• ראשי
 • תקנון הבחינות

  בחינות

     לתשומת לב: הבחינות המתקיימות ביום שישי תתחלנה בשעה 8:30.
     היעדרות מאחד המועדים אינה מקנה זכות למועד נוסף.
   

  1. רשאי להיבחן תלמיד אשר מילא את כל החובות האקדמיות של הקורס ושילם שכ"ל. לוח הבחינות מפורסם בידיעון (פרק כ').
    
  2. בכל בחינה יתקיימו שני מועדים:
   • מועדי א' לקורסי סמסטר א' בחופשה בין הסמסטרים, ולקורסי סמסטר ב' בתחילת חופשת הקיץ.
   • מועדי ב' לקורסי סמסטר א' בחופשה בין הסמסטרים ובמהלך סמסטר ב'. חלק ממועדי ב' של סמסטר א' יתקיימו בימי שישי במהלך סמסטר ב' ובחופשת הפסח.
   • מועדי ב' לקורסי סמסטר ב' יתקיימו במהלך חופשת הקיץ. 
    תלמיד המבקש לתקן ציון חיובי במועד ב', חייב להירשם שבוע מראש לבחינה באמצעות מידע אישי לתלמיד. תלמיד שיופיע לבחינה ולא יהיה רשום, לא יורשה להיבחן.

     
  3. הבחינה במועד ב' תהיה, במידת האפשר, באותה מתכונת של מועד א'.

    
  4. בחינות נערכות בכתב או בעל-פה. בבחינה בע"פ ישתתפו שני בוחנים לפחות.

    
  5. מועדים מיוחדים לבחינות: יתקיימו רק במקרים חריגים ובאישור ועדת הוראה.

   בקשות למועד מיוחד (מועד ג') על בסיס לוח מבחנים צפוף – הבקשות יאושרו רק במקרים של קורסי חובה בהם שני המבחנים היו באותו יום,
   או שפרק הזמן שבין מועדי בחינות של 2 קורסי החובה יהיה פחות מ-24 שעות. לכל תלמיד יש שתי הזדמנויות (מועד א' ו – ב'), אותן הוא יכול לנצל.
   תלמיד שניגש לשני המועדים, לא יוכל לגשת למועד מיוחד.

    

   מילואים
   תלמיד שנבצר ממנו להשתתף בבחינה באחד מהמועדים עקב שירות מילואים פעיל, יהיה זכאי למועד מיוחד.

   על התלמיד להמציא אישור מתאים על שירות המילואים ולהגישו במזכירות הפקולטה. 
   פרטים נוספים ניתן למצוא במבוא הכללי של האוניברסיטה [ תמצית הוראות האוניברסיטה ].
    

   סטודנטיות לאחר לידה
   סטודנטית שנעדרה מהבחינות עד 3 שבועות לאחר הלידה, זכאית למועד מיוחד. [ לפרטים ]

    ייתכן כי הבחינה במועד המיוחד תהיה במתכונת שונה ממתכונת הבחינה במועד א'.

    

  6. תוספת זמן לבחינות:

   סטודנטים בעלי לקויות למידה המבקשים התאמות בבחינות, חייבים לעבור אבחון בשירות הפסיכולוגי של דקאנט הסטודנטים [בניין מיטשל, חדר 222,( 640-8505].
   זאת גם אם בידם מצויים אבחונים קודמים. ההתאמות בבחינות ניתנות על סמך חוות דעת של "השירות הפסיכולוגי",
   תאום עם ועדות ההוראה. מאחר ותהליך האבחון עלול להיות ארוך, מומלץ לפנות לאבחון מוקדם ככל האפשר.

   תלמיד שקיבל אישור לתוספת זמן (עולים חדשים, ליקויי למידה וכו') מתבקש לוודא שהערה הוזנה באמצעות מערכת "מידע אישי לתלמיד" בסעיף "החלטות יחידתיות". התוספת הניתנת היא של 15 דקות לכל שעת בחינה.

    

  7. בחינות לעולים חדשים ולתלמידים ממוצא ערבי:

   עולה חדש אשר משך שהותו בארץ אינו עולה על 5 שנים ותלמיד ממוצא ערבי זכאי לתוספת של 15 דקות לכל שעת בחינה בבחינות הנערכות בכתב.

   

   

   

  סדרי בחינות

  יורשו להשתתף בבחינה רק תלמידים שרשומים לקורס ומילאו את החובות האקדמיות של הקורס בהתאם לדרישות המורה (הגשת תרגילים, נוכחות בשיעורים וכו').

   

  חובה על התלמיד להופיע לבחינות כאשר ברשותו תעודה מזהה הכוללת את תמונתו ומספר תעודת הזהות שלו.  תלמיד שלא סידר במועד את שכר הלימוד ייבחן "על תנאי" וציונו לא ידווח עד שיביא אישור המוכיח שהסדיר את שכ"ל.

   

  על התלמיד להיכנס לחדר הבחינה 10 דקות לפני תחילתה. תלמיד לא ייכנס לחדר הבחינה לאחר סגירת הדלתות, אלא במקרים מיוחדים ובהיתר מיוחד של המורה או ממלא מקומו. על התלמיד לקרוא את ההוראות לנבחן המופיעות ע"ג טופס הבחינה. התלמיד יקרא את טופס הבחינה רק לאחר קבלת רשות לכך מהמשגיח.

   

  תלמיד שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה, יחשב כאילו נבחן במועד זה. התלמיד חייב להישאר בחדר הבחינה לפחות חצי שעה מתחילתה. עליו להחזיר את מחברת הבחינה שעליה רשומים פרטיו ואת השאלון למשגיח. במקרה זה ידווח לו ציון נכשל.

   

  אין להעתיק, לצלם, להקליט , לשדר, לאחסן במאגר מידע, בכל דרך שהיא, בין מכנית ובין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק ממרכיבי הבחינה, שאלות, מסיחים וסימונים בדף הסריקה.

   

   

  בחנים

  המורים רשאים לקיים לפרקים בחנים בכל המקצועות הנלמדים. מספר הבחנים בכל קורס לא יעלה על 4 בסמסטר. הבחנים מקיפים חומר הנלמד במשך תקופה שאינה עולה על שלושה שבועות שלפני מועד הבוחן.

  מועד הבוחן יפורסם בשיעור הראשון של הקורס או מינימום שבועיים לפני מועד קיום הבוחן.

  הבחנים יתקיימו במהלך שעות הלימוד של אותו הקורס.

   

   

  עבודות

  בקורסים בהם המטלה הסופית היא הגשת עבודה, המועד ייקבע ע"י המורה. אין מועד ב' להגשת עבודות.

   

   

  מועד הגשת הציונים

  מורה חייב להגיש ציונים סופיים למזכירות הפקולטה בבחינות מועדי א' עד 3 שבועות מיום הבחינה.

   

   

  הסבר על הבחינה

  בבחינות רב-ברירה (אמריקאיות) יינתן הסבר על הבחינה. ההסבר יוצג במפגש עם התלמידים או יפורסם באינטרנט. במפגש תוצגנה השאלות שהופיעו בבחינה והפתרון הנכון (ללא המסיחים).

  ייקבע מועד אחד בלבד להסבר על הבחינה או לעיון בבחינה (במבחנים פתוחים).

  מחברות הבחינה יושמדו לאחר סמסטר.

   

   

  ערעורים

  תלמיד רשאי לערער על ציון שניתן לו בבחינה. בקשת ערעור על ציון יש להגיש בכתב על גבי הטופס המתאים למזכירות הפקולטה תוך 7 ימים מיום פרסום הציונים. במקרים בהם ההסבר על הבחינה יתקיים לאחר פרסום הציונים, ניתן יהיה להגיש ערעורים עד שבוע מתאריך ההסבר. הציון שייקבע לאחר הבדיקה מבטל את הציון הקודם. תיתכן גם הורדה בציון.

   

   

  תיקון ציון חיובי

  ראו בפרק ה' סעיף 6...לקשר

   

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive