סטודנטים לביולוגיה "מגלים את הים" לתלמידי תיכון, בקורס של ד"ר נועה שנקר מביה"ס לזואולוגיה

סטודנטים לביולוגיה מלמדים תלמידי תיכון על נפלאות המחקר הימי בקורס משלב עשייה במסגרת "מתחברים+ "

מגלים את הים
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive