Message Board - הודעות לסטודנטים

עידכונים לסמסטר ב' תשע"ט

 

שנה א

 

כימיה אורגנית  - תרגיל - התרגילים יתחילו ביום א' 3/3

 

כימיה פיסיקלית - תרגיל - התרגילים יתחילו בשבוע השלישי

 

סטטיסטיקה - תרגיל -  התרגילים יתחילו ביום ד' 6/3

 

גן זואולוגי - קורס בחירה - הסיור הראשון יתקיים ביום ג' 12/3. הרישום אצל מזל במזכירות עד ה- 5/3 

 

 

שנה ב' ו- ג'

אימונולוגיה - מעבדה - הקורס מתחיל ב 28/4

 

ביוכימיה - תרגיל - התרגיל יתחיל ביום ד' 20/3

 

ביוכימיה מעבדה - הקורס יתחיל ב- 28/4

 

כימיה - מעבדה - בשבוע הראשון יתקיים השיעור בלבד. החל מהשבוע השני מתכונת מלאה שיעור + מעבדה

 

מיקרוביולוגיה - מעבדה - הקורס יתחיל ב 11/3

 

פיסיולוגיה של צמחים - מעבדה - הקורס יתחיל ב 11/3

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

רישום לקורסים ושינויים

 

ביטול קורסים ניתן לעשות באופן עצמאי דרך מערכת מידע אישי בשבועיים הראשונים של הסמסטר  (27/2-17/3)

 

ביטול קורסי חובה ודחייתם לשנה הבאה, מחייבים אישור ועדת הוראה.

 

מאחר ובחלק מהקורסים מספר המשתתפים מוגבל, באחריות התלמידים לעקוב במידע אישי שאכן התקבלו לקורסים שביקשו .

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive