חובות תלמיד מחקר שלב א'/ב'

חובות תלמיד מחקר שלב א'

 

חובות תלמיד מחקר שלב א' במסלול רגיל

חייב ללמוד את לימודי ההשלמה אם נקבעו לו כאלו. ללמוד לפחות קורס אחד מקורסי החובה  ולהקדיש את מירב הזמן ללימודים ולמחקר.

 

הגשת תכנית המחקר ובדיקתה:

בתום תקופה שלא תעלה על 12 חודשים מיום קבלתו כתלמיד מחקר שלב א', יגיש התלמיד למזכירות הדל"פ היחידתית "תכנית מחקר" שנכתבה על ידו, חתומה על ידי המנחה, המכילה את הפרקים הבאים:

 • דף השער – יכלול תאריך הגשה, הנושא בעברית ובאנגלית, שמות התלמיד והמנחה וחתימת המנחה.
 • תקציר באורך של כ – 250 מילים
 • הקדמה - שתכלול סקירה ספרותית תמציתית, הצגת הבעיה הנחקרת ומהי ההצדקה לחקור אותה
 • תאור שלבי הביצוע
 • חומרים ושיטות
 • תוצאות פרלימנריות
 • מיקום ביצוע המחקר
 • רשימת המקורות המצוטטים בתכנית
 • היבטים אתיים
 • היקף התכנית לא יעלה על 10 עמודים של טקסט ו 5 עמודי תרשימים, לא כולל ביבליוגרפיה. את התרשימים ניתן למקם בתוך הטקסט

 

ועדת הדל"פ המחלקתית/ בית ספרית תמליץ על ועדה מלווה של 2 חברים לפחות, לצד חבר ועדת דל"פ מחלקתית/ בית ספרית. שיתוף המנחים בוועדה המלווה של תלמידיהם נתון לשיקולה של כל מחלקה / בית ספר. רצוי שאחד משני החברים יהיה ממחלקה/ בית ספר  שונים מזה אשר בהם לומד התלמיד לקראת תואר שלישי. כל החברים בוועדה המלווה יהיו בעלי סמכות אקדמית להדריך תלמיד מחקר. ועדת הדל"פ המחלקתית  /בית ספרית תביא את הרכב הוועדה המלווה המוצע לאישור הוועדה היחידתית.  לאחר מכן, תערך לתלמיד פגישה עם פורום זה, לצורך דיון בתכנית המחקר ואישורה. הפגישה הנ"ל תערך לכל המאוחר חודש ימים לאחר הגשת "תכנית המחקר" לוועדה המחלקתית / בית ספרית.  את החלטתה תעביר הוועדה המחלקתית /בית ספרית לאישור הוועדה היחידתית (40.3).

 

לחצו כאן לנוהל ועדה מלווה

 

 

חובות תלמיד מחקר שלב ב'

ועדת הדל"פ המחלקתית / בית ספרית בהתייעצות עם המנחה, תרכיב לתלמיד תכנית לימודים (40 1 , 64 ).

 

תכנית לימודים:

לימודי בחירה - בהיקף של 8 ש"ס לפחות

לימודי חובה - התלמידים יחוייבו ללמוד שני קורסי חובה:

 • "כתיבה מדעית באנגלית"
 • ואחד משני הקורסים – ביוסטטיסטיקה או עקרונות סטטיסטים בניסויים.

התלמיד יוכל להתחיל בלימודי החובה כבר בשנה הראשונה - שלב א'.

על התלמיד להשלים את לימודי החובה עד תום השנה הראשונה כ"תלמיד מחקר" שלב ב'.

חובה לעבור את כל הקורסים בציון של 80 לפחות.

 

תלמיד מחקר חייב להוכיח בזמן לימודיו ידיעת השפה העברית והשפה האנגלית כמפורט:

תלמיד חסר תעודת בגרות ישראלית ימציא אישור על ידיעת השפה העברית ברמת "פטור" מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה.  במקרים יוצאים מן הכלל (כגון: תלמיד הבא מחו"ל לצורך לימודי המחקר, ואשר בכוונתו לחזור לשם לאחר השלמתם) רשאית הוועדה לפטור אותו מלימודי עברית.

שפת התיזה תהיה בעברית – תלמיד רשאי בעצה עם המנחה/מנחים להגיש את עבודת הדוקטור בשפה האנגלית.

סמינר תיזה - לאחר הגשת  התיזה, ירצה התלמיד בפני פורום מחלקתי או פורום רחב יותר, על ממצאי עבודתו, יו"ר ועדת הדל"פ  המחלקתית יאשר בכתב כי הסמינריון הוגש כנדרש.

 

דו"ח התקדמות:

 

על התלמיד להגיש במהלך לימודיו 2 דוחות:

 1. דוח התקדמות ודוח מסכם.
 2. דוח ההתקדמות יוגש במהלך השנה השניה שלאחר הגשת הצעת המחקר והדוח המסכם יוגש במהלך שנת הלימודים הרביעית לדוקטורט.

 

התלמיד יהיה אחראי על הגשת הדו"ח במועד. לאחר אישור הדו"ח ע"י המנחה , הוא יוגש לוועדה המלווה. לאחר הגשת הדו"ח כנ"ל, יערך דיון בהשתתפות התלמיד והוועדה המלווה על הישגיו והתקדמותו של התלמיד בעבודה המחקרית. חוות דעתה של הוועדה המלווה תוגש בכתב, תוך 30 יום לכל היותר, לוועדת הדל"פ המחלקתית.  לאחר מכן יוגש הדו"ח לאישור הוועדה היחידתית (68).

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>