבדה אל בתי גידול שונים ומגוונים לרבות מדבריות, יערות, הרים, מערכות מים מתוקים ושוניות אלמוגים. המחקר במסלול שלנו נעשה גם בגני המחקר של הפקולטה למדעי החיים: בגן הזואולוגי, בגנים הבוטניים ובמוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט. אוספי בעלי החיים והצמחים הנדירים בהם מספקים לנו הזדמנויות מחקר ייחודיות.

 

תכליתו של המסלול לאקולוגיה ולהגנת הסביבה להכשיר סטודנטים לקריירה עצמאית במחקר, בארגונים לשימור הטבע והסביבה, במשרדי הממשלה ובתעשייה.

 

ייחודו של המסלול

 

סטודנטים במסלול לאקולוגיה ולהגנת הסביבה משתמשים במגוון רחב של שיטות מחקר מתחומים שונים, בשאיפה להבין את התהליכים הביולוגיים הבונים את המגוון שבטבע. התלמידים במסלול לומדים מגוון שיטות מחקר הכוללות טכניקות שדה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, ביוגיאוגרפיה, אקולוגיית נוף, התנהגות, פיזיולוגיה וביולוגיה ימית. במהלך הלימודים התלמידים רוכשים יכולות בסטטיסטיקה מתקדמת, במדע נתונים ובתכנות.

 

ראש המסלול - ד"ר עומרי ברונשטיין 
 

תוכנית הלימודים מורכבת מ-30 שעות וממחקר מעשי במעבדה.

לתוכנית הלימודים (ידיעון הפקולטה)

 

הליכי סיום תואר שני

 

 • תלמיד יהיה רשאי לגשת לבחינת הגמר הסופית רק לאחר שהסדיר במזכירות המדרשה את כל ההליכים לקראת סיום לימודיו: מילוי חובות הלימודים והגשת עותק חתום של דפי שער עבודת הגמר.
   
 • בבחינת המוסמך ישתתפו המנחה/מנחים ושני בוחנים נוספים שאחד מהם חייב להיות מחוץ לבית הספר שאליו שייך התלמיד. הבוחנים צריכים להיות חברי סגל אקדמי בדרגת מרצה בכיר ומעלה במוסד אקדמי מוכר, וללא ניגוד עניינים עם הנבחן או עבודתו.
   
 • המנחה ישלח מייל עם טופס בוחנים לראש המסלול הרלבנטי לכל הפחות חודש לפני מועד הבחינה המיועד ובו יציין את תאריך הבחינה ואת שמות הבוחנים שאותם הוא/היא מבקש/ת לאשר, תוך פירוט השייכות האקדמית של הבחנים וכתובת המייל שלהם.
   
 • ראשי המסלולים יוודאו שרשימת הבוחנים עומדת בדרישות הפקולטה ויעבירו את שמותיהם, את פרטי הקשר שלהם ואת תאריך הבחינה לרינה לבנון, מזכירת המדרשה לתארים מתקדמים.
   
 • הפניה לבוחנים המאושרים הינה באחריות המנחה. ניתן להטיל על התלמיד לתאם את הבחינה אחרי הפניה הראשונית מהמנחה.
   
 • רינה תשלח לבוחנים ולמנחה את טפסי הדיווח על ציון העבודה הכתובה והדיווח על ציון הבחינה. מדובר בשני טפסים (וציונים) נפרדים. הציונים על העבודה הכתובה צריכים להגיע לרינה לפני יום הבחינה, אחרת לא ניתן לקיים את הבחינה.
   
 • במקרים בהם יש יותר ממנחה אחד לעבודת הגמר, ישוקלל ציון כל המנחים כציון של מנחה יחיד.
   
 • הבחינה תתקיים לכל המאוחר חודש לאחר הגשת העבודה במתכונתה הסופית למזכירות המדרשה.
   
 • הרצאה – הצגת עבודת המחקר– ההרצאה בסמינר מל"מ או ביום המרוכז היא חובה. ערן לוין אחראי על שיבוץ ההרצאות, ועל המסטרנטים ליצור עמו קשר כדי שישבץ אותם. אם לא מתאפשר לתלמיד לתת את הרצאת הסיום במסגרות אלה, ניתן לקבוע מועד מיוחד לשם כך ולפרסם אותו באמצעות מזכירות בית הספר כדי להבטיח נוכחות של קהל ראוי.
   
 • הבוחנים יוזמנו להרצאת הסיום ומצופה מהם להיות נוכחים בה. אם לא יוכלו להגיע להרצאת הסיום ובכל מקרה בו ההרצאה לא מתקיימת ביום הבחינה, התלמיד ייתן לבוחנים מצגת סיכום קצרה (עד 20 דקות) בתחילת מפגש הבחינה.
   
 • לאחר הבחינה וביצוע תיקונים בעבודת הגמר (אם יש), יגיש התלמיד למזכירות הפקולטה עותק דיגיטלי אחד של עבודת הגמר לצורך העברה לספרייה. עם העותק הדיגיטלי יוגש גם טופס חתום ע"י התלמיד והמנחה בו הסכמה או סירוב להצגת העבודה במאגר העבודות הדיגיטלי. 
   
 • התלמיד יזמין "טופס טיולים" ממוחשב באמצעות מערכת מידע אישי לתלמיד, ויהיה זכאי לקבל את התואר רק לאחר ביצוע "טופס הטיולים" הנ"ל.

 

ככל שיש סתירה בין המוצג במסמך זה ובין התקנון המצוי באתר, נוסח התקנון הינו המחייב והקובע.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>