נושאים לעבודות פרויקט

רצ"ב דוגמאות לנושאי מחקר המתבצעים על ידי חוקרים מבתי הספר השונים. למידע מלא ולנושאי מחקר נוספים, אנא השתמשו בקישורי בתי הספר המצורפים בצד.

 

 בית הספר נוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיסיקה

 

שם המרצה נושאים לעבודות פרויקט
פרופ' אורי אשרי
 1. חקר המנגנונים המולקולריים של פלסטיות סינפטית
 2. פיתוח שיטות לזיהוי מוקדם של מחלת פרקינסון תוך שימוש במיקרוסקופיה super resolution
 3. השפעת טיפול בחמצן היפרבארי על מחלת אלצהיימר
ד"ר פבלו בלינדר
 1. Microstructure and signaling machinery of the Neurovascular Unit
 2. Long-term monitoring of shrew diurnal activity in a semi-natural environment
 3. Brain vascular dynamics under hypertension
 4. Developing of a new multi-arm maze for testing mouse cognition
 5. Various optic-oriented project
פרופ' ניר בן-טל
 1. Physicochemical characteristics of primordial peptides
 2. Putative function of primordial peptides
 3. Various other projects within the general field of computational structural biology
ד"ר עדי ברזל
 1. Gene therapy
 2. Cell therapy
 3. Immunotherapy
 4. Genome editing
 5. CAR-T cells
 6. CRISPR/Cas9
 7. B cell engineering
פרופ' יואב גוטהילף
 1. מנגנון הפעולה של השעון הביולוגי
 2. מנגנון הסנכרון של השעון הביולוגי ע"י אור
 3. בחינת ההשפעה של מוטציות בגנים ספציפיים על מחזורים יממתיים
 4. השתתפות בנייה ואפיון של מודלים למחלות גנטיות
ד"ר צפריר צור
 1. בקרה על שעתוק הציטוקין הפרו-דלקתי TNF במקרופאג'ים
 2. בקרה על שעתוק הציטוקין האנטי-דלקתי IL-10 במקרופאג'ים
 3. זיהוי רצפטורים פרו- ואנטי-דלקתיים במקרופאג'ים
פרופ' ראובן שטיין
 1. Non canonical actions of apoptotic proteins; implication to inflammation and metastasis
 2. Suppressing the supportive role of the tumor microenvironment cells in glioma and melanoma
 3. Distinctive roles of microglia and macrophages in brain pathologies
ד"ר מארק שיין-אידלסון
 1. Strategies of visual acquisitions in bearded dragons
 2. The evolution of sleep and brain states in reptiles
 3. Sensory processing across temperature gradients in lizards
 4. New projects periodically open in the lab, contact us to get more information

 

 

 

בית הספר למדעי הצמח ואבטחת מזון

 

שם המרצה נושאים לעבודות פרויקט
ד"ר מיכל גרונטמן
 1. קבלת החלטות בצמחים בתגובה לתחרות ופיזור משאבים
 2. התאמות של צמחים פולשים לסביבות חדשות
 3. הכרה עצמית בצמחים מושבתיים
פרופ' יפתח יעקובי
 1. ביוטכנולוגיה של מיקרואצות
 2. ביולוגיה סינטטית של מיקרואצות
 3. קציר מימן ממיקרואצות
 4. הנדסת אנזימים
 5. פיזיולוגיה של מיקרואצות - בדגש על פוטוסינטזה
 6. דומסטיקציה (ביות) של זני מיקרואצות מהטבע
 7. ביופיזיקה של ממברנות פוטוסינטטיות
פרופ' איתי מירוז
 1. נושאים מגוונים בביואינפרומטיקה ולמידה חישובית
 2. עריכה גנומית
 3. ניתוח רשתות אקולוגיות
 4. השלכות אבולוציוניות של הכפלות גנומיות
 5. תהליכי ביות בצמחים
פרופ' גואידו ססה
 1. Signal transduction in plant immunity
 2. The plant immune system
 3. Startegies of plant defense
 4. Bacterial type III secretion system
 5. Characterization of type III effectors
ד"ר יובל ספיר
 1. Cellular and chemical effects on flower colour
 2. האבקה ומגוון צבעי פרחים של כלניות
 3. גנטיקה של אוכלוסיות ושמירת טבע
 4. למה פרחי האירוסים גדולים? (פרויקט בביואינפורמטיקה)
 5. גודל גנום ופוליפלואידיה במינים מדבריים של בן חצב
פרופ' אילון שני
 1. Plant hormones
 2. Hormones transport
 3. Plant genetics
 4. Plant molecular biology
 5. Plant development

 

 

 

בית הספר לזואולוגיה

 

שם המרצה נושאים לעבודות פרויקט
פרופ' אמיר אילי
 1. נושאים בנוירוביולוגיה והתנהגות חרקים
פרופ' מיכה אילן
 1. ביוטכנולוגיה ימית
 2. סמביוזה בספוגיים ימיים
 3. אקולוגיה של ספוגים
 4. פיזיולוגיה של ספוגים (זרימה, נשימה, תזונה)
פרופ' יונתן בלמקר
 1. זיהוי דגים בלמידת מכונה
 2. פלישת מיני דגים ים-סופיים לים התיכון
 3. שכיחות ונדירות בדגים
 4. השפעת דייג ושינויי אקלים על דגי ים התיכון
ד"ר נטע דורצ'ין
 1. גילוי ותיאור מיני חרקים חדשים למדע
 2. טווח הפונדקאים של חרקים טפיליים
 3. הדברה ביולוגית של צמחים פולשים באמצעות חרקים
פרופ' רועי הולצמן
 1. מגבלות מכאניות והידרודינאמיות על תפיסת טרף בדגיגים (העבודה תתבצע באילת)
 2. שינויים בגודל הטריטוריה של פרפרונים בשונית האלמוגים (העבודה תתבצע באילת)
פרופ' דורותה הושון
 1. Annotation of mitochondrial genome
 2. Phylogenetic reconstructions
 3. Genome evolution of Myxozoa (Cnidaria)
פרופ' יוסי יובל
 1. סונר ותפישה חושית בעטלפים
 2. ניווט
 3. התנהגות חברתית ותקשורת קולית
 4. פרויקטים בהתנהגות ושימוש בסנסורים מתקדמים
פרופ' שי מאירי
 1. Ecology and evolution of reptiles in Israel
 2. Macroecology
 3. Reptile biogeoraphy
 4. Reptile taxonomy
ד"ר גל ריבק
 1. תעופת חרקים בהקשרים של אקולוגיה, פיזיולוגיה, התנהגות, ביומכניקה ואווירודינמיקה
פרופ' נועה שנקר
 1. איצטלנים כביו אינדיקטורים של הסביבה הימית
 2. זיהום פלסטיק בסביבה הימית
 3. פלישות ימיות
ד"ר אור שפיגל
 1. אקולוגיה התנהגותית בציפורים, מתי התנהגות משנה להבנת תהליכים באקולוגיה.
 2. אקולוגיה של תנועה כקישור בין פרטים ואוכלוסיות.
 3. אישיות בבעלי חיים- מדוע היא קיימת ואיך היא משפיעה על תהליכים אקולוגיים ואבולוציונים?
 4. שיתוף מידע ושיחור מזון חברתי בבעלי חיים
 5. רשתות חברתיות של בעלי חיים כתשתית להתפשטות מחלות
 6. שיחור מזון בבעלי חיים- השפעת תנאי סביבה על הדילמה בין exploration לexploitation
פרופ' ינון שרף
 1. בחירת בית גידול בחרקים
 2. התנהגות חיפוש מזון בחרקים
 3. למידה בחרקים חברתיים
 4. השפעת סטרס על התנהגות חרקים והתפתחותם
 5. התנהגות של טורפים בוני מלכודות

 

 

 

בית הספר למחקר ביו-רפואי וסרטן ע"ש שמוניס

 

שם המרצה נושאים לעבודות פרויקט
פרופ' אביגדור אלדר
 1. Bacterial quorum-sensing
 2. Interactions in bacterial communities
 3. Phage-Bacteria interactions
 4. Bacterial evolution
פרופ' איתי בנהר
 1. בידוד נוגדנים על ידי Phage display or Ribosome display
 2. ייצור ובחינת תרופות המונחות על ידי נוגדנים
 3. ייצור ובחינת ננוחלקיקים מוכווני נוגדנים
 4. ייצור ובחינת נוגדנים בי-ספציפיים להתמודדות עם מצבי תחלואה מגוונים
פרופ' אורי גופנא
 1. CRISPR-Cas systems in archaea
 2. Bioinformatic identification of novel viruses
 3. Conflicts between selfish elements
 4. RNA phages
 5. Computational Analysis of gut metagenomes
פרופ' מייה הורוביץ
 1. Misfolding in lysosomal diseases
 2. Drosophila melanogaster as a model to study the association between gaucher dieases and parkinson dosease
 3. Gaucher disease in drosophila melanogaster
פרופ' ענת הרשקוביץ
 1. חקר מנגנוני אלימות בחיידקים פתוגנים
 2. אינטרטקציות פתוגן-מאחסן
 3. אינטראקציות בין חידקים פתוגנים ופאגים ליזוגניים
 4. חקר הקשר בין מערכת חישת מניין להפעלה של פאג׳ים
 5. בקרת גנים ווירולנטים
 6. איפיון פונקציות חדשות של חלבונים וויראלים
ד"ר צחי חגי
 1. אבולוציה של מערכת החיסון
 2. אבולוציה של אינטראקציות מאכסן-וירוס
פרופ' גיל סגל
 1. בקרת ביטוי גנים בחיידקים פתוגנים
 2. אפיון מולקולרי של מערכות פתוגניות בחיידקים תוך תאיים
 3. שימוש במערכת של שמר האפיה למחקר חלבונים מחיידקים פתוגנים
 4. אבולוציה של מערכות פתוגניות בחיידקים
פרופ' טל פופקו
 1. למידת מכונה לצורך זיהוי תפקיד של חלבונים (דרוש תכנות בפייתון)
 2. פיתוח כלים חישוביים להבנה של אבולוציה מולקולארית (דרוש תכנות בפייתון)
פרופ' אליאורה רון
 1. מנגנוני אלימות בחיידקי E. coli
 2. מנגנוני בקרה על אדפטציה סביבתית
 3. מולקולות RNA קצרות (sRNA) רגולטוריות ב E. coli

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>