• ראשי
 • תנאי מעבר משנה לשנה

  1.  תלמיד חייב ללמוד ולהיבחן בכל קורסי החובה של השנה בה הוא לומד, אלא אם קיבל אישור אחר מוועדת ההוראה.
    
  2.  תלמיד שנכשל בשני מקצועות חובה ויותר, יופסקו לימודיו בפקולטה, מסיבות אקדמיות.
    
  3. תלמיד שנכשל במקצוע חובה אחד (ולא הצליח לתקן את הציון במועד ב'), יוכל להמשיך את לימודיו בשנה הבאה,
   בל יהיה חייב ללמוד מחדש את המקצוע בו נכשל, כולל תרגילים ומעבדות, (אלא אם שוחרר ע"י מרצה הקורס) ולעמוד בבחינה בהצלחה.
   קורס כזה יחויב בשכ"ל. במקרה של חפיפה במועדי מבחנים, חובה להיבחן בקורס זה (של השנה הקודמת) לפני הבחינות של קורסי השנה השוטפת.
    
  4. תלמיד שנכשל בקורס גם לאחר שלמד אותו פעם שנייה לא יוכל להמשיך את לימודיו בפקולטה.
    
  5. תלמיד שקיבל אישור להמשיך לימודים "על תנאי" ולא עמד בדרישות התנאי, יופסקו לימודיו.
    
  6. תלמיד שלימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות לא יוכל להירשם שוב ללימודים בפקולטה.
    
  7. לא ניתן לדחות קורסים של שנה א' לשנה ג'.
    
  8. ועדת הוראה תדון בתנאי המעבר של תלמידים הלומדים בתכנית לימודים חלקית/מיוחדת, כל מקרה לגופו.

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive